PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 4--18
Tytuł artykułu

Świętosława (Swatawa) - czeska królowa z dynastii piastowskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono losy jedynej córki księcia Polski Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi-Marii, Świętosławy (Swatawy). Praca ze względu na niewielki stan materiałów źródłowych jest niejednokrotnie hipotetyczna. W artykule omówiono datę urodzin i śmierci Świętosławy, jej małżeństwo z władcą czeskim Wratysławem, a także wpływ na swoich synów oraz rolę w państwie czeskim. Podjęto również próbę umiejscowienia jej dóbr oprawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the fate of Polish Duke Casimir I the Restorer and Maria Dobroniega of Kiev's only daughter - Świętosława of Poland. Lack of available resources caused the paper to hypothetically describe her birth, marriage with the ruler of Bohemian dukedom, inevitable influence on her sons, her role in husband's country and circumstances of death. Moreover, the paper tries to localize the bride price paid to Świętosława by Vratislaus II of Bohemia. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
4--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant
Bibliografia
 • Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, ed. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica. Nova Series, t. 2, Kraków 1952, I, 19.
 • Anonima tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008, I, 19, s. 44.
 • Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 3-4, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1969, s. 79.
 • K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 1992, s. 176.
 • G. Pac, Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku - studium porównawcze, Toruń 2013, s. 503.
 • J. Hertel, Imiennictwo dynastii piastowskiej we wcześniejszym średniowieczu, Warszawa-Poznań-Toruń 1980, s. 140.
 • Calendarium Pegaviense, ed. J. B. Menckenius, [w:] Scriptores rerum Germanicarum, praecipue Saxonicarum, t. 2, Lipsiae 1728, kol. 142.
 • R. T. Prinke, Świętosława, Sygryda, Gunhilda: tożsamość córki Mieszka I i jej skandynawskie związki, "Roczniki Historyczne" 70 (2004), s. 101-102.
 • G. Pac, Kobiety w dynastii Piastów, s. 528-529.
 • K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, s. 95-96 i 176.
 • J. Powierski, O pochodzeniu imienia Władysław w dynastii piastowskie. Przyczynek do stosunków polsko-ruskich w X-XII w., "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Historia" 14 (1984), s. 44-46.
 • O. Balzer, Genealogia Piastów, wyd. 2, Kraków 2005, s. 196.
 • K. Benyskiewicz, Książę Polski Władysław I Herman 1079-1102, Zielona Góra 2010, s. 50.
 • Kosmasa Kronika Czechów, wstęp, tłum. i komen. M. Wojciechowska, Warszawa 1968, II, XX, s. 248.
 • V. Vaníček, Vratislav II. (I.) První český král, Vyšehrad 2004, s. 64.
 • B. Krzemieńska, Konala se roku 1060 polska výprava na Hradec u Opavy? (Z politickych počatku Vratislava II.), "Folia Historica Bohemica" 2 (1980).
 • G. Labuda, Zatargi z Czechami i Pomorzanami w pierwszym okresie rządów Bolesława Śmiałego (1058-1073), "Zapiski Historyczne" 50 (1985), z. 3, s. 49.
 • Grudziński, Bolesław Szczodry. Zarys dziejów panowania, cz. 1, Toruń 1953, s. 111.
 • P. Ksyk-Gąsiorowska, Świętosława-Swatawa, [w:] Piastowie. Leksykon biograficzny, pod red. S. Szczur, K. Ożóg, Kraków 1999, s.
 • Přemyslovci. Budování českého státu, eds. P. Sommer, D. Třeštík, J. Žemlička, Praha 2009, s. 176.
 • K. Benyskiewicz, Książę Polski Władysław I Herman, s. 166.
 • A. Krawiec, Król bez korony Władysław I Herman, książę Polski, Warszawa 2014, s. 92-93.
 • Kosmasa Kronika Czechów, II, XXXVIII, s. 286.
 • A. Pleszczyński, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza. Przykład czeskiego Wyszehradu, Lublin 2000, s. 86.
 • S. Rosik, Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013, s. 122.
 • K. Maleczyński, Bolesław III Krzywousty, wyd. 2, Kraków 2010, s. 133-134.
 • S. Rosik, Bolesław Krzywousty, s. 122-127.
 • J. Žemlička, Přemyslovci. Jak žili, vládli a umírali, Praha 2005, s. 203, 223.
 • V. Vaníček, Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092-1140, Praha 2007,, s. 117.
 • J. Žemlička, Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 2007, s. 135.
 • G. Pac, Kobieta w dynastii Piastów, s. 126-127.
 • Monachi Sazawiensis continuatio Cosmae, ed. J. Emler, [w:] Fontes rerum Bohemicarum, t. 2, Praha 1874, s. 257.
 • Annales Gradicenses-Opatovicenses, ed. J. Emler, [w:] Fontes rerum Bohmicarum, t. 2, Praha 1874, s. 393.
 • Necrologium Olomucense. Handschrft der königlichen Bbliothek in Stockholm, ed. B. Dudik OSB, "Archiv für österreichische Geschichte" 59 (1880), s. 649.
 • M. Gumowski, Swatawa, królowa czeska, [w:] Tenże, I. Księżniczka polska opatką niemiecką XII wieku. II. Swatawa, królowa czeska, Kraków 1936, s. 22-23 [osobna odbitka z "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" 17 (1935), s. 44-50.
 • B. Dudik, Mährens allgemeine Geschichte, Bd. 2, Brunn 1863, s. 469, przyp. 2.
 • A. Gąsiorowski, Świętosława-Svatava, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. 5, pod red. G. Labuda, Z. Stieber, Wrocław 1975, s. 589.
 • P. Ksyk-Gąsiorowska, Świętosława-Swatawa, s. 68.
 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, t. I, ed. G. Friedrich, Pragae 1904-1907, nr 384, s. 365-367.
 • V. V. Tomek, Újezd Svatavin na řece Sázavě. Drobnůstka ze starého místopisu českého, "Památky Archaeologické a Místopisné" 1 (1855), s. 320.
 • K. Pátrová, Prebendy nejstarších kolegiátních kapitul do sklonku 14. století (Stará Boleslav, Litoměřice, Vyšehrad), "Český časopis historický" 106 (2008), č. 3, s. 528-529.
 • Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars V: 1346-1355, fasc. 3: 1350-1352, ed. J. Zachová, Dolní Břežany 2000, nr 1307, s. 617-618.
 • V. V. Tomek, Újezd Svatavin na řece Sázavě, s. 320.
 • P. Hejhal, Počátky středověké kolonizace české části Českomoravské vrchoviny, Brno 2012, s. 90.
 • V. Novotný, České dějiny. Od Břetislava I. do Přemysla I., t. 1, č. 2, Praha 1913, s. 592.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.