PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 102--111
Tytuł artykułu

Proces deflacyjny w gospodarce

Warianty tytułu
The Process of Price Deflation in the Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie i omówienie poglądów szkół ekonomicznych na zagadnienie spadku cen w gospodarce. Ekonomiści znacząco różną się co do przyczyn i skutków deflacji. Przez większość przedstawicieli głównego nurtu oceniana jest ona negatywnie. Wskazują, że wynika ze spadku popytu globalnego. Ograniczenie wydatków prowadzi do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, a w konsekwencji do kryzysu gospodarczego. Natomiast szkoła austriacka twierdzi, że spadek cen dóbr konsumpcyjnych jest normalną, pozytywną tendencją charakteryzującą rozwój gospodarczy. Wynika ze wzrostu produktywności czynników wytwórczych, który jest skutkiem postępu technicznego i inwestycji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article was to present and discuss the views of schools of economic thought on the issue of decline in prices in the economy. Economists differ considerably as to the causes and effects of deflation. By most representatives of the mainstream economics deflation is considered to be bad. They point out that it results from a decrease in aggregate demand. Reducing spending leads to the deterioration of economic situation of enterprises and consequently to the economic crisis. According to the Austrian school, by contrast, a decline in consumer prices is a normal, positive tendency characterizing economic development. Deflation results from an increase in productivity of production factors due to technological progress and investments.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Balcerowicz, L., Rzońca, A., 2010, Zagadki wzrostu gospodarczego. Siły napędowe i kryzysy - analiza porównawcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 2. Bernanke, B. S., 2002, Deflation: making sure "it" doesn't happen here, Remarks by governor Ben S. Bernanke before the National Economists Club, Washington.
 • 3. Błaszczyk, R., 2010a, Deflacja i kryzys gospodarczy - analiza z wykorzystaniem miernika ryzyka deflacyjnego, Optimum. Studia ekonomiczne, nr 1 (45).
 • 4. Błaszczyk, R., 201 Ob, Stabilność cen - sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej, Materiały i Studia, z. 249, NBP, Warszawa.
 • 5 Bordo, M.D., Lane, J.L., Redish, A., 2004, Good versus Bad Deflation: Lessons from the Gold Standard Area, NBER Working Paper, No. 10329.
 • 6. Boskin, M.J., Dulberger, E.R., Gordon, R.J., Griliches, Z., Jorgenson, D., 1996, Toward a More Accurate Measure of the Cost of Living, Final Report to the Senate Finance Committee.
 • 7. Bóhm-Bawerk, E. von, 1891, The Positive Theory of Capital, London.
 • 8. Ciżkowicz, P., Rzońca, A., 2009, Ile kosztuje nas inflacja?, Zeszyt FOR nr 8, Warszawa.
 • 9. Federal Reserve Act (Section 2A), www.federalreserve.gov (2.10.2015).
 • 10. Cukrowski, J., 2003, Renta emisyjna i gospodarka finansowa banku centralnego, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok.
 • 11. Friedman, M., 1994, Intrygujący pieniądz. Z historii systemów monetarnych, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 • 12. Friedman, M. R., 2009, Wolny wybór, PWN, Warszawa.
 • 13. Galbraith, J. K., 1982, Pieniądz. Pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 • 14. Garrison R. W., 2001, Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure, London-New York.
 • 15. Hałka, A., Leszczyńska, A., 2011, Wady i zalety wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych - szacunki obciążenia dla Polski, Gospodarka Narodowa, nr 9 (241).
 • 16. Hayek, F. A. von, 1967, Prices and Production, New York.
 • 17. Hazlitt, H., 2007, Inflacja wróg publiczny nr 1, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • 18. Hockuba, Z., 2008, Stabilność finansowa a stabilność cen, NBP, Warszawa.
 • 19. Huerta de Soto, J., 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 • 20. Issing, O., 2003, Monetary and financial stability: Is there a trade-off?, BIS, Conference on ..Monetary Stability, Financial Stability and the Business Cycle", Basle.
 • 21. Jędruchniewicz, A., 2013, Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt, Vol. 44, No. 1.
 • 22. Jędruchniewicz, A., 2015, Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza spadku, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, nr 40.
 • 23. Kokoszczyński, R., 2004, Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa.
 • 24. Kumar, M. S., Baig, Т., Decressin, J., Faulkner-MacDonagh, C, 2003, Deflation: Determinants, Risks, and Policy Options - Findings of an Interdepartmental Task Force, International Monetary Fund, Washington.
 • 25. Menger, C., 1981, Principles of Economics, New York.
 • 26. Mises, L. von, 2006, Ekonomia i polityka, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • 27. Musielak-Linkowska, M. 2007, Polityka pieniężna w obliczu deflacji, w: W. Przybylska-Kapuściń-ska (red.) Wybrane problemy rynku pieniężnego i kapitałowego, AE w Poznaniu.
 • 28. Nawrot, K. A., 2008, Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN, Scholar, Warszawa.
 • 29. Pietrzak, В., 2012, Bank centralny a stabilność sektora bankowego, w: A. Alińska (red.) Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, SGH, Cedewu.pl, Warszawa.
 • 30. Rothbard, M. N., 2010, Wielki Kryzys w Ameryce, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa.
 • 31. Samaryna, H., 2008, Przyczyny, skutki oraz instrumenty zwalczania deflacji, Debiuty Ekonomiczne. Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki, nr 7.
 • 32. Sieroń, A., 2015, Czy ujemne stopy procentowe zaprzeczają prawom ekonomii? www.mises.pl (8.11.2015).
 • 33. Skousen, M., 2011, Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja, Fijorr Publishing, Warszawa.
 • 34. Summers, L., 1991, How Should Long-term Monetary Policy be Determined?, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 23, No. 3, August.
 • 35. Szczepańska, О., 2008, Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Scholar, Warszawa.
 • 36. Wojtyna, A., 2004, Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa.
 • 37. Wypłosz, C., 2000, Do We Know How Low Should Inflation Be? Paper prepared for the Central Banking Conference. Why price stability? European Central Bank, Frankfurt, November.
 • 38. Yates, T., 2002, Monetary Policy and the Zero Bound to Interest Rates: A Review, ECS Working Paper, No. 190 (October).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.