PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3 (86) | 366--385
Tytuł artykułu

Inwestycje polskich przedsiębiorstw w B+R a cash-flow i dostępność kredytu bankowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Corporate Investment in R&D Versus Cash Flow and Availability of Bank Credit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie determinant inwestycji polskich przedsiębiorstw w B+R ze szczególnym uwzględnieniem zależności od cash flow i dostępności kredytu bankowego. Analizę przeprowadzono na podstawie panelowych niezbilansowanych jednostkowych danych przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 pracowników, zawartych w rocznych sprawozdaniach GUS F-02 z lat 1995- 2012. Do oszacowania parametrów wykorzystano systemowy estymator GMM (Generalised Methods of Moments; por. Arellano, Bover, 1995; Blundell, Bond, 1998) i zastosowano odporną macierz wariancji-kowariancji. Na podstawie badania stwierdzono silną zależność inwestycji w B+R od oszczędności własnych przedsiębiorstw i znacznie niższą od "nowych" otrzymanych kredytów i pożyczek. Wykazano mniejsze uzależnienie oszczędzających przedsiębiorstw od dostępności finansowania na rynku kredytowym. Oznacza to, że przedsiębiorstwa wypracowujące nadwyżkę finansową z działalności operacyjnej są bardziej skłonne do inwestowania w B+R, a zakumulowane oszczędności pozwalają im na wyrównywanie w czasie i stabilizowanie wydatków na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Wskazano też, że cykl koniunkturalny odgrywa ważną rolę w wyjaśnieniu nakładów na B+R polskich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The article aims to identify the determinants of corporate investment in R&D, with particular emphasis on cash flows and accessibility of bank credit. Methods: We conducted the analysis of unbalanced panel data of individual companies (employing at least 10 workers) from the annual reports of GUS F-02 for the years 1995-2012. We used the system GMM estimator (Generalised Methods of Moments; Arellano, Bover 1995; Blundell, Bond 1998) to estimate the parameters and we applied robust variance-covariance matrix. Results: We found strong dependence of investments in R&D on corporate savings, and significantly lower on the "new" loans and borrowings. Saving companies are less depend on the availability of financing in the credit market. Conclusions: Companies generating financial surplus (cash flow) from operating activities are more likely to invest in R&D. Accumulated corporate savings allow them to smooth and stabilize spending on research and development. Finally, economic cycle plays an important role in explaining Polish companies expenditure on R&D investments.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
366--385
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Adamczyk A. (2013), Inwestycje w badania i rozwój przedsiębiorstw w świetle badań ankietowych, "Wiadomości Statystyczne", nr 1, s. 57-65.
 • Aghion P., Askenazy P., Berman N., Cette G., Eymard L. (2008), Credit Constraints and the Cyclicality of R&D Investment, Paris School of Economics, Working Paper, No. 2008-2026.
 • Ali-Yrkkö J. (2004), Impact of public R&D financing on private R&D: Does financial constraint matter?, "ETLA", No. 943, The Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki.
 • Almus M., Czarnitzki D. (2003), The effects of public R&D subsidies on firms' innovation activities: The case of Eastern Germany, "Journal of Business & Economic Statistics", Vol. 21, No. 2, s. 226-236.
 • Arellano M., Bover O. (1995), Another look at the instrumental variable estimation of error-components models, "Journal of Econometrics", Vol. 68, s. 29-51.
 • Audretsch D.B., Segarra A., Teruel M. (2014), Why don't all young firms invest in R&D?, "Small Business Economics", Vol. 43, No. 4, s. 751-766.
 • Becker B., Pain N. (2003), What Determines Industrial R&D Expenditure in the UK? National Institute of Economic and Social Research.
 • Bhagat S., Welch I. (1995), Corporate research and development investments. International comparisons, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 19, s. 443-470.
 • Blundell R., Bond S. (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, "Journal of Econometrics", Vol. 87, No. 1, s. 115-143.
 • Bond S., Harhoff D., Van Reenen J. (2003), Investment, R&D and financial constraints in Britain and Germany, Centre for Economic Performance Productivity and Innovation Programme.
 • Bond S., Meghir C. (1994), Dynamic investment models and the firm's financial policy, "Review of Economic Studies", Vol. 61, s. 197-222.
 • Bougheas S., Görg H., Strobl E. (2003), Is R&D financially constrained? Theory and evidence from Irish manufacturing, "Review of Industrial Organization", Vol. 22, No. 2, s. 159-174.
 • Brown J.R., Fazzari S.M., Petersen B.C. (2009), Financing innovation and growth: Cash flow, external equity and the 1990s R&D boom, "The Journal of Finance", Vol. 64, No. 1, s. 151-185.
 • Brown J.R., Martinsson G., Petersen B.C. (2012), Do financing constraints matter for R&D? "European Economic Review", Vol. 56, No. 8, s. 1512-1529.
 • Brown J.R., Petersen B.C. (2011), Cash holdings and R&D smoothing, "Journal of Corporate Finance", Vol. 17, No. 3, s. 694-709.
 • Eurostat (2013), Science, technology and innovation in Europe - 2013 edition, Luksemburg, s. 26-32.
 • Eurostat (2015), Science, R&D Expenditure (online:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ statistics _explained/index.php/R_%26_D_expenditure).
 • Gorodnichenko Y., Schnitzer M. (2010), Financial Constraints and Innovation: Why Poor Countries Don't Catch up, NBER Working Paper, No. 15792.
 • Hall B.H., Mairesse J., Branstetter L., Crepon B. (1998), Does Cash Flow cause Investment and R&D An Exploration Using Panel Data for French, Japanese, and United States Scientific Firms, IFS Paper W98/11 (April 1), s. 98-260.
 • Hall B.H., Mairesse J., Mohnen P. (2009), Measuring the Returns to R&D, Handbook of the Economics of Innovation.
 • Heller J., Bogdański M. (2005), Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne", t. 4, nr 22, s. 59-76.
 • Himmelberg C.P., Petersen B.C. (1994), R & D and internal finance: A panel study of small firms in high-tech industries, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 76, No. 1, s. 38-51.
 • Klette T.J., Moen J. (2011), R&D Investment Responses to R&D Subsidies: A Theoretical Analysis and a Microeconometric Study, Norges Handelshoyskole, Discussion Paper.
 • Komisja Europejska (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważ onego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. EUROPA 2020.
 • Lang L., Ofek E., Stulz R. M. (1996), Leverage, investment, and firm growth, "Journal of Financial Economics", Vol. 40, s. 3-29.
 • Lee M.H., Hwang I.J. (2003), Determinants of corporate R&D investment: An empirical study comparing Korea's IT industry with its non-IT industry, "ETRI Journal", Vol. 25, No. 4, s. 258-265.
 • Manole V., Spatareanu M. (2009), Exporting, Capital Investment and Financial Constraints, LICOS Discussion Paper Series, No. 252.
 • Mizen P., Vermeulen P. (2005), Corporate investment and Cash Flow sensitivity, European Central Bank Working Paper, No. 485.
 • Mulkay B., Hall B.H., Mairesse J. (2000), Firm Level Investment and R&D in France and The United States: A Comparison, NBER Working Paper Series, No. 8038.
 • Nehrebecka N., Białek-Jaworska A., Brzozowski M. (2015), Determinanty oszczędności przedsiębiorstw i ich wpływ na sytuację makroekonomiczną Polski w latach 1995- 2012, "Materiały i Studia", nr 319.
 • Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Tiwari A.K., Mohnen P., Palm F.C., Van der Loeff S.S. (2007), Financial Constraint and R&D Investment Evidence from CIS, Working Paper Series
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.