PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 3 | 283--289
Tytuł artykułu

Czynniki różnicujące poziom bezrobocia w wiejskich gospodarstwach domowych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Factors Differing the Level of Unemployment in Rural Households in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była próba określenia poziomu bezrobocia w wiejskich gospodarstwach domowych w Polsce oraz najważniejszych czynników je różnicujących. Dokonano analizy wielkości bezrobocia w zależności od cech społeczno-demograficznych mieszkańców wsi oraz uwzględniono różnice regionalne. Zaprezentowano dynamikę zachodzących zmian w latach 1992-2014. Sytuacja na rynku pracy ludności zamieszkującej wiejskie gospodarstwa domowe od 1992 roku ulegała wahaniom, jednak od 2008 roku utrzymuje się na podobnym ustabilizowanym poziomie. Na obszarach wiejskich istotnie więcej jest bezrobotnych kobiet, osób młodych, z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym, a także bezrobotnej ludności bezrolnej niż związanej z gospodarstwem rolnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to determine the level of unemployment in rural households in Poland, and the most important factors differentiating them. Analyzed the level of unemployment depending on socio-demographic characteristics of rural residents and regional differences into account. The article presents the dynamics of change in the years 1992-2014. The labor market situation of the population living in rural households since 1992 fluctuated, but since 2008 has remained at a similar level stable. In rural areas, significantly more women are unemployed, young people, with lower secondary education or primary, as well as landless unemployed population, rather than having a farm. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
283--289
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2014. 2015: GUS, Warszawa, [online], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2014-r-,4,14.html, dostęp 18.03.2015.
 • European Employment Strategy - Employment, Social Affairs&Inclusion, [online], European Commission http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en, dostęp 10.04.2015.
 • Frenkel I. 2008: Przemiany demograficzne i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w pierwszych latach XXI wieku, [w:] M. Drygas i A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, 184.
 • Kotowska I. E., Saczuk K., Strzelecki P. A. 2014: Rynek pracy, [w:] I.E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków, Diagnoza Społeczna 2013, Raport Tematyczny, MPiPS i CRZL, Warszawa, 20.
 • Labour market and Labour force statistics, [online]. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page, dostęp 10.04.2015.
 • Kozek W. 2007: Bezrobocie jako zjawisko społeczne. [w:] M. Maroda (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 139.
 • Mlonek K. 2006: Bezrobocie, [w:] A. Kurzynowski (red.), Polityka Społeczna, SGH, IGS, Warszawa, 95-96.
 • Murawska M. 2009: Rozwój społeczno-ekonomiczny a poziom życia w gospodarstwach domowych w Polsce, praca doktorska, SGGW, Warszawa, (maszynopis niepublikowany), 226.
 • Nasiłowski M. 2007: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 326.
 • Nurzyńska I., Poczta W. 2014: Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 73.
 • Polska wśród liderów spadku bezrobocia w Unii Europejskiej, [online]. 2014: MPiPS, Warszawa http:// www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6865,polska-wsrod-liderow-spadku-bezrobocia-w-unii-europejskiej.html, dostęp 16.04.2015.
 • Ratyński W. 2003: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce, tom 1, Difin, Warszawa, 99.
 • Rocznik statystyczny pracy 2012. 2014: GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województw. 2000-2014: GUS, Warszawa.
 • Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2012 roku. 2013: Wydział Analiz i Statystyki, MPiPS, Departament Rynku Pracy, [online], http://psz.praca.gov.pl/documents/10828/181870/130520_bezrobocie_rejestrowane_wies_2012.pdf?version=1.0&t=1403795552865, dostęp 16.04.2015.
 • Wilkin J. 2010: Co dała integracja europejska polskiej wsi? [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2010. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 176.
 • Zgliczyński W. 2010: Rynek pracy na wsi, [online], Studia BAS nr 4(24) 2010, 103-126, www.bas.sejm.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.