PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 (87) | 420--438
Tytuł artykułu

Szoki polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce - wpływ na główne zmienne makroekonomiczne w latach 2005-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fiscal and Monetary Policy Shocks in Poland : the Impact on the Main Macroeconomic Variables in 2005-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja szoków polityki fi skalnej i monetarnej w Polsce w latach 2005-2014. Kierując się badaniami na ten temat w literaturze światowej, zbadano wpływ szoków na kluczowe zmienne makroekonomiczne, jak PKB, stopa procentowa oraz terms of trade. Problematyka tzw. szoków stanowi ważną koncepcję w ramach teorii, a także szeroko rozumianej analizy efektów polityki gospodarczej, w tym - wobec rosnącej otwartości gospodarek - efektów międzynarodowych. Jednocześnie nie ma zbyt wielu opracowań podejmujących ten temat w odniesieniu do gospodarki Polski, co dodatkowo uzasadnia niniejszą analizę. Artykuł składa się z dwóch części, tj. teoretycznej i empirycznej. W pierwszej zaprezentowano definicje szoków polityki fi skalnej istniejące w literaturze makroekonomicznej oraz dokonano przeglądu opracowań na ten temat. W drugiej zaprezentowano analizę ekonometryczną mającą na celu identyfikację szoków polityki fi skalnej w Polsce. W badaniu głównym narzędziem służącym do oceny polityki fi skalnej są modele wektorowej autoregresji w wersji strukturalnej (Structural Vector Autoregression - SVAR), które zyskały dużą popularność w badaniu tego typu zagadnień (m.in. Rossi i Zubairy, 2011; Blanchard i Perotti, 2002; Dellas i in. 2005; Ilzetzki i in., 2013). Oszacowane parametry modelu oraz analiza funkcji reakcji na impuls, pozwoliły stwierdzić, z jaką siłą zmiany polityki fi skalnej wpływają na inne zmienne w czasie oraz jak długo trwa antycypacja poszczególnych szoków. W celu zbadania wpływu polityki fi skalnej oraz monetarnej na strefę realną polskiej gospodarki oszacowany został strukturalny model VAR. W badaniu wykorzystano dane kwartalne obejmujące okres od I kwartału 2000 r. do II kwartału 2014 roku. Na podstawie funkcji reakcji na impuls stwierdzono między innymi, że dodatni szok stopy procentowej skutkuje spadkiem produkcji w gospodarce, a zależność ta jest istotna statystycznie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to identify the existence and strength of fiscal and monetary shocks in Poland as the determinants of the macroeconomic policy in Poland in 2005-2014. This identification, in line with the approach commonly taken in the literature, will be made through analyzing the impact of the policy changes on the key macroeconomic variables, i.e. GDP, real interest rate and terms-of-trade. The issue of "shocks" is an important concept in the theory as well as empirical studies on the effects of macroeconomic policy, in particular - in view of openness of contemporary economies - its international effects. However, we do not find many studies analyzing the problem in regard to the Polish economy, thus our contribution is aimed to partially fill this gap. The paper covers theoretical and empirical studies. The former addresses the concepts and definitions of the macroeconomic shocks as seen in the literature, and reviews the literature, mainly concerning empirical methods used in similar studies, e.g. A. Fatas and I. Mihov (2001); H. Dellas et al. (2005); H. Bouakez (2009); L.Forni et al. (2010); O. Blanchard and R. Perotti (2002). The latter part presents our quantitative study using Structural Vector Autoregression - SVAR, which gained much popularity in similar studies. In order to examine the influence of monetary and fiscal policies on the real economy in Poland, a structural VAR model was constructed. The data used cover the period between 1st quarter in 2000 and second quarter in 2104. Based on impulse response functions, it was found that the positive shock in interest rates negatively influences the economic output.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
420--438
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Narodowy Bank Polski
Bibliografia
 • Aggarwal V.K. (2001), Economics: International trade, w: Managing Global Issues: Lessons Learned, P.J. Simmons, C. de Jonge Oudraat (red.), Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC.
