PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 14 (1) Refleksje społeczno-gospodarcze | 202--215
Tytuł artykułu

Geneza, znaczenie i sposób opracowywania instrukcji poselskiej w "złotym okresie" dziejów dyplomacji watykańskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instrukcja poselska zwana niekiedy początkową, ogólną czy też generalną, stanowiła co prawda mniej oficjalny, ale istotny dokument. Miał on charakter swoistego załącznika do listu przewodniego z nominacją i uprawnieniami nuncjusza. Instrukcja tego typu, obok relacji finalnej, należy do dwóch podstawowych kategorii akt kancelaryjnych związanych z powstawaniem dyplomacji papieskiej w końcu XV w.. Instrukcje wręczane nuncjuszowi na początku jego misji miały wyjątkowe znaczenie, ponieważ określały one zarówno samego ducha, jak i sposób w jaki miała być ona zrealizowana oraz jej zasadnicze cele i istotne zadania do spełnienia. W konsekwencji instrukcja ogólna zawierała nie tylko wskazówki co do niezbędnych poczynań i sposobów działania nuncjusza na początku jego misji, ale także główne wytyczne dotyczące zarówno organizacji nuncjatury i sposobu wymiany korespondencji z instytucjami rzymskimi oraz innymi nuncjuszami, jak też godnego - ewangelicznego sposobu postępowania wobec króla przy którym był on akredytowany (czy też w relacji do jego ministrów i urzędników), autorytetów kościelnych oraz innych dworów monarszych. O znaczeniu instrukcji poselskich, jako cennej bazie sprawdzonych i precyzyjnych informacji na temat Kościoła Katolickiego, wyznań chrześcijańskich oraz elit i sytuacji panujących w poszczególnych krajach europejskich, świadczy znaczna liczba ich rękopiśmiennych kopii rozpowszechnionych w XVII, a współcześnie ich krytyczne edycje grupowane według pontyfikatów. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • Fitych, Pierwsze wizytacje kolegiów papieskich w Polsce (Z działalności G. B. Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), w: W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego. Księga Jubileuszowa poświęcona czci Księdza Profesora Antoniego Młotka, red. M. Biskup, T. Reroń, Wrocław 2000, s. 723-756.
 • T. Fitych, Personel i organizacja nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza apostolskiego w Polsce, "Saeculum Christianum" 8(2001) nr 1, s. 41-80
 • T. Fitych, Korespondencja dyplomatyczna Giovanniego Battisty Lancellottiego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, Poznańskie Studia teologiczne" X (2001), s. 253-328.
 • T. Fitych, Korespondencja internuncjusza audytora Antonio Francisco Cirioli z Sekretariatem Stanu w przededniu sejmu zwyczajnego zwołanego w Warszawie w 1623 roku (edycja listów od 26 XI 1622 do 24 I 1623), "Folia Historica Cracoviensia" 6(1999), s. 111-128.
 • T. Fitych, Struktura i funkcjonowanie nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego (1622-1627), RW Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Opole 2005, s. 193-244, 638-760.
 • T. Fitych, Półroczna podróż do Warszawy Giovanniego Battisty Lancellottiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-162, "Studia Gnesnensia" XIV (2000) s. 225-242.
 • T. Fitych, Pół wieku służby Kościołowi Giovanniego Battisty Lancellottiego - nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), "Saeculum Christianum" 7(2000) nr 2, s. 67-90.
 • T. Fitych, Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1622-1627, "Nasza Przeszłość" (1999) t. 91, s. 171-206.
 • Historia Dyplomacji Polskiej, t. I: połowa X w.-1572 pod redakcją M. Biskupa, opracowali M. Biskup, K. Górski, Z. Kaczmarczyk, G. Labuda, Z. H. Nowak, R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 504
 • T. Fitych, Instrukcja Początkowa Giovanniego Battisty Lancellottiego, 31-szego nuncjusza, "ABMK" 73(2000) s. 145-213.
 • Acta Nuntiaturae Polonae (dalej cyt. ANP), t. 23: Antonius Santa Croce (1627- 1628), vol. 1: (1 III 1627 - 29 VII 1628), ed. H. Litwin, Roma 1996, N. 1 i 2, s. 3-7).
