PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 7, cz. 2 Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania | 239--252
Tytuł artykułu

Dyfuzja wiedzy a kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw rodzinnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diffusion of Knowledge versus Shaping of Innovative Potential of Family Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. Wśród firm MSP zdecydowaną większość stanowią przedsiębiorstwa rodzinne. Są one najbardziej naturalną formą przedsiębiorczości i motorem rozwoju każdej gospodarki. Stanowią najliczniejszą kategorię firm w Polsce i mogą stać się podstawą trwałego wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorstwa rodzinne stały się obiektem badań w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, i podobnie jak miało to miejsce w krajach zachodnich i USA, badania te następowały wraz z rozwojem gospodarki. (fragment tekstu)
EN
The article presents the description of process of shaping the innovative potential as effect of diffusion of knowledge in family business. Issue of management of knowledge is the object of research from several years and it is the found of KBE. Earlier opinions of researchers [Drucker 1999, pp. 9-20] on meaning of development of enterprise confirmed the evolution of their opinion together with transformation the industry economy into the KBE (Knowledge Based Economy) [Sułkowski 2004]. Some examples of own researches in family enterprises from Kujawsko-Pomorskie and Mazowieckie regions are presented. Two hypothesis about specific conditions of diffusion of knowledge and influence for growth of innovative potential in family business are formulated.(author's abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • Białoń L. (2010), Potencjał działalności innowacyjnej [w:] L. Białoń (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa,. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Wyd. Placet, Warszawa.
 • Daszkiewicz M. (2008), Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 • Drucker P. (2009), Menedżer skuteczny, Wyd. MT biznes, Warszawa.
 • Gierszewska G. (2005), Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji [w:] E. Masłyk-Musiał(red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 • Horizon 2020-The EU Framework Programme for Research and Innovation, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/-data dostępu 10.03.2015.
 • Janczewska D. (2010), Podnoszenie konkurencyjności MSP poprzez transfer wiedzy z jednostek nauki do zastosowań praktycznych w regionie [w:] J. Wernik, K. Wołosz (red.), Szkoły wyższe w gospodarce regionów, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Jeżak J., Popczyk W., Winnicka-Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa.
 • Jurzysta D. (2012), Komunikacja w firmie rodzinnej [w:] M. Zawadka(red.), Firma w rodzinie, czy rodzina w firmie, Metodologia wsparcia firm rodzinnych Wyd. PARP Warszawa.
 • Lewandowska A. (2012), Strategia firmy rodzinnej [w:] M. Zawadka (red.), Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych, Wyd. PARP, Warszawa.
 • Marjański A. (2014), Grupy przedsiębiorstw rodzinnych-perspektywy badań empirycznych [w:] A. Marjański, M. R. Contreras Loera (red.), Firmy rodzinne - wspołczesne nurty badań i praktyki zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, Zeszyt 7, SAN, Łodź.
 • Masłyk-Musiał E. (2005), Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa.
 • Michna A. (2005), Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa [w:] J. Bieliński(red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 • OECD Oslo Manual. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD, Paris, 1992.
 • Perechuda K. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 • Porter M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Rampersad H.K. (2004), Kompleksowa Karta Wyników, Placet, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S.(2006), Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji. Pozytywy i trudności w rozwoju, Wyd. PARP, Warszawa.
 • Senge P. (2012), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Skawińska E. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań.
 • Stawasz E.(2001), Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm [w:] K.B. Matusiak i in. (red.), Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 • Sułkowski Ł. (2012), Wieloznaczność kultury organizacyjnej [w:] J. Woroniecki, Ł. Prysiński (red.), Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości-aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łodź.
 • Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 • Wziątek-Kubiak A.(2009), Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw [w:] E. Adamowicz (red.), Polska transformacja po latach, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Więcek-Janka E. (2010), Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Ekonomiczne Problemy Usług", Nr 52, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.