PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | vol. 4, t. 315 Różnorodność spojrzenia na starość i starzenie się ludności | 185--202
Tytuł artykułu

Wykluczenie cyfrowe pokolenia 50+ w województwie łódzkim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Digital Divide in the Generation 50+ in Lodzkie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie wykluczenia cyfrowego odnosi się do różnic pomiędzy osobami, które mają regularny dostęp do technologii cyfrowych i informacyjnych i potrafią efektywnie z niego skorzystać, a tymi, którzy tego dostępu nie posiadają. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej, jakiego doświadczamy w ostatnich latach, sprawia, że również w województwie łódzkim mniejsze jest wykluczenie cyfrowe I stopnia (brak możliwości korzystania z odpowiedniego sprzętu i oprogramowania), problemem pozostaje jednak wykluczenie II stopnia, mające swoje podłoże w barierach psychologicznych. Dotyczy to w szczególności osób starszych, których umiejętności informatyczne są niskie, a motywacja do ich rozwoju często słaba. W artykule dokonano ilościowej oceny skali wykluczenia cyfrowego mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50 i więcej lat. Wykorzystano w tym celu wyniki ogólnopolskich badań - Diagnozy Społecznej i "Diagnozy obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce", na podstawie których skonstruowano i poddano weryfikacji oraz wielowymiarowej analizie wskaźnik syntetyczny wszechstronności wykorzystania Internetu. Dodatkowo, ocenie poddano aktywności podejmowane w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)
EN
The terms "digital divide", "digital exclusion" refer to the gap between those who have regular access to digital and information technology and are able to effectively use it, and those who do not have such access. The development of ICT infrastructure, with which we are experiencing in recent years, also in the Lodz region, was resulted in smaller digital divide of the first degree (inability to use the appropriate hardware and software), the problem remains, however, the digital divide of the second degree, having their roots in psychological barriers. This applies particularly to the elderly, whose skills are low, and their motivation for skill development is often weak. This paper presents a quantitative assessment of the scale of the digital divide Lodz region residents aged 50 years and older. In the paper I used for this purpose the results of nationwide researches - Social Diagnosis and "Diagnosis of the current situation of women and men aged 50+ on the labour market in Poland", on the basis of which the synthetic index of Internet versality was constructed. Analysis of these data are done using multivariate statistical analysis. In addition, in the paper the chosen activities undertaken in the fight against digital exclusion in the Lodz region. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Batorski D. (2011), Problem wykluczenia cyfrowego [w:] Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com, stan na dz. 15.10.2014 r.
 • Batorski D., J. M. Zając (red.), Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, Raport Otwarcia Koalicji "Dojrz@łość w sieci".
 • CBOS (2012), Korzystanie z Internetu, Warszawa.
 • Cole J. I., M. Suman, Ph. Schremm, L. Zhou, A. Tang Salvador (2012), World Internet Project - International Report - Forth Edition, USC Annenberg School Center for the Digital Future, University of Southern California, Los Angeles.
 • Czapiński J., T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, www.diagnoza.com, stan na dz. 15.10.2014 r. (i wcześniejsze).
 • Drummond G. B., S. L. Vowler (2012), Analysis of variance: variably complex, Journal of Physiology, no. 590, p. 1303-1306, 15.03.2012 r.
 • GUS (2013), Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2013 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-itechnika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanietechnologii-informacyjno-telekomunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwachdomowych- w-2013-r-,3,10.html, stan na dz. 20.12.2014 r.
 • Hampton K. N., L. F. Sessions, E. Ja Her, L. Rainie (2009), Social Isolation and New Technology. How the internet and mobile phones impact Americans' social networks, Pew Internet& American Life Project, http://www.pewinternet.org/2009/11/04/social-isolation-and-newtechnology/, stan na dz. 20.12.2014 r.
 • HRP (2013), Kompetencje bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej z województwa łódzkiego - raport z badań, HRP, Łódź.
 • Jastrzębska A., W. Jastrzębska (2012), Wykluczenie cyfrowe - przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zeszyt 25, s. 91-104.
 • Kryńska E., J. Krzyszkowski, B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Malarska A. (2005), Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS, Kraków.
 • Malecka K., D. Batorski, J. Zadrożny (2012), Wykluczenie cyfrowe - definicja, przykłady, przeciwdziałanie, IX Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, 9.11.2012 r., http://mazowia.org.pl/file/wykluczenie_cyfrowe_definicja_przyklady_przeciwdzialanie_uchz.ppt., stan na dz. 18.12.2014 r.
 • MPiPS (2008), Rządowy Program Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa (aktualizacja 2013).
 • MPiPS (2013), Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020, Warszawa.
 • Rószkiewicz M. (2011), Analiza klienta, SPSS, Kraków.
 • Szymczak W. (2010), Podstawy statystyki dla psychologów, Difin, Warszawa.
 • OECD (2001), Understanding the Digital Divide, Paris.
 • Urbaniak B., J. Wiktorowicz (red.) (2011), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004 - 2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Watała C. (2002), Biostatystyka - wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach medycznych, medica press, Bielsko-Biała.
 • Winer B. J., Brown D. R., Michels K. M. (1991), Statistical principles in experimental design, McGraw-Hill, Nowy Jork.
 • Baza projektów PO KL, http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/informacje_ogolne/baza_projektow, stan na dz. 5.05.2014 r.
 • http://siec5050.org
 • https://latarnicy.pl/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.