PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 17 | z. 3 | 337--343
Tytuł artykułu

Poziom i struktura przestrzenna rolnictwa polskiego w świetle wyników Powszechnego spisu rolnego 2010

Warianty tytułu
Level and Spatial Structure of Polish Agriculture in the Light of the Results of the Agricultural Census of 2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono analizę struktury przestrzennej rolnictwa polskiego. Wykorzystując wyniki Powszechnego spisu rolnego 2010 wydzielono sześć grup cech wewnętrznych rolnictwa (jakość i użytkowanie ziemi, struktura agrarna, cechy społeczno-demograficzne, wyposażenie techniczne, struktura produkcji, cechy produkcyjno-ekonomiczne), stanowiących podstawę konstrukcji wskaźnika ogólnego poziomu rolnictwa oraz oceny jego struktury. Otrzymane układy przestrzenne odniesiono do wybranych warunków zewnętrznych rolnictwa - przyrodniczych, historycznych, urbanizacyjnych oraz dotyczących wsparcia finansowego instrumentów WPR. Wykazano, że zróżnicowanie struktury przestrzennej rolnictwa w niewielkim stopniu nawiązuje do warunków przyrodniczych rolnictwa, a w ramach uwarunkowań pozaprzyrodniczych, pomimo znaczącej absorpcji funduszy unijnych, najważniejsza jest determinanta historyczna. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of the spatial structure of the Polish agriculture. Basing on the results of the Agricultural Census of 2010, six groups of internal factors in agriculture have been differentiated (land quality and land use; agrarian structure; socio-demographic factors; technical equipment; production structure; production and economical factors), which facilitated both the creation of the index of the general level of agriculture and the evaluation of the agricultural structure. The spatial matrices which evolved in the process were juxtaposed with the selected external factors in agriculture: natural, historical, urban and those related to the financial support available within the Common Agricultural Policy. It has been shown that the diverse spatial structure of agriculture is connected with natural factors to a small extent only; within the category of man-made factors, even if the European funds are well absorbed, historical determinants are the most significant. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
337--343
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bański J. 1999: Obszary problemowe w rolnictwie Polski, Prace Geograficzne, 172, IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Bański J. 2007: Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa, ss. 249, ISBN 978-83-208-1694-5.
 • Falkowski J., Kostrowicki J. 2001: Geografia rolnictwa świata, PWN, Warszawa, ss. 516, ISBN 83-01- 13580-8.
 • Goraj I., Bocian M., Cholewa J., Nachtman G., Tarasiuk R. 2012: Współczynniki Standardowej Produkcji dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Kostrowicki J. 1969: Typologia rolnictwa. Założenia, kryteria, metody, Przegląd Geograficzny, 41, 4, 599-621.
 • Kostrowicki J. 1973: Zarys geografii rolnictwa, PWN, Warszawa, ss. 631.
 • Kostrowicki J. 1978: Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 511.
 • Powszechny spis rolny 2010. 2012: GUS, Warszawa.
 • Racine R. 1977: Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
 • Rudnicki R. 2007: Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przestrzennego procesu absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, t. 12, Warszawa, 113-128.
 • Rudnicki R. 2009: Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 197, ISBN 978-83-61320-66-1.
 • Rudnicki R. 2014a: Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, 441-463, ISBN 978-83-70-27-556-3.
 • Rudnicki R. 2014b: Changes in land use structure of agricultural holdings in Poland in light of comparative analysis of National Agricultural Censuses of 2002 and 2010, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Rural Development and EU Cohesion Policy, Studia Regionalia KPZK PAN, vol. 39, Warszawa, 153-182.
 • Rudnicki R., Kluba M., Wiśniewski Ł. 2014: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa a poziom absorpcji funduszy Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, [w:] R. Rudnicki, M. Kluba (red.), Zintegrowany rozwój obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej, t. 1, Rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna, Wyd. Naukowe UMK, Toruń, 9-35, ISBN 978-83-231-3235-6.
 • Stola W., Szczęsny R. 1976: Geografia rolnictwa Polski, Wyd. Szk. i Pedagog., Warszawa.
 • Szczęsny R. 1988: Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970-1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa, ss. 170, ISBN 83-04-02974-X.
 • Szczęsny R. 1992: Regiony rolnicze w Polsce, Geografia w Szkole, nr 5(225), WSiP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403305

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.