PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 54 Wybrane Problemy Systemów Transportowych w Drugiej Dekadzie XXI wieku | 7--34
Tytuł artykułu

Wyzwania jednolitego europejskiego obszaru transportowego w transporcie drogowym ładunków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Challenges of Single European Transport Area in Road Freight Transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie wyzwań procesu budowania jednolitej europejskiej przestrzeni transportowej w przewozie drogowym ładunków i próba ich analizy. Proces tworzenia jednolitego i liberalnego rynku w zakresie tej gałęzi nie został jeszcze zakończony. Tymczasem znaczenie tego segmentu dla gospodarek krajów członkowskich UE i konkurencyjności przedsiębiorstw unijnych na rynkach międzynarodowych jest bezsprzeczne. Charakterystyczne dla sektora transportu drogowego jest jego duże umiędzynarodowienie, wysoka konkurencyjność, a jednocześnie zróżnicowanie obciążeń fiskalnych i struktury kosztów operacyjnych w poszczególnych krajach. Sektor ten ma też istotne znaczenie dla rynku pracy, a także dla przemysłu, rolnictwa i usług gospodarek UE. W artykule wykorzystano m.in. wnioski z prac grupy eksperckiej, zajmującej się kierunkami polityki transportowej w zakresie transportu drogowego ładunków, utworzonej przez Dyrekcję Generalną Mobilność i Transport (MOVE) Komisji Europejskiej - High Level Group on the Development of the EU Road Haulage Market. Autorka niniejszego artykułu uczestniczyła w pracach tej sześcioosobowej grupy eksperckiej. Artykuł abstrahuje od kwestii wpływu działalności transportowej na środowisko. Uwarunkowania polityki zrównoważonego rozwoju są bowiem jednakowe dla wszystkich krajów członkowskich UE. (fragment tekstu)
EN
The objective of the article is to identify and analyse challenges of creating Single European Transport Area in road freight market. This process has not still been completed. The role of the road freight transport is significant for the economics of the European Union and competitiveness of the EU on the global market. There are a lot of negative assessments of this transport mode. In this article it is proven that these barriers can be overcome. The negative effects of the economic crisis can be already considered as past. Strong market competition fosters carriers to improve efficiency by reducing empty runs and operating costs, but these measures have been hindered by the lack of harmonization of fiscal burden and incomplete liberalization of cabotage operations. Social and economic issues are closely connected in development of the sector. It seems, however, that a consistent EU policy towards the enforcement of already existing social legislation to set new, more readable and liberal cabotage rules and to seek to achieve the objectives of fiscal harmonization will have a positive impact on the development of this important for the whole process of integration European market segment. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Collection and Analysis of Data on the Structure of the Road Haulage Sector in the European Union, Task A, AECOM report for the European Commission, 2014, http://ec.europa. eu/transport/modes/road/studies/road_en.htm.
  • Development and Implementation of EU Road Cabotage, Study of the Directorate General for Internal Policies Policy Department B: Structural And Cohesion Policies Transport And Tourism, European Parliament, Brussels 2013, http://www.europarl.europa.eu/ RegData/etudes/etudes/join/2013/495854/IPOL-TRAN_ET%282013%29495854_EN.pdf.
  • Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, OJ L 18, 21.01.1997.
  • Energy, transport and environment indicators, EUROSTAT, European Commission, 2013 edition, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2013.
  • EU Regulatory Fitness, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2012) 746 final.
  • EU Transport in Figures - Statistical Pocketbook 2014, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014.
  • European road statistics 2012, European Union Road Federation, Brussels 2013, http://www. erf.be/images/ERF_Statistics_Final_2012.pdf.
  • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_ statistics_-_cabotage
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.