PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 (87) | 449--470
Tytuł artykułu

Determinanty wzrostu polskiego eksportu przemysłu przetwórczego - analiza długookresowa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of Polish Manufacturing Sector Exports Growth : Estimation Using Error Correction Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu było określenie determinant eksportu polskiego przemysłu przetwórczego na podstawie danych pochodzących z 13 podsekcji przetwórstwa przemysłowego wyodrębnionych zgodnie z NACE 1.1. Analiza z wykorzystaniem modelu ECM objęła lata 1995-2011 i została przeprowadzona dwutorowo - dla całej sekcji przemysłu przetwórczego oraz dla poszczególnych jego podsekcji. Autorki zbadały, jak popyt zagraniczny, popyt krajowy, relatywne jednostkowe koszty pracy, otwartość handlowa, nasycenie innowacjami oraz produktywność pracy wpływają na zmiany eksportu przemysłu przetwórczego. Wyniki oszacowań dla całej sekcji przetwórstwa przemysłowego potwierdziły istotny, pozytywny wpływ popytu zagranicznego, produktywności pracy oraz otwartości handlowej na zmiany wartości eksportu. W analizowanym okresie wzrost wartości wywozu wykazywał się znacznie mniejszą wrażliwością na wzrost relatywnych jednostkowych kosztów pracy oraz na spadek popytu krajowego. Wyniki badań wskazały także na silniejsze oddziaływanie badanych czynników w długim okresie w stosunku do okresu krótkiego oraz na dobrą zdolność gospodarki polskiej do korygowania odchyleń od równowagi. Z analizy przeprowadzonej na poziomie poszczególnych podsekcji przemysłu przetwórczego wynika, iż wzrost eksportu jest w przeważającej liczbie tych podsekcji determinowany przez trzy kluczowe czynniki, tj. wzrost produktywności pracy, popytu zagranicznego i otwartości handlowej. Na zwiększenie wywozu wyrobów przemysłu przetwórczego oddziaływał, choć znacznie słabiej, w większości podsekcji spadający popyt krajowy oraz rosnące relatywne koszty pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify determinants of the exports of Polish manufacturing sector, which was divided into 13 subsectors according to NACE 1.1. The analysis uses panel ECM estimation and covers the period 1995 - 2011. The study is carried out both for manufacturing sector and individual subsectors. Authors examine how domestic demand, foreign demand, relative unit labour costs, openness of subsectors, R&D expenditures, and labour productivity affect the exports. The results confirm the positive and significant influence of foreign demand, labour productivity, and trade openness on exports. The analysis also shows that the growth of exports can be promoted both by the growth of unit labour costs and decrease of domestic demand. The influence of above-mentioned factors is stronger in the long-run than in the short-run. Moreover, the economy is found to be able to adjust to the equilibrium after a shock. The results for individual sectors show that the exports growth is determined by three key indicators: labour productivity, foreign demand and trade openness. Falling domestic demand and rising relative labour costs also affect, though to a much lesser extent, the increase of manufacturing exports in the majority of subsections.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
449--470
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Anas T. (2011), Long-run Determinants of Exports: a Co-intergation Approach, Artykuł przygotowany i prezentowany na Development Studies Forum - BAPPENAS, Jakarta.
 • Artus J.R. (1970), The Short-term Effects of Domestic Demand Pressure on British Exports Performance, International Monetary Fund Staff Papers, 17, s. 247-274.
 • Ball R., Eaton J.R., Steuer M.D. (1966), The relationship between United Kingdom export performance in manufacturing and the internal pressure of demand, "The Economic Journal", Vol. 76(303), s. 501-518.
 • Bernard A.B., Jensen J.B., Redding J., Schott P.K. (2007), Firms in international trade, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 21(3), s. 105-130.
 • Breitung J. (2000), The local power of some unit root tests for panel data, w: Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics, B. Baltagi (red.), Amsterdam, JAI, 15, s. 161-178.
 • Brodzicki T. (2006), Otwartość a wzrost gospodarczy - wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość, Working Papers 0602, Economics of European Integration Department, Faculty of Economics, University of Gdansk, Poland.
 • Bustos P. (2011), Trade liberalization, exports, and technology upgrading: evidence on the impact of MERCOSUR on Argentinian firms, "American Economic Review", Vol. 101(1), s. 304-340.
 • Buxton T., Mayes D., Murfin A. (1991), UK trade performance and R&D, "Economics of Innovation and New Technology", Vol. 1(3), s. 243-256.
 • Cameron G., Proudman J., Redding S., (2005), Technological convergence, R&D, trade and productivity growth, "European Economic Review", Vol. 49(3), s. 775- 807.
