PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 66--76
Tytuł artykułu

Pracownicy wiedzy : najważniejszy kapitał współczesnej organizacji

Warianty tytułu
Knowledge Workers : the Most Important Asset of Modern Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie, podstawowe znaczenie - w związku z wyczerpywaniem się innych zasobów kapitałowych - ma wiedza. W firmach obserwuje się w związku z tym dążenie do zatrudniania przede wszystkim wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników, od których oczekuje się partycypacji w tworzeniu wartości organizacji, będącej podstawą budowania przewagi konkurencyjnej organizacji. Ponadto coraz częściej niezbędne jest uwzględnianie humanistycznego podejścia do zarządzania, w którym ograniczane jest znaczenie negatywnych konsekwencji dla człowieka, jako istoty społecznej. Celem opracowania jest prezentacja znaczenia pracowników wiedzy dla osiągania sukcesu przez organizację. W toku rozważań zweryfikowana zostanie hipoteza badawcza o istotnym znaczeniu humanistycznego podejścia do procesów zarządzania firmą dla podwyższania jej pozycji konkurencyjnej w wyniku wykorzystania w działaniach organizacji pracowników wiedzy. Podstawową metodą przyjętą w opracowaniu jest analiza źródeł literaturowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, it is essential - in connection with the exhaustion of other capital resources - is knowledge. The companies observed in connection with the aspiration to employ mainly skilled and competent employees, who are expected to participate in the creation of value to the organization, which is the basis for building a competitive advantage of the organization. In addition, more and more often it is necessary to take into account the humanistic approach to management which is limited importance negative consequences for the man as a social being. The aim of this paper is to present the importance of knowledge workers for achieving success by the organization. In the course of discussion it will be verified research hypothesis about the importance of humanistic approach to business management processes to increase its competitive position as a result of use in the activities of the organization of knowledge workers. The basic method adopted in the study is an analysis of literature.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
66--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Bibliografia
 • 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007, s. 166-168.
 • 2. Bratnicki M., Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2000, s. 54.
 • 3. Davenport Т. H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, s. 22-24, 26.
 • 4. Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje - strategie -zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 48, 50.
 • 5. Drucker P. R, (2002), They're Not Employees, They're People, Harvard Business Review, No. 80(2), p. 76.
 • 6. Drucker P. F., Landmarks of Tomorrow, Harper & Row, Virginia 1959.
 • 7. Drucker P. F., Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWE, Warszawa, 1999, s. 13-14.
 • 8. Drucker P. F., Zarządzanie XXI w. - wyzwania, MT Biznes, Warszawa 2009, s. 152 - 153.
 • 9. Elliman T., Eatock T., Spencer N., (2005), Modelling knowledge worker behavior in business process studies, Journal of Enterprise Information Management, No. 18(1), p. 18.
 • 10. Fazlagic A. J., (2001), Zatrudnianie i produktywność w gospodarce wiedzy, Problemy Jakości, nr 11.
 • 11. Fryczyńska M., (2003), Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1, s. 26-27.
 • 12. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003, s 133.
 • 13. Gajdzik В., (2012), Pracownik wiedzy inicjatorem zmian w przedsiębiorstwie http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p082.pdf - dostęp 23.06.2015 r, s. 915.
 • 14. Gołębniak B. D. (red), Uczenie metodą projektów, WSiP, Warszawa 2002, s. 33.
 • 15. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 42-43.
 • 16. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 6.
 • 17. Kociatkiewicz J., Kostera M., (2013), Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, Problemy Zarządzania vol. 11, nr 4(44).
 • 18. Kowalski T., (2011), Pojęcie i cechy pracownika wiedzy, Studia Lubuskie, Т. VII, s. 316, 321.
 • 19. Krok E., (2007), Kluczowe aspekty zarządzania wiedzą, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 8, s. 93 - 94.
 • 20. Krough G., Ichijo K., Nonaka I., Enabling Knowledge Creation. How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation, Oxford University Press, Oxford 2000, p. 12.
 • 21. Krzakiewicz K., (2008), Funkcja planowania w procesie zarządzania, w: K. Krzakiewicz (red. nauk), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. AE, Poznań: s. 31.
 • 22. Machaczka J., Podstawy zarządzania, AE, Kraków 2001, s. 36.
 • 23. Morawski M., (2003), Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, Przegląd Organizacji, nr 1, s.19
 • 24. Morawski M., (2005), Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej, w: K. Perechuda (red), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa: s. 205.
 • 25. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009, s. 40 - 42, 54.
 • 26. Morello D., Caldwell F., What Are Knowledge Workers? What Makes Them Thick?, Gartner Group Research Note SPA-12-7780, 24 January 2001.
 • 27. Niklewicz-Pijaczyńska M., (2011), Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii rozwoju UE 2020, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/35524/021.pdf, dostęp 15.06.2015 r, s. 444.
 • 28. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 139 - 140 .
 • 29. Perechuda K., Morawski M., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005, s. 204-207.
 • 30. Skrzypek E., 2002, Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, w: A. Stabryła (red), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. EJB, Kraków: s. 679.
 • 31. Skrzypek E., Skrzypek A., (2008), Knowledge and Intellectual Capital in 21st Century Global Economy, w: J. Bednarz (red), New Perspectives for Economic Development and Integration. The Experiences of Poland and Ukrain, KUL, Lublin: s. 33-43.
 • 32. Stewart T. A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London 2001, p. 59.
 • 33. Wronowska G., (2004), Gospodarka oparta nawiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf - dostęp 15.06.2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.