PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (86) | 314--330
Tytuł artykułu

Egzogenne, cywilizacyjne i ustrojowe uwarunkowania innowacyjnego rozwoju polskiej gospodarki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Exogenous, Civilizational, and Systemic Determinants of Innovative Development of the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy podstawowych dysfunkcji, barier i zagrożeń dla efektywnego kształtowania polityki innowacyjnej kraju i przedsiębiorstw. Wśród tych zagrożeń na czołową pozycję wysuwa się zjawisko short-termizmu, czyli skracania horyzontu czasowego w decyzjach dotyczących różnych sfer życia społeczno-gospodarczego, w tym także w dziedzinie innowacji i inwestycji. Przejawia się to w marginalizacji prognozowania długookresowego i kultury myślenia strategicznego. Celem artykułu jest wskazanie z jednej strony na możliwości społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, a z drugiej - zagrożeń wynikających z coraz wyraźniejszego w świecie Zachodu syndromu stagnacji sekularnej i dyskutowanej tam nowej hipotezy na ten temat ('New Secular Stagnation Hypothesis'). Podstawą analizy jest krajowa i zagraniczna literatura przedmiotu. Przedstawiane, w znacznej mierze oparte na hermeneutyce, oceny i wnioski mają ponadto podłoże w analizach danych statystycznych. Z badań wynika, że choć Polskę cechuje reaktywnie bogaty potencjał rozwojowy, to zarazem istnieją silne bariery jego efektywnego wykorzystywania. Potwierdzają to wskazywane w artykule cechy antynomicznego dryfu. Identyfikowane stagnacyjne zagrożenia dla Polski, wskazują na konieczność redefinicji polityki społeczno-gospodarczej. Istotne jest zwłaszcza jej ukierunkowanie na racjonalizację rynku pracy i przeciwdziałanie jednemu z najbardziej dotkliwych przejawów marnotrawstwa zasobów, jakim jest bezrobocie. Badania ukierunkowane są na łączenie teorii sekularnej stagnacji z analizą barier rozwojowych Polski.(abstrakt oryginalny)
EN
The present paper deals with the fundamental dysfunctions, barriers, and threats to shaping an effective government and corporate innovation policy. Among those threats, of particular importance is short-termism in socioeconomic policymaking in such areas as innovation and investment, leading to the marginalization of the culture of strategic thinking and long-term forecasting. The objective of the paper is to indicate both opportunities for the socioeconomic development of Poland and threats linked to the secular stagnation emerging in the Western world, as formulated in the "New Secular Stagnation Hypothesis." Methodology - The paper is based on a study of the Polish and international literature dealing with the discussed subject matter. The presented, hermeneutically inspired views and conclusions, are also grounded in analysis of statistical data, which suggests that while Poland has a relatively robust development potential, it also faces strong barriers to its effective utilization. This is reflected in the symptoms of antinomic drift identified in the paper. Due to the threats of stagnation in Poland, socioeconomic policy should be redefined and reoriented towards a more rational labor market and efforts to alleviate unemployment, which is one of the most severe forms of resource wastage. The study combines secular stagnation theory with analysis of barriers to the development of Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
314--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Acemoglu D., Robinson J.A. (2014), Dlaczego narody przegrywają, Zysk i S-KA, Poznań.
 • Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne (2014), E. Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Chakrabortty A. (2013), Austerity? Call it class war - and heed this 1944 warning from a Polish Economist, "The Guardian", Jan. 13.
 • Conference on Inclusive Capitalism: Building Value, Renewing Trust (2014), May 27 , London (http://www.inclusivecapitalism.org/ - data dostępu: 20.01.2015).
 • Czapliński P. (2009), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa.
 • Czapliński P. (2011), Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Danish public libraries contribute with DKK 2bn to Danish GDP (2015), 20/01 - New study (http://www.copenhageneconomics.com/Website/News.aspx?PID= 3058&M=NewsV2&Act ion=l&NesId=1091 - data dostępu: 27.03.2015).
 • Grauwe P. (2015), Stagnacja w strefie euro na wieki wżerów, "Obserwator Finansowy", 18.02 (http://www.obserwatorfi nansowy.pl/tematyka/makroekonomia/stagnacia-w- -strefi e- euro-na-wieki-wiekow - data dostępu: 27.02.2015).
 • GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.), Warszawa.
 • Hansen A.H. (1938), Full Recovery or Stagnation?, W.W. Norton, London.
 • Hansen A.H. (1939), Economic Progress and Declining Population growth, Presidential address delivered at the Fifty-first Annual Meeting of the American Economic Association, Detroit, Michigan, December 28, "The American Economic Review", Vol. XXIX, March, No. 1, part I.
 • Hrynkiewicz J. (2007), Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jabłońska A. (1988), Stagnacja sekularna. Ewolucja poglądów, PWN, Warszawa.
 • Kalecki M. (1943), Political Aspects of Full Employment, "Political Quarterly" (http:// www.cfeps.org/ss2006/readings/Courvisanos c.pdf - data dostępu: 10.01.2015).
 • Kleiber M. (2011), "Mądra Polska" - Dekalog dla społeczeństwa wiedzy, umiejętności i przedsiębiorczości, PAN, Warszawa (www.aktualnosci.pan.pl/.../554-prof-micha- -kleiber-prezes-pan-zaprasza - data dostępu: 10.01.2015).
 • Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? (2013), K. Hausner (red.), Fundacja GAP, Kraków.
 • Krugman P. (2014), Four observations on secular stagnation, w: Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, C. Teulings, R. Baldwin (red.), Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, s. 62-68.
 • Leder A. (2014), Prześniona rewolucja, Wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Lissowska M. 2008, Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Institutions for Market Economy. The Case of Poland, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2012), Cywilizacyjne uwarunkowania rozwoju Polski, w: Wielki kryzys jako bilans otwarcia XXI w. Próba holistycznej interpretacji, A. Pollok (red.), PTE Kraków.
 • Moatsos M., et al. (2014), Income inequality since 1820, w: How Was Life?: Global Well-being since 1820, Jan Luiten van Zanden, et al. (eds.), OECD Publishing (http://dx.doi.org/10.1787/9789264214262-15-en).
 • Piketty T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press, Cambridge, MA. Polish economist (2014), "The Guardian", 14 Jan.
 • Porter M.E., Stern S., Loría R.A. (2013), Social Progress Index 2013, Social Progress Imperative, Washington.
 • Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 • Reforma Kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian (2015), J. Żakowski (red.), KIG, Warszawa.
 • Rodrik D. (2015), Premature Deindustrialization, Working Paper 20935, National Bureau of Economic Research, Cambridge, February (http://www.nber.org/ papers/w20935 - data dostępu 27.02.2015).
 • "Secular stagnation" in graphics. Doom and gloom (2014), "The Economist", Nov 19th.
 • Słowacki J. (1839), Grób Agamemnona (http://www.iuliuszslowacki.grupaphp. com/ grobagamemnona.php - data dostępu: 10.01.2015).
 • Smith A. (2013), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Summers L.H. (2014), Reflections on the 'New Secular Stagnation Hypothesis', w: Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures, C. Teulings, R. Baldwin (red.), Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, s. 27-41.
 • Summers L.H. (2013), IMF Fourteenth Annual Research Conference in Honor of Stanley Fischer, November 8, Washington.
 • Szumski W. (2015), Pustoszenie edukosfery, "Sprawy Nauki", nr 2 (197), Warszawa.
 • Secular Stagnation: Facts, Causes and Cures (2014), C. Teulings, R. Baldwin (red.), Centre for Economic Policy Research (CEPR), London.
 • UNICEF (2014), The State of the World's Children 2014 In Numbers: Every Child Counts Revealing Disparities, Advancing Children's Rights, United Nations Children's Fund, January.
 • Tobin J. (1978), A proposal for international monetary reform, "Eastern Economic Journal", No. 4, July-October (http://cowles.econ.yale.edU/P/cp/p04b/p0495.pdf. - data dostępu: 30.01.2015).
 • Yellen J.L. (2014), Perspectives on Inequality and Opportunity from the Survey of Consumer Finances at the Conference on Economic Opportunity and Inequality, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, Massachusetts, October 17.
 • Zmierzch pracy - scenariusz zagłady (2015), Z prof. Andrzejem Wierzbickim z Komitetu Prognoz Polska 2000+ rozmawia Anna Leszkowska, "Sprawy Nauki", nr 2(197), Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.