PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (1) | 91--103
Tytuł artykułu

Peace, War and an Armed Conflict as an Object of the Research of Polemology

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pokój, wojna i konflikt zbrojny obiektem badań polemologii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Wojna, podobnie jak społeczeństwo, a wraz z nim państwo, zmienia się systematycznie. Podejście polemologiczne do badania wojny ma charakter negatywny i służy jej eliminacji z całokształtu życia społecznego. Trzeba zaznaczyć, że wojnę zazwyczaj postrzegano jako środek do osiągnięcia pokoju, a nie cel sam w sobie. Odmienność podejścia polemologicznego polega na zmianie statusu wojny. Wojna nie jest praktycznym środkiem osiągania pokoju, ale jest przedmiotem poznania, zaś celem tego poznania jest ostateczna eliminacja wojny z teorii i praktyki stosunków międzyludzkich. Wojna nie jest zatem narzędziem lecz przedmiotem dociekań badawczych. Polemologiczne badanie wojny w założeniu poznawczym dostarcza wiedzy dotyczące jej etiologii, anatomii i funkcji społecznych, w założeniu utylitarnym pozwala uzyskać wnioski, jak postępować by uniknąć wojny. Uzyskana w ten sposób wiedza wskazuje jak kreować rzeczywistość, ażeby wojna stała się kategorią historyczną. Rezultatem poznania naukowego jest wiedza o wojnie, którą należy wykorzystać, aby jej zapobiegać. Istotę podejścia polemologicznego do badań wojny należy postrzegać w aspekcie poznawczym i praktycznym. Element poznawczy polega w głównej mierze na wyjaśnianiu związków przyczynowo-skutkowych, formułowaniu i weryfikowaniu hipotez oraz twierdzeń. Wymiar praktyczny dotyczy zadań dydaktycznych i informacyjnych. Skierowany jest przede wszystkim w stronę oddziaływania na społeczeństwo i wpływania na decydentów. (original abstract)
War, society and country change systematically. Therefore, war is and will be an object of the research. In all probability the process of war changes shall be assumed as evolutionary. Consequently, the research should be acknowledged as significant since they allow to comprehend the nature of these occurrences in more transparent way. Polemological approach to the research of war has a negative nature and is used to eliminate war from the entire social life. It is notable that war used to be perceived usually as a mean to establish peace, not as an end in itself. The difference of polemological approach is about changing the war status. War is not a practical mean to establish peace but the object of cognition. The aim of the cognition is to eliminate war definitively from theory and practice of human relationships. Therefore, war is not a tool but the object of scientific inquiry. In cognitive conception the polemological research of war is the source of knowledge about war etiology, anatomy and social functions. In utilitarian conception it allows to reach conclusions how to act in order to avoid war. Knowledge acquired in such way indicates how to create reality so that war would become a historical category. The result of scientific cognition is knowledge which should be used to prevent war. The sense of polemological approach towards research of war should be perceived in cognitive and practical aspect. The cognitive element is mostly about explaining the cause and effect relationships, formulating and verifying hypothesis and statements. The practical aspect is about didactic and informative assignments. Above all, it refers to the effect on society and decision makers. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
91--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Rzeszow University of Technology
Bibliografia
 • Balcerowicz B., O pokoju. O wojnie, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 • Borgosz J., Drogi i bezdroża filozofii pokoju (od Homera do Jana Pawła II), Warszawa 1989.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2008.
 • Chmielarz, Wojna a państwo. Wczoraj i dziś, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 • Ciborowski L., Polemologia - stan obecny i perspektywy [w:] Huzarski M., Szulc B. (red.) Metodologiczna tożsamość polemologii, AON, Warszawa 2010.
 • Czupryński A., Sztuka wojenna i polemologia w aspekcie wspólnego obiektu poznania naukowego, [w:] Czupryński A., Polak A. (red.), Od sztuki wojennej do polemologii. Studia ofiarowane profesorowi Michałowi Huzarskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, AON, Warszawa 2012.
 • Drabik K., Polemologia dla pokoju, cz. I, Zeszyty Naukowe AON nr 3 (76), AON, Warszawa 2009.
 • Fryc M., Wojna. Współczesne oblicze, Toruń 2009.
 • Fukuyama F., Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 • Gałganek A., Polemologia - badania nad wojną i pokojem, Sprawy Międzynarodowe nr 6, Warszawa 1986.
 • Gotowała J., Konflikty zbrojne połowy XXI wieku, Bellona 2009, nr 2.
 • Huzarski M., Wojna i pokój przedmiotem badań polemologicznoirenologicznych. Działalność naukowo dydaktyczna Zakładu Polemologii, [w:] Huzarski M., Czupryński A. (red.), Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczne-irenologicznych, AON, Warszawa 2012.
 • Jacobsen H. A., Imperatyw pokoju. Polityka i wojna w XX wieku, Poznań 2000.
 • Kagan R., Powrót historii i koniec marzeń, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
 • Keegan J., Historia wojen, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
 • Kęsoń T., Pojęcie konfliktu i wojny w literaturze. Podejście polemologiczne w badaniach konfliktów zbrojnych, Warszawa 2008.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PW "Wiedza Powszechna", Warszawa 1989.
 • Słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa 1978.
 • Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1979.
 • Smalec Ł., Dwie wojny z Irakiem. Źródła, przyczyny, preteksty, przygotowanie, skutki, Warszawa 2012.
 • Smith D. L., Człowiek człowiekowi wilkiem, wywiad udzielony M. Rutkiewiczowi, Polityka 2010, nr 19.
 • Sun Tzu, Sztuka wojny, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
 • Świniarski J., Myśl filozoficzna w polemologii, [w:] Huzarski M., Szulc B. (red.), Metodologiczna tożsamość polemologii, AON, Warszawa 2010.
 • Toynbee A., Wojna i cywilizacja, Warszawa 1963.
 • Topolewski S., Etiologia wojen na przykładzie wybranych poglądów w literaturze europejskiej, [w:] Huzarski M., Czupryński A. (red.), Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczne-irenologicznych, AON, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.