PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 78 | 475--488
Tytuł artykułu

Konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych - propozycja praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania kosztami w aspekcie jej poprawy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitivness in a Mining Enterprise - Proposal of Its Improvement by Application of New Conception of Cost Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania autorskiej koncepcji zarządzania kosztami w cyklu życia wyrobiska wybierkowego, jako czynnika umożliwiającego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw górniczych. W teoretycznej części artykułu zawarto rozważania dotyczące istoty i źródeł konkurencyjności przedsiębiorstw. Następnie, odwołując się do wyników badań przeprowadzonych w 15 kopalniach węgla kamiennego w latach 2005-2012, zidentyfikowano kluczowe przesłanki opracowania koncepcji zarządzania kosztami w cyklu życia wyrobiska wybierkowego. W ostatniej części artykułu scharakteryzowano koncepcję zarządzania kosztami w cyklu życia wyrobiska wybierkowego, podkreślając jej znaczenie we wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw górniczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this article is to present the use of the authors' approach to cost managing in the life-cycle of a longwall as a determinant of increase of competitiveness in mining enterprises. The theoretical part of the paper contains reflections on the nature and sources of competitiveness. Then, referring to the results of research carried out in 15 coal mines in 2005-2012, the key evidences of development the new cost management conception in the lifecycle of a longwall are presented. In the last part of the article the conception of cost management in the life cycle of a longwall is characterized with emphasizing its importance in strengthening the competitiveness of mining enterprises.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
475--488
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Chyba Z.: Potencjał technologiczny a kreowanie konkurencyjności przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji", nr 2, 2014.
 • 2. Czakon W.: Dynamika więzi organizacyjnych przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • 3. Gorynia M., Jankowska B.: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2009.
 • 4. Jonek-Kowalska I.: Kierunki doskonalenia zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach górniczych, [w:] Jonek-Kowalska I. (red.): Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce. Stan aktualny i kierunki doskonalenia. Difin, Warszawa 2013.
 • 5. Jonek-Kowalska I.: Synergia w koncentracji zakładów górniczych w Polsce. "Przegląd Organizacji", nr 2, 2013.
 • 6. Karbownik, A., Turek M.: Zmiany w górnictwie węgla kamiennego - geneza, przebieg, efekty. "Przegląd Górniczy" 2011, nr 67 (7-8).
 • 7. Kasiewicz S.: Zmiany warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny, spojrzenie perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • 8. Łoboda M., Sitko-Lutek A.: Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji, [w:] Sitko- -Lutek A. (red.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 • 9. Macias J.: Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 • 10. Michalak A., Turek M.: Ocena dynamiki i struktury zmian kosztów w przedsiębiorstwie górniczym. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2009.
 • 11. Moszkowicz M.: Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. PWE, Warszawa 2005.
 • 12. Olkuski T.: Analiza produkcji węgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Studia, Rozprawy, Monografie, nr 174. Instytut GSMiE PAN, Kraków 2012.
 • 13. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 2003.
 • 14. Sajdak M.: Zwinność jako źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu przedsiębiorstwa. "Zarządzanie i Finanse", nr 4, 2013.
 • 15. Skawińska E., Sobolewska-Poniedziałek E., Zalewski R.I.: Znaczenie innowacji społecznych w kształtowaniu wizerunku regionu jako źródła przewagi konkurencyjnej. "Przegląd Organizacji", nr 6, 2014.
 • 16. Turek M. (red.): Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Difin, Warszawa 2013.
 • 17. Turek M., Michalak A.: Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego - zmiany i determinanty, [w:] Turek M. (red.): Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Difin, Warszawa 2013.
 • 18. Turek M., Sojda A., Wolny M.: Badanie wpływu wartości wybranych parametrów na kształtowanie się jednostkowego kosztu wydobycia w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. "Zarządzanie i Edukacja", nr 76-77, 2011.
 • 19. Turek M.: System zarządzania kosztami w kopalni węgla kamiennego w cyklu życia wyrobiska wybierkowego. Difin, Warszawa 2013.
 • 20. Walas-Trębacz J.: Metody i mierniki oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji", nr 4, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.