PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15(30) | z. 1 | 21--32
Tytuł artykułu

Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income Situation of Agricultural Holdings in EU-15 Member States and Poland in the Years 2007-2013 in the Light of the FADN Statistics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wsparcie finansowe rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce wzrasta i dodatkowo zasilana jest przez płatności krajowe. Powinno to przyspieszyć konwergencję dochodów gospodarstw polskich w relacji do średniej unijnej. Celem artykułu było zbadanie dochodowości polskich gospodarstw rolnych na tle krajów UE-15 mierzonej wielkościami dostępnymi w bazie FADN. Dochodowość ta jest niższa w porównaniu do krajów UE, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Uzależniona jest ona nie tylko od dopłat unijnych, ale także od ogólnej koniunktury gospodarczej oraz struktur wytwórczych polskiego rolnictwa. Dochody ludności rolniczej w Polsce pozostają niższe w porównaniu do przeciętnej ogólnokrajowej. Charakteryzują się też większą zmiennością, zależną m.in. od cen surowców rolnych i relacji popytowo- podażowych. Wzmacnianie rodzinnego modelu rolnictwa, realizującego też funkcje społeczne i ekologiczne, wymaga utrzymania mechanizmów pomocowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial support under the Common Agricultural Policy in Poland is increasing and it is additionally supported by domestic payments. It should accelerate the convergence between incomes in polish farms in relation to EU average. The main aim of this article was to examine the farm incomes in Poland against a background of EU-15 member states using data that is available in FADN database. Such a profitability is lower in comparison with EU-15, both gross and net. It depends not only on direct payments but also on general economic situation and production structure in polish agriculture. The incomes of farmers households still remain lower in comparison with the national average. They are characterised by higher variability, dependent on agricultural commodity prices and supply-demand relations. The reinforcing of the family agriculture model that provides social and ecological functions will be possible if aid instruments are maintained. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
21--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Baza danych FADN [Tryb dostępu]: http://ec.europa.eu/agriculture/rica//database/database_en.cfm [Data odczytu: październik 2014].
 • Chmielewski A. [2008]: Rachunkowość w rolnictwie- wybrane zagadnienia wymogów ewidencyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 66, Warszawa, ss.208
 • Czyżewski A., Kryszak Ł., Mucha K. [2015] Poziom i dynamika dochodów rolniczych w Polsce na tle krajów UE-15 w świetle danych FADN 2007-2013 w: Czyżewski A., Poczta Wajda A. (red.), Doświadczenia i przyszłość WPR w nowej perspektywie 2014-2020. Wydawnictwo KPSW Bydgoszcz 2015.
 • Czyżewski A. (red.) [2007]: Uniwersalia polityki rolnej: ujęcie makro- i mikroekonomiczne. Wydawnictwo AE, Poznań, ss.16.
 • Field of survey [2014]. Komisja Europejska. Rolnictwo i Rozwój Wsi FADN [Tryb dostępu]: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology_en.cfm [Data odczytu: październik 2014].
 • Goraj L. [2000]: Sieć danych rachunkowości gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej (FADN). Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S.[2004]: Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych, w: Goraj. L., Mańsko S., Sass R., Wyszkowska Z., Rachunkowość rolnicza. Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss.22.
 • Sample selection [2014]. Komisja Europejska. Rolnictwo i Rozwój Wsi FADN [Tryb dostępu]: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/methodology2_en.cfm [Data odczytu: październik 2014].
 • Sytuacja gospodarstw domowych w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych [2007-2013]:Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Woś A. [2004]: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.