 • Auer S. (2014), Monetary Policy Shocks and Foreign Investment Income: Evidence from a large Bayesian VAR, SNB Working Papers 2.
 • Backe P., Thimann Ch. (2004), The acceding countries' strategies towards ERM II and adoption of the euro: An analytical review, "ECB Occasional Paper", No. 10.
 • Barakchian S.M., Crowe Ch. (2010), Monetary Policy Matters: New Evidence Based on a New Shock Measure, IMF, October.
 • Barigozzi M., Conti A., Luciani M. (2013), Do Euro area countries respond asymmetrically to the common monetary policy? "Temi di Discussion", No. 923, Banca D'Italia.
 • Benkovskis K., Bessonovs A., Feldkircher M., Wörz J. (2011), The transmission of Euro Area monetary shocks to the Czech Republic, Poland and Hungary: Evidence from a FAVAR model. Focus on the European Economic Integration, s. 8-36.
 • Bernanke B.S., Mihov I. (1998), Measuring monetary policy, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 113 (3), s. 869-902.
 • Bernanke B., Boivin J., Eliasz P. (2005), Measuring the effects of monetary policy: a factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) approach, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 120(1), s. 387-422.
 • Bień A. (1988), Optymalny Obszar Walutowy. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Blaes B. (2009), Money and Monetary Policy Transmission in the Euro Area: Evidence from Favar and Var Approaches, Technical Report, Discussion Paper Series 1: Economic Studies.
 • Blanchard O., Perotti R. (2002), An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output, "Quarterly Journal of Economics", MIT Press, NBER Working Paper, No. 7269, s. 1329-1368.
 • Blanchard O., Perotti R. (2002), An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 117, s. 1329-1368.
 • Borowski J. (2000), Polska i UGW: optymalny obszar walutowy? "Materiały i Studia", zeszyt 115, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Bouakez H., Chihi F., Normandin M. (2009), Measuring the Effects of Fiscal Policy, January (https://www.gate.cnrs.fr/IMG/pdf/Normandin_Dec_2009.pdf).
 • Carrillo J., F`eve P., Matheronc J., Monetary Policy Inertia or Persistent Shocks: A DSGE Analysis, University of Toulouse (GREMAQ and IDEI), Banque de France.
 • Chari V.V. (1998), Nobel Laureate Robert E. Lucas. Architect of modern macroeconomics, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 12, No. 1, s. 171-186.
 • Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans Ch.L. (1999), Monetary policy shocks: What have we learned and to what end?, w: Handbook of Macroeconomics, J.B. Taylor, M. Woodford (eds.), Vol. 1, Chapter 2, Elsevier, s. 65-148.
 • Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C.L. (1996), The effects of monetary policy shocks: Evidence from the flow of funds, "The Review of Economics and Statistics", Vol. 78 (1), s. 16-34.
 • Christiano L.J., Trabandt M., Walentin K. (2010), DSGE Models for Monetary Policy, w: Handbook on Monetary Economics, edited by B.M. Friedman and M. Woodford, Elsevier.
 • De Grauwe P. (2000), Economics of Monetary Union, Fourth Edition, Oxford University Press, Oxford, UK.
 • De Grauwe P. (2003), Unia Walutowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • De Grauwe P., Mongelli F. (2005), Endogeneities of optimum currency areas. what brings countries sharing a single currency closer together?, "ECB Working Paper", No. 468.
 • Dellas H., Neusser K., Walti M. (2005), Fiscal Policy in Open Economies, Department of Economics, University of Bern.
 • Dungey M., Fry R. (2008), The Identification of Fiscal and Monetary Policy in a Structural VAR, CFAP, University of Cambridge, CAMA, Australian National University, July.
 • Dudek S., Pachucki D., Walczyk K. (2012), Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", SGH, Warszawa.
 • Fatás A., Mihov I. (2001), The Effects of Fiscal Policy on Consumption and Employment: Theory and Evidence. Mimeo.
 • Faust J., Rogers J.H., Swanson E., Wright J.H. (2003), Identifying the effects of monetary policy shocks on exchange rates using high-frequency data, "Journal of the European Economic Association", September, Vol. 1(5), s. 1031-1057
 • Favero C.A. (2002), How do European monetary and fiscal authorities behave?, "CEPR Discussion Papers", No. 3426.