 • Cieślik A., Michałek J., Michałek A. (2012), Determinanty działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 67-84.
 • Deardorff A.V. (1984), Testing trade theories and predicting trade flows, w: Handbook of International Economics, R.W. Jones, P.B. Kenen (red.), Volume l, North- Holland.
 • Desgupta D., Hulu E., Gupta B. (2002), The determinants of Indonesia's no-oil exports, w: Deregulation and Development in Indonesia, F. Igbal, E. William (red.), Praeger Publishing, Westport.
 • Dixit A., Stiglitz J. (1977), Monopolistic competition and optimum product diversity, "American Economic Review", Vol. 67(3), s. 297-308.
 • Dollar D. (1986), Technological innovation, capital mobility and the product cycle in North- South trade, "The American Economic Review", Vol. 76(1), s. 177-190.
 • Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Co-integration end error correction: Representation, estimation and testing, "Econometrica", Vol. 55(2), s. 251-276.
 • Esteves P., Rua A. (2013), Is the role for domestic demand pressure on export performance, "European Central Bank Paper", No. 1594.
 • Fagerberg J. (1996), Technology and competitiveness, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 12(3), s. 39-51.
 • Faini R. (1994), Export supply, capacity and relative prices, "Journal of Development Economics", Vol. 45(1), s. 81-100.
 • Goldberg I. (2008), Globalization and technology absorption in Europe and Central Asia: The role of trade, FDI, and cross-border knowledge flows, "The World Bank Working Paper", No. 150.
 • Goldstein M., Khan M. (1985), Income and price effects in foreign trade, w: Handbook of International Economics, R.W. Jones, P.B. Kenen (red.), Volume II, Elsevier Science Publishing B.V.
 • Gosińska E. (2009), Analiza konitegracyjna z zaburzeniami struktury na przykładzie modelu handlu zagranicznego Polski, "Bank i Kredyt", t. 40, nr 6, s. 41-58.
 • Greenhalgh Ch., Taylor P. (1990), Innovation and Export Values and Prices, CEPR Discussion Papers, 487.
 • Greenhalgh Ch., Taylor P., Wilson R. (1994), Innovation and export values and process - a disaggregated study, "Oxford Economic Papers", Vol. 46(1), s. 102-135.
 • Grossman G.M, Helpman E. (1989), Product development and international trade, "Journal of Political Economy", Vol. 97(6), s. 1261-1283.
 • Grossman G.M., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, USA and London, UK.
 • GUS (2014), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Warszawa.
 • Hossain A.A. (2009), Structural changes in the export demand function for Indonesia estimations, analysis and policy implications, "Journal of Policy Modeling", Vol. 31(2), s. 260-271.
 • Im K.S., Pesaran M.H., Shin Y. (2003), Testing for unit roots in heterogeneous panels, "Journal of Econometrics", Vol. 115(1), s. 53-74.
 • Kaldor N. (1978), The effect of devaluations on trade in manufactures, w: Further Essays on Applied Economics, Duckworth, London,.
 • Kao C. (1999), Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data, "Journal of Econometrics", Vol. 90(1), s. 1-44.
 • Kao C., Chiang M. (2000), On the estimation and inference of a cointegrated regression in panel data, "Advances in Econometrics", Vol. 15, s. 179-222.
 • Krugman P. (1979), A model of innovation, technology transfer and the world distribution of income, "Journal of Political Economy", Vol. 87(2), s. 253-266.
 • Lanz R., Miroudot S., Nordås H.K. (2011), Trade in tasks, "OECD Trade Policy Working Papers", No. 117, OECD Publishing.
 • Mark N., Ogaki M., Sul D. (2005), Dynamic seemingly unrelated cointegrating regressions, "Review of Economic Studies", Vol. 72 (3), s. 797-820.
 • Melitz M., Ottaviano G. (2008), Market size, trade, and productivity, "Review of Economic Studies", Vol. 75(1), s. 295-316.
 • Melitz M.J. (2003), The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, "Econometrica", Vol. 71(6), s. 1695-1725.
 • Ministerstwo Gospodarki (2013), Strategia "Dynamiczna Polska 2020" (http://www. mg.gov.pl/fi les/upload/17492/Strategia.pdf).
 • Misztal P. (2010), Główne determinanty bilansu handlowego w Polsce, "Ekonomista", nr 1, s. 59-75.
 • Moon H.R. (1999), A note on fully-modified estimation of seemingly unrelated regressions models with integrated regressors, "Economic Letters", Vol. 65(1), s. 25-31.
