PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 112--130
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kontekście rynku instrumentów pochodnych

Warianty tytułu
Credit Risk Management on the Backround of the Derivatives Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach procesy globalizacji zachodzące w obszarze międzynarodowego systemu finansowego, w tym sektora bankowego coraz wyraźniej dają się zauważyć również w Polsce. Obecnie bezpośrednie źródła kryzysu finansowego 2008 roku wiąże się z działalnością głównie amerykańskich banków inwestycyjnych, które sprzedawały instrumenty pochodne typu obligacji subprime oparte na dochodach z bardzo ryzykownie udzielanych kredytów hipotecznych. Otóż istotą instrumentów pochodnych nie jest sprzedawanie praw do dochodu lub własności, jak w przypadku klasycznych papierów wartościowych ale odsprzedawanie niepewności w kwestii przyszłej wyceny rynkowej określonego instrumentu finansowego, podmiotu bądź czynnika rynku finansowego. Zaistniała sytuacja wskazuje na potrzebę kontynuacji doskonalenia bankowych regulacji ostrożnościowych i instrumentów zarządzania ryzykiem kredytowym w tym także z uwzględnieniem zastosowania instrumentów pochodnych.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, globalization processes taking place in the area of the international financial system, including the banking sector increasingly can be observed also in Poland. Currently, the direct source of the financial crisis 2008 years connected with mostly American investment banks that sold derivatives type of subprime bonds based on income with a very risky mortgage loans. Well being instrument derivatives is not selling the rights to the income or property, as in the case of classic resell securities but uncertainty regarding future market valuation of a particular financial instrument, entity or financial market factor. The situation points to the need to continue improving banking regulation and prudential credit risk management instruments, including with regard to the use of derivatives.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
112--130
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Bibliografia
 • 1. Alińska A., Pietrzak B., Stabilność systemu Finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.
 • 2. Baranowska-Skimina A., Czy shadow banking wymaga regulacji?, (w:) Portal finansowy "eGospodarka", 29.06.2012, (www.egospodarka.pl).
 • 3. Bukowski S. (red), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • 4. BIS Quarterly Review, Bank for International Settlement, raporty za okres grudzień 2001 - wrzesień 2012, www.bis.org.
 • 5. Czarny E., Śledziewska K., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2013.
 • 6. Chisholm A. M., Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • 7. Davies H., Green D., Globalny nadzór i regulacja sektora Finansowego, Seria Wyzwania globalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • 8. Domańska-Szaruga B., Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:) Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. (red), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014.
 • 9. Domańska-Szaruga B., Common banking supervision within the Financial safety net, (w:) The Economic Security of Business Transactions. Management in business, Wydawnictwo Chartridge Books Oxford, Oxford 2013.
 • 10. Fila J., Filipiak B., System Finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 • 11. Gwiazdowski R., A nie mówiłem. Dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść?, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2012.
 • 12. Huterska A., Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • 13. Jajuga K. (red), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • 14. Jajuga K., Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, Wydawnictwo CEDUR, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 • 15. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria Finansowa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011.
 • 16. Jurkowska-Zejdler A., Bezpieczeństwo rynki Finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • 17. Koleśnik J., Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 • 18. Millet D., Touissant E., Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść, Seria Biblioteka Le Monde Diplomatique, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2012.
 • 19. Morawski I., Bazylea III: bezpieczniejsze banki, ale większe koszty, (w:) Witryna internetowa "Obserwatorfinansowy.pl", październik 2013, (http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/ bazylea-iii-banki-regulacje-strefa-euro-trichet/).
 • 20. Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2011.
 • 21. Okane D., Modelowanie derywatów kredytowych. Jedno- i wielopodmiotowe kredytowe instrumenty pochodne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • 22. Ostrowska D., System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • 23. Orzeł J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • 24. Paxford B., Bazylea III - na drodze do większej stabilności banków, (w:) "Przegląd Finansowy Bankier.pl", październik 2013, witryna internetowa Portalu finansowego Bankier.pl, (http://www. bankier.pl/wiadomosc/BAZYLEA-lll-na-drodze-do-wiekszej-stabilnosci-bankow-2230043.html).
 • 25. Pera J., Globalizacja rynków finansowych a problem bezpieczeństwa finansowego w Europie, (w:) Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31/2012.
 • 26. Pruchnicka-Grabias I., Pochodne instrumenty kredytowe, systematyka, wycena, zastosowanie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
 • 27. Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2013.
 • 28. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2012.
 • 29. Suresh S., Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne, Seria Finanse i Inwestycje, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • 30. Świderska J., Współczesny system bankowy Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • 31. Wojciechowski J., Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. Rys historyczny, stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo GPW, Warszawa 2009.
 • 32. W 2007 r. Fed nie dostrzegał sygnałów kryzysu, (w:) Portal finansowy "eGospodarka", 19.01.2013, (www.egospodarka.pl).
 • 33. Zygierewicz M., Zarządzanie kryzysowe w bankowości europejskiej - definicja problemu i aktualny stan prawny, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 77, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • 34. Żabińska J. (red), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.