PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3(5) Środowisko i Bezpieczeństwo w Inżynierii Produkcji | 95--108
Tytuł artykułu

Prawidłowe kształtowanie środowiska pracy jako jeden z elementów podnoszenia bezpieczeństwa pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Appropriate Workplace Environment Managrment as One of Elements of Workplace Safety Improvement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W prezentowanym artykule zajęto się tematyką organizacji warunków pracy, zwrócono uwagę na środowisko pracy i wpływ jego elementów, takich jak: mikroklimat, jakość oświetlenia, zanieczyszczenie powietrza, odpowiedni dobór barw a także hałas na organizm pracującego człowieka. Zwrócono uwagę na problem organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Przedstawiono zachowania pracownika w warunkach zagrożenia, oraz sytuacji niedostatku informacji i deficytu czasu. Zagadnienia poruszone w artykule w istotny sposób wpływają na doskonalenie metod profilaktycznych związanych z warunkami środowiska i organizacji pracy, w tym także poprawy procesu komunikowania się w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the present paper addresses the issues organizations working conditions, drew attention to the work environment and the impact of its components, such as climate, quality of light, air pollution, an appropriate choice of color and noise in the human body working. Drew attention to the problem of the organization of work in the company. Shows the behavior of workers in hazardous conditions, and the situation of lack of information and lack of time. The issues raised in the article have a significant impact on the improvement of methods of prevention in improving the organization of work, as well as improving the communication process within the company. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Gałubińska K.: Środowisko pracy a sprawność psychofizyczna. Warszawa, PZWL 1976.
 • Gembalska-Kwiecień A.: Zarządzanie bezpieczeństwem - badania nad wpływem czynnika ludzkiego w zapobieganiu wypadkom przy pracy, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, "Zarządzanie" zeszyt 11, Gliwice 2002.
 • Gliszczyńska X.: Udział człowieka w powstawaniu wypadków przy pracy. Warszawa, Wyd. Związkowe CRZZ 1970.
 • Hansen H.: Zarys wypadkoznastwa. Warszawa 1992.
 • Koradecka D.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia - podstawowe kierunki badań i zastosowań. Bezpieczeństwo Pracy 1998 nr 12.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie, wyd.3. Wrocław-Warszawa, Zakł. Nar. Im. Ossolińskich. 1965.
 • Lewandowski J.: (red.): Ergonomia - materiały do ćwiczeń i projektowanie. Łódź, Wydawnictwo naukowe "Marcus" s.c. 1995.
 • Lewandowski J.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2000.
 • Łomonow B.F.: Mietodologiczeskije i tieorieticzeskije problemy psychologii, Moskwa, Izol. Nauka 1984.
 • Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Warszawa, PWN 1994.
 • Olszewski J.: Podstawy ergonomii i fizjologii pracy. Akademia Ekonomiczna, 1993.
 • Pacholski L.: Ergonomia. Praca zbiorowa, Poznań, 1986.
 • Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu. Kraków, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1996.
 • Ratajczak Z.: Niezawodność człowieka w pracy, studium psychologiczne, Warszawa, PWN 1988.
 • Reykowski J.: Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa, PWN 1986.
 • Rosner J.: Podstawy ergonomii. Warszawa, PWN 1982.
 • Studenski R.: Przystosowanie człowieka do wymagań w pracy. X. Gliszczyńska (red.) Psychologiczny model efektywności pracy. Warszawa, PWE 1991.
 • Studenski R.: Społeczne wzory postępowania a wypadkowość. T. Tyszka (red.) Psychologia i bezpieczeństwo pracy. Warszawa, PWN 1992.
 • Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 1996.
 • Tomaszewski T.: Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania. T. Tomaszewski (red.) Warszawa, Psychologia. PWN 1975
 • Tomaszewski T.: (red.) Psychologia. Warszawa, PWN 1975.
 • Tyszka T. (red.): Psychologia i bezpieczeństwo pracy. Praca zbiorowa. Warszawa, Instytut Psychologii PAN 1992.
 • Welford A.T.: The single - channel hypothesis, w: A.T. Welford (red.) Reaction time. London, Academic Press 1980.
 • Wypadki przy pracy w 2011 r.. Informacje i opracowanie statystyczne. GUS, Warszawa 2012.
 • Zieleniewski J.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. Warszawa-Poznań, PWN 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171402961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.