 • Moon H.R., Perron B. (2004), Testing for a unit root in panels with dynamic factors, "Journal of Econometrics", Vol. 122, s. 81-126.
 • Mroczek W., Rubaszek M. (2003), Determinanty polskiego handlu zagranicznego, "Materiały i Studia", nr 161, NBP, Warszawa.
 • Örsal D.D.K. (2008), Comparison of panel cointegration tests, "Economics Bulletin", Vol. 3(6), s. 1-20.
 • Pedroni P. (1999), Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", Vol. 61(4), s. 653-670.
 • Pedroni P. (2001), Fully modified OLS for heterogeneous cointegrated panels, w: Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, B. Baltagi (red.) "Advances in Econometrics", Vol. 15, Emerald Group Publishing Limited, s. 93-130.
 • Pesaran H. (2003), A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence, Cambridge Working Papers in Economics 0346, Faculty of Economics (DAE), University of Cambridge.
 • Phillips C.B.P., Hyungsik R. Moon R.H. (1999), Linear regression limit theory for nonstationary panel data, "Econometrica", Vol. 67, No. 5, s. 1057-1111.
 • Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nation, Macmillan Press.
 • Posner M.V. (1961), International trade and technical change, "Oxford Economic Paper", Vol. 13, No. 3, s. 323-341.
 • Research and Innovations Performance in Poland (2013), (http://ec.europa.eu/research/ innovation-union/pdf/state-of-the-union/2012/countries/poland_2013.pdf).
 • Rivera-Batiz L.A., Romer P.M. (1991), International trade with endogenous technological change, "European Economic Review", Vol. 35(4), s. 971-1001.
 • Smyth D. J. (1968), Stop - Go and United Kingdom Exports of Manufacturing, "Oxford Bulleting of Economics and Statistics", Vol. 30(1), s. 25-36.
 • Shahzad S., Rehman M., Abbasi F., Zakaria M. (2014), Relationship between Remittance, Export, Foreign Direct Investment and Growth: A Panel Cointegration and Causal Analysis in South Asia, MPRA Paper (https://mpra.ub.uni-muenchen. de/60290/).
 • STAN OECD Bilateral Trade Database. (https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSet- Code=BTDIXE).
 • Sun H., Hone P., Doucouliago H. (1999), Economic openness and technical efficiency: A case study of Chinese manufacturing industries, "Economics of Transition", Vol. 7, No. 3, s. 615-636.
 • Tarawalie A., Ahortor Ch., Umo M. (2014), Real exchange rate volatility and export performance in the West African Monetary Zone, w: Regional Economic Integration in West Africa, D. Seck (red.), Springer, s. 101-135.
 • Thirlwall A. (1988), Balance of Payment Theory and UK Experience, Macmillan, London.
 • Timmer M.P. (red.), (2012), The world input-output database (WIOD): contents, sources and methods, "WIOD Working Paper" No. 10 (http://www.wiod.org/publications/ papers/wiod10.pdf).
 • Turner A.G., Golub S.S. (1997), Towards a System of Unit Labor Cost-Based Competitiveness Indicators for Advanced, Developing and Transition Countries, Staff Studies for the World Economic Outlook, IMF Working Paper 97/151.
 • Turner P., Van't Dack's J. (1993), Measuring international price and cost competitiveness, "BIS Economic Paper", Vol. 39, Basle.
 • Van Ark B., Stuiwenwold E., Ympa G. (2005), Unit Labour Costs, Productivity and International Competitiveness, Groningen Growth and Development Centre.
 • Van den Berg H., Lewer J.J. (2007), International Trade and Economic Growth, M.E. Sharpe, New York.
 • Vernon R. (1966), International investment and international trade in the product cycle, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 80(2), s. 190-207.
 • Wagner J. (2008), Export entry, export exit and productivity in German manufacturing industries, "International Journal of the Economics of Business", Vol. 15(2), s. 169-180.
 • Wagner M., Hlouskova J. (2010), The performance of panel cointegration methods: Results from a large scale simulation study, "Econometric Reviews", Vol. 29 (2), s. 182-223.
 • Westerlund J. (2007), Testing for error correction in panel data, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", Vol. 69(6), s. 709-748.
 • Yeaple R. (2005), A simple model of firm heterogeneity, international trade, and wages, "Journal of International Economics", Vol. 65(1), s. 1-20.
 • Young A. (1991), Learning by doing and the dynamic effects of international trade, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 106(2), s. 369-405.
 • Ziółkowski K. (2013), Determinanty rozwoju polskiego eksportu do Niemiec, "Ekonomista", nr 3, s. 427-435.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.