 • H. D. Wojtyska, Acta Nuntiaturae Polonae. De fontibus eorumque investigatione et editionibus. Instructio ad editionem. Nuntiorum series chronologica (dalej ANP), t. I, Roma 1990, s. 21; A. Tygielski (wyd.), ANP t. XVIII., vol. 1:(21 VI 1606-30 IX 1607), s. 29-30.
 • Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski, t. 2, Berlin-Poznań 1864, s. 109-116.
 • K. Górski, 1466-1492: Lata konfliktów dyplomatycznych, w: Historia Dyplomacji Polskiej, t. I: połowa X w.-1572 pod redakcją M. Biskupa, opracowali M. Biskup, K. Górski, Z. Kaczmarczyk, G. Labuda, Z. H. Nowak, R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 504.
 • A. Pieper, Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, Freiburg im Br. 1894, s. 18n.
 • K. Jaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens VIII für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen, 1592-1605, t. 1, Tübingen 1984, s. XXXIV-XXXV.
 • K. Jaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens VIII für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen, 1592-1605, t. 1-2, Tübingen 1984.
 • K. Jaitner, Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen, 1621-1623, t. 1-2, Tübingen 1997.
 • Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre (1596-1635), publiè par A. Cauchie et R. Maere, Bruxelles 1904..
 • G. Lutz, Le ricerche internazionali sulle nunziature e l'edizione delle Istruzioni generali di Clemente VIII (1592-1605), w: P.. Vian (wyd.), L'Archivio Segreto Vaticano e le ricerche, Roma 1983, s. 167-180.
 • K. Kaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens VIII für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen, 1592-1605, t. 1-2, Tübingen 1984.
 • K. Kaitner, Die Hauptinstruktionen Gregors XV für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen, 1621-1623, t. 1-2, Tübingen 1997.
 • Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, a cura di S. Giordano OCD t. 1-3 Tübingen 2003.
 • A. Cauchie, R. Maere, Les instructions générales aux nonces des Pays-Bas espagnols. Étude sur leur nature diplomatique et leur valeur historique, RHE 5(1904), s. 16-46.
 • Cauchie, R. Maere (ed.), Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre (1596-1635), Bruxelles 1904.
 • H. D. Wojtyska (wyd.), ANP t. III/1: Aloisius Lippomano (1555-1557), Romae 1993, nr 25, s. 31-33.
 • A. Mercati (ed.), Racolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e la autorità civili, t. I: 1098-1914, Città del Vaticano 1954; S. Giordano, Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, t. 1. s. 78.
 • S. Giordano, Aspetti di Politica ecclesiastica e riforma religiosa nelle istruzioni generali di Paolo V, w: Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiatur berichtsforschung, Hrsg. von Alexander Koller, Tübingen 1998 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 87), s. 236-258.
 • K. Jaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens VIII für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen, 1592-1605, t. 1, Tübingen 1984, s. XXXIV.
 • H. Wisner, Dyplomacja polska w latach 1572-1648, rdz III Służba dyplomatyczna Rzeczypospolitej, w: Historia Dyplomacji Polskiej, t. II: 1572-1795, pod redakcją Z. Wójcika, opracowali J. Gierowski, J. Michalski, H. Wisner, Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 130.
 • S. Giordano, Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, t. 1, s. 273, 276.
 • L. v. Pastor, Die römische Päpste in letzten vier Jahrhunderten, Bd. 2 u. 3, Leipzig 1874, s. 119-126, Nr. 96-99, 101, 102.
 • S. Giordano, Le istruzioni generali di Paolo V ai diplomatici pontifici 1605-1621, t. 1. s. 274-275.
 • K. Jaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens VIII für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen, 1592-1605, t. 1, Tübingen 1984, s. LXXVI.
 • W. Reinhard, Kardinaleinkünfte und Kirchenreform, "Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte", 77(1982), s. 166.
 • K. Jaitner, Die Hauptinstruktionen Clemens VIII für die Nuntien und Legaten an den europäischen Fürstenhöfen, 1592-1605, t. 1, Tübingen 1984.
 • Dyplomaci w dawnych czasach: relacje staropolskie z XVI-XVIII stulecia, red. A. Przyboś, R. Żelewski, Kraków 1959, s. 41.
 • A. Kraus, Das päpstliche Staatssekretariat unter Urban VIII. 1623-1644, Rom- Freiburg-Wien 1964 (29. Supplementheft der RQAKG), s. 219.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403583

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.