 • Favero C.A., Giavazzi F. (2007), Debt and the effects of fiscal policy, "Federal Reserve Bank of Boston Working Paper", No. 074, May.
 • Fleming J.M. (1971), On exchange rate unification, "Economic Journal", Vol. 81.
 • Forni L., Pisani M. (2010), Fiscal Policy in Open Economy: Estimates for the Euro Area, Bank of Italy, December.
 • Frankel J. (2004), Real Convergence and Euro Adoption in Central and Eastern Europe: Trade and Business Cycle Correlations as Endogenous Criteria for Joining EMU, Working Paper Series, 04-039, Harvard University.
 • Frankel J.A., Rose A.K. (1996), The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, "NBER Working Paper", No. 5700.
 • Furlanetto F. (2006), Fiscal Shocks in a Small Open Economy, DEEP, University of Lausanne.
 • Gajda-Kantorowska M. (2011), Analiza przydatności polityki fi skalnej do usuwania skutków kryzysu w krótkim, średnim i długim okresie, w: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę, Z. Dach (red.), Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 84-98.
 • Gali J., Monacelli T. (2005), Monetary policy and exchange rate volatility, in a small open economy, "Review of Ecnomic Studies", Vol. 72, s. 707-734.
 • Gali J., Lopez-Salido D., Valles X. (2007), Understanding the effects of government spending on consumption, "Journal of the European Economic Association", No. 5.
 • Giuliodori M., Beetsma R. (2004), What are the spiloverrs of fiscal shocks in Europe. An empirical analysis, "European Central Bank Working Paper Series", No. 325, March.
 • Grabek G., Kłos B., Utzig-Lenarczyk G. (2007), SOE-PL - model DSGE małej otwartej gospodarki. estymowany na danych polskich, "Materiały i Studia NBP", nr 217.
 • Haug A.A., Jędrzejowicz T., Sznajderska A. (2013), Combining monetary and fiscal policy in an SVAR for a small open economy, "NBP Working Paper", No. 168, Warszawa.
 • Jacobson T., Jansson P., Vredin A., Warne A. (2002), Identifying the effects of monetary policy shocks in an open economy, "Working Paper Series", No. 134, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden).
 • Kenen P.B. (1969), The optimum currency area: An eclectic view, w: Monetary Problems of the International Economy, R. Mundell, A.K. Swoboda (red.), University of Chicago Press.
 • Kim S., Roubini N. (2000), Exchange rate anomalies in the industrial countries: A solution with a structural VAR approach, "Journal of Monetary Economics", Vol. 45(3), s. 561-586.
 • Kim S. (2001), International transmission of US monetary policy shocks: Evidence from VAR's, "Journal of Monetary Economics", Vol. 48(2), s. 339-372.
 • Klaeffing M. (2003), Monetary policy shock - a nonfundamental look at the data, "European Central Bank Working Paper Series", "Working Paper", No. 228, May.
 • Kłos K., Koloch G. (2010), SOE PL-2009 - Model DSGE małej otwartej gospodarki estymowany na polskich danych. Specyfikacja, oceny parametrów, zastosowania, "Materiały i Studia NBP", zeszyt 251, Warszawa, s. 7.
 • Leeper E., Sims Ch., Zha T. (1996), What does monetary policy do?, "Brookings Papers on Economic Activity", No. 2, s. 1-63.
 • McKinnon R. (1996), The Rules of the Game: International Money and Exchange Rates, MIT Press, Cambridge.
 • Mertens K., Ravn M.O. (2012), Empirical evidence on the aggregate effects of anticipated and unanticipated U.S. tax policy shocks, "American Economic Journal: Economic Policy", No. 4, s. 145-181.
 • Mojon B., Peersman G. (2001), A VAR Description of the Effects of Monetary Policy in the Individual Countries of the Euro Area, ECB Working Paper.
 • Monacelli T (2004), Into the Mussa Puzzle: Monetary policy regimes and real exchange rates in a small open economy, "Journal of International Economics", Vol. 62, s. 191-217.
