PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 9 (CD) | 499--507
Tytuł artykułu

O podstawach wyboru strategii w sektorze usług

Autorzy
Warianty tytułu
On the Fundamentals of Strategic Choices in the Service Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie krytycznej analizy tradycyjnych podejść do strategii organizacji w sektorze usług. W odniesieniu do tego sektora stosuje się powszechnie jako paradygmat pewien zespół atrybutów i atrybuty te stanowią podstawę wyróżniania strategii usług. Jest to zgodne z tradycją szkoły planistycznej - przyjmowania diagnozy dychotomii: organizacja-otoczenie jako przesłanki wyboru strategii. Dla potrzeb diagnozowania sektorów, ich struktur i cech stosuje się bogatą listę kryteriów uniwersalnych. Stosowanie tych kryteriów można nazwać podejściem typu "etic", zapożyczając to określenia z metodologii badań międzykulturowych. Alternatywą dla idei użycia kryteriów uniwersalnych jest też podejście typu "emic", w ramach którego opis sektora dokonywany jest poprzez kryteria tworzone dla tego sektora. "Branżowa" specyfika sektora skłania wielu autorów do propozycji tzw. podstawowych strategii (generic strategies), specyficznych dla sektora. Autor dokonuje krytycznej analizy paradygmatu atrybutów usług i proponowanych zwykle rekomendacji dla strategii organizacji w sektorze usług. Na tle zweryfikowanej koncepcji atrybutów oraz na tle doświadczeń firm usługowych na rynkach globalnych, proponuje własne podejście do wyborów strategicznych w sektorze usług. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present a critical analysis of traditional approaches to organization strategies in the service sector. With respect to this sector it is common practice to use as a paradigm a set of services attributes, which a base to identify the service strategies. It is in accordance with the tradition of planning school to use the diagnosis of the dichotomy - the organization vs. the environment as a premise for the choice of the strategy. For needs of diagnosing the sectors and their features and structures, a broad list of universal criteria is applied. The use of these criteria can be called an "etic" approach, to borrow the name from the field of intercultural studies. Alternative to the use of universal criteria is an "emic" approach, which provides for a description of the sector using criteria that are designed especially for the sector. Industry specifics of a sector leads many authors to proposals of generic strategies. In the paper the author criticizes the service attributes paradigm and the widely accepted strategic recommendations for organizations in the service sector. On the basis of the revised concept of service attributes, the author proposes his own approach to strategic choices in the service sector. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
499--507
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aaker, D.A. (1984). A Strategic Management. New York: John Wiley and Sons.
 • Ansoff, H.I., McDonnell, J.E. (1990). Implanting Strategic Management, Englewwod Cliff: Prentice Hall.
 • Berry, L. (1983). Relationship Marketing. W: Emerging perspectives for service management, Chicago: American Marketing Association, 25-28.
 • Brouthers, K., Andriessen F., Nicolaes, I. (1998). Driving Blind: Strategic Decision Making in Small Companies. Long Range Planning, Vol. 31, 130-138.
 • Buko, J. (red.) (2012). Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Szczecin: ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 696.
 • Deresky, H. (2000). International Management. Managing across Borders and Cultures. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Gilmore, A. (2006). Usługi. Marketing i zarządzanie. Warszawa: PWE.
 • Gordon, I.H. (1998). Relationship Marketing: New Strategies, Techniques and Technologies to Win the Customers You Want and Keep Them Forever. New York John: Wiley and Sons.
 • Gronroos, S.C. (2006). Adopting a service logic for marketing. Marketing Theory, Vol. 3, 317-333.
 • Hung, W.T., Yuan, S.T. (2014). On service productivity: The emerging Platforms Perspective. Journal of Service Science and Management, Vol. 7, 92-109.
 • Kotler, P., Keller, K., Brady, M., Goodman, M., Hansen, T. (2007). Marketing Management, London: Pearson Prentice Hall.
 • Lehtinen, U. (1983). On Defining Services, Research paper for a conference. European Marketing Academy, Breukelen.
 • Lehtinen, J., Storbacka, K. (2001). Customer Relationship Management: Creating Competitive Advantage Through Win-win Relationship Strategies. Singapore: McGraw Hill.
 • Lovelock, Ch., Wright L. (2001). Principles of Service Marketing and Management. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 • Learned, E.P., Christenson, C.R., Andrews, K.R., Guth, W.D. (1965). Business Policy: Text and Cases. Homewood: Irwin.
 • Lyon, S. (1926). Salesman in Marketing Strategy. New York: McMillan.
 • Michalski, E. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 • Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
 • Mintzberg, H.H., Waters, J.A. (1985). On strategies deliberate and emergent. Strategic Management Journal, Vol. 6, 257-272.
 • Prymon, M. (2013). On the delineation between strategic marketing and strategic management, International Conference on Marketing. Colombo: Leap Management.
 • Rogoziński, K. (2011). Zarządzanie wartością z klientem. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Rushton, A.D., Carson, D.J. (1985). The Marketing of Services-Managing the Intangibles. European Journal of Marketing, Vol. 19, 19-46.
 • Solomon, M.R., Stuart E.W. (1997). Marketing - Real People, Real Choices. New Jersey: Prentice Hall.
 • Stevenson, H.H. (1976). Defining Corporate Strenghts and Weaknesses. Sloan Management Review, Vol. 17, 51-68.
 • Smith, M. (2007). Fundamentals of Management, London: McGraw Hill.
 • Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (2002). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 696.
 • Wang, V., Walker, E., Redmond, J. (2007). Explaining the Lack of strategic Planning in SMEs: The Importance of Owner Motivation. International Journal of Organisational Behaviour, Vol. 12-7.
 • Vargo, S.L., Lusch, R.F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, Vol. 68, 1-17.
 • Witek-Crabb, A. (2013). Ryzykowne strategie-czynniki warunkujące wybory strategiczne przedsiębiorstw. W: E. Urbanowska Sojkin, Brzozowski M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania. Poznań: Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.