 • Mongelli F. (2002), New Views on the Optimum Currency Area Theory: What Is EMU Telling Us?, ECB Working Paper, 138.
 • Mountford A., Uhlig H. (2008), What Are the Effects of Fiscal Policy Shocks?, NBER Working Paper, No. 14551, Issued in December, NBER Programs: EFG IFM PE.
 • Mundell R. (1961), A theory of optimum currency areas, "American Economic Review", November.
 • NBP (2004), Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • NBP (2009), Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Olivei G., Tenreyro S. (2007), The timing of monetary policy shocks, "American Economic Review", Vol. 97(3), s. 636-663.
 • Parkyn O., Vehbi T. (2013), The Effects of Fiscal Policy in New Zealand: Evidence from a VAR Model with Debt Constraints , New Zealand Treasury Working Paper 13/02, January.
 • Peersman G. (2004), The transmission of monetary policy in the euro area: Are the effects different across countries?, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", Vol. 66(3), s. 285-308.
 • Pereira M.C., Wemans L. (2013), Output Effects of Fiscal Policy in Portugal: A Structural VAR Approach, Banco de Portugal Economic Bulletin, Spring.
 • Perotti R. (2004), Estimating the Effects of Fiscal Policy in OECD Countries, OECD Working Paper.
 • Potjagailo G. (2014), Spillover Effects from Euro Area Monetary Policy across the EU: A Factor-Augmented VAR Approach, Christian-Albrechts Universitat Kiel, May 28.
 • Raghavan M., Silvapulle P., Athanasopoulos G. (2012), Structural VAR models for Malaysian monetary policy analysis during the pre-and post-1997 Asian crisis periods, "Applied Economics", Vol. 44, Issue 29, s. 3841-3856.
 • Ratto M., in't Veld J., Roeger W. (2006), Fiscal Policy in an Estimated Open-Economy Model for the Euro Area, European Commission Economic Papers, Directorate- General for Economic and Financial Affairs, No. 266, December.
 • Romer Ch.D., Romer D.H. (1989), Does Monetary Policy Matter? A New Test in the Spirit of Friedman and Schwartz, NBER Working Paper, No. 2966.
 • Romer Ch.D., Romer D.H. (2003), A New Measure of Monetary Shocks: Derivation and Implications, NBER Working Paper, No. 9866.
 • Rossi B., Zubairy S. (2011), What is the Importance of Monetary and Fiscal Shocks in Explaining US Macroeconomic Fluctuations?, Economic Research Initiatives at Duke (ERID) Working Paper, No. 91, Barcelona Graduate School of Economics, January 15.
 • Sala L. (2011), Monetary Transmission in the Euro Area: A Factor Model Approach, Technical Report, Kiel Working Papers.
 • Serwa D., Szymańska M. (2004), Reakcje rynków finansowych na szoki w polityce pieniężnej, "Bank i Kredyt", nr 16 , czerwiec, NBP, Warszawa.
 • Sims C.A. (1992), Interpreting the macroeconomic time series facts : The effects of monetary policy, "European Economic Review", Vol. 36 (5), s. 975-1000.
 • Sławiński A. (2006), Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Smets F., Wouters R. (2003), An estimated dynamic stochastic general equilibrium model of the euro area, "Journal of the European Economic Association", Vol. 1, No. 5.
 • Stock J.H., Watson M.W. (2005), Implications of Dynamic Factor Models for VAR Analysis, Wirtschaftliches Forschungszentrum der Deutschen Bundesbank.
 • Surdej A., Współzależność gospodarcza a autonomia polityki gospodarczej państw (http://www.sporyokapitalizm.pl/).
 • Tower E., Willet T. (1976), The Theory of Optimum Currency Areas and Exchange Rate Flexibility, International Finance Section, 11, Princeton University, Department of Economics.
 • Winkler A., Mazzaferro F., Nerlich C., Thimann Ch. (2004), Official Dollarisation/ Euroisation: Motives, Features and Policy Implications of Current Cases, ECB Occassional Paper Series, 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.