PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 79 | 21--40
Tytuł artykułu

Style kierowania polskich menedżerów - uwarunkowania organizacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Manager's Leadership Styles - Organizational Determinants
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Relacje między stylami kierowania a czynnikami organizacyjnymi stały się ostatnio szczególnie ważnym obszarem badań. W organizacjach, które obecnie podlegają nieustannym zmianom, oprócz indywidualnych determinant stylów kierowania znaczenia nabierają czynniki organizacyjne kierowania. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad identyfikacją stylów kierowania polskich menedżerów za pomocą standaryzowanego kwestionariusza Style Kierowania Menedżerów (SKM) oraz w analizie skupień identyfikacji czterech charakterystycznych profili kierowania, jak pseudokierownicy, pseudodemokraci, naturalni liderzy i makiaweliści. Ponadto zdiagnozowano organizacyjne źródła zmienności stylów kierowania. Wielozmiennowa analiza wariancji wykazała, że typ firmy, szczebel zarządzania, staż pracy i liczba podwładnych mają istotne znaczenie w odniesieniu do indywidualnego stylu kierowania ludźmi.(abstrakt oryginalny)
EN
Relationships between leadership styles and organizational factors have recently become an area of focus for scientific research. Organizational factors, along with individual determinants of leadership, are becoming increasingly more important in organizations, which are nowadays in constant flux. This article presents research results pertaining to identifying leadership styles using standardized questionnaire Managerial Styles of Leading Questionnaire and via cluster analysis categorizing four specific leadership profiles, i.e. Pseudo managers, Pseudo democrats, Natural leaders and Machiavellians. In addition, organizational basis of variance in leadership styles was examined. Multifactor variance analysis showed that type of organization, position in management hierarchy, seniority and number of people managed play significant role in utilizing individual leadership styles.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • 1. Babiak J.: Różnice w profilach stylów kierowania uwarunkowane przez cechy osobowości i typy umysłów menedżerów. Niepublikowana praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wrocław 2010.
 • 2. Babiak J.: Polish Managers' Leadership Styles: Developing and Validating the Managerial Styles of Leading Questionnaire. "Polish Journal of Applied Psychology", No. 12(2), 2014.
 • 3. Bass B.M.: From transactional to transformational leadership: learning to share the vision. "Organizational Dynamics", No. 18(4), 1990.
 • 4. Bass B.M., Bass R.: The Bass handbook of leadership. Theory, research and managerial applications. The Free Press, New York 2008.
 • 5. Blake R.R., Mounton J.S.: How to choose a leadership style? "Training and Developmental Journal", No. 36(2), 1982.
 • 6. Chemers M.M.: Leadership research and theory: a functional integration. "Group Dynamics: Theory, Research, and Practice", No. 4(1), 2000.
 • 7. Chun J.U., Yammarino F.J., Dionne S.D., Sosik J.J., Moon H.K.: Leadership across hierarchical levels: Multiple levels of management and multiple levels of analysis. "The Leadership Quarterly", No. 20, 2009.
 • 8. Cronbach L.J.: Coefficient alpha and the internal structure of tests. "Psychometrika", No. 16, 1951.
 • 9. DeChurch L.A., Hiller N.J., Murase T., Doty D., Salas E.: Leadership across levels: Levels of leaders and their levels of impact. "The Leadership Quarterly", No. 21, 2010.
 • 10. Eagly A.H., Johnson B.T.: Gender and leadership style. "Psychological Bulletin", No. 108(2), 1990.
 • 11. Fiedler F.E.: A contingency model of leadership effectiveness, [in]: Berkowitz L. (ed.): Advances in Experimental Social Psychology. No. 1. Academic Press, New York 1964.
 • 12. Fiedler F.E.: The leadership game: matching the man to the situation. "Organizational Dynamics", No. 4, 1976.
 • 13. Fiedler F.E., House R.J.: Leadership theory and research: a report of progress, [in:] Cooper C.L., Robertson I.T. (eds.): Key reviews in managerial psychology. Concepts and research for practice. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 1996.
 • 14. Floyd S.W., Wooldridge B.: Dinosaurs or dynamos? Recognizing middle management's strategic role. "The Academy of Management Executive", No. 8, 1994.
 • 15. Halpin A.W., Winer B.J.: A factorial study of the leaders behavior description, [in:] Stogdill R.M., Coons A.E. (eds.): Leader behavior: its description and measurement. Ohio State University Bureau of Business Research, Columbus 1957.
 • 16. Hardy R.C.: Effect of leadership style on the performance of small classroom groups: A test of the contingency model. "Journal of Personality and Social Psychology", No. 19(3), 1971.
 • 17. Hersey P., Blanchard K.H., Johnson D.E.: Management of organizational behavior. Leading human resources. Prentice Hall, Upper Saddel River 2001.
 • 18. House R.J.: Path-goal theory of leadership: Lessons, legacy and reformulated theory. "The Leadership Quarterly", No. 10(4), 1996.
 • 19. House R.J.: Weber and the neo-charismatic leadership paradigm: a response to Beyer. "The Leadership Quarterly", No. 10(4), 1999.
 • 20. Hunt J.G.: Leadership-style effects at two managerial levels in a simulated organization. "Administrative Science Quarterly", No. 16(4), 1971.
 • 21. Lowe K.B., Kroeck K.G., Sivasubramaniam N.: Effectiveness correlates of transformational and transactional leadership: a meta-analytic review of the MLQ literature. "The Leadership Quarterly", No. 7(3), 1996.
 • 22. Lewin K., Lippit R., White R.K.: Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates". "The Journal of Social Psychology Bulletin", No. 1, 1939.
 • 23. Łukasik P., Potocki A.: Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera. "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 223, 2011.
 • 24. Nicholson N. (ed.): Encyclopedic Dictionary of Organizational Behavior. Blackwell, Oxford 1995.
 • 25. Northouse P.G.: Leadership. Theory and practice. Sage Publications Inc, Thousand Oaks 2007.
 • 26. Oshsgbemi T.: The impact of personal and organizational variables on the leadership styles of managers. "The International Journal of Human Resources Management", No. 19(10), 2008.
 • 27. Sikorski C.: Motywacja jako wymiana: modele relacji między pracownikiem a organizacją. Difin, Warszawa 2004.
 • 28. Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • 29. Stodgill R.M.: Handbook of leadership. A survey of theory and research. The Free Press, New York 1974.
 • 30. Stodgill R.M., Bass B.M.: Stogdill's Handbook of leadership. A survey of theory and research. The Free Press, New York 1981.
 • 31. Szczerbuk J., Bedyńska S.: Tabelaryczne, graficzne i liczbowe sposoby podsumowania zmiennych, [w:] Bedyńska, S., Brzezicka A. (red.): Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. ACADEMICA, Warszawa 2007.
 • 32. Tannenbaum R., Schmidt W.: How to choose a leadership pattern. "Harvard Business Review", No. 36(2), 1958.
 • 33. Vroom V.H., Jago A.G.: On the validity of the Vroom-Yetton model. "Journal of Applied Psychology", No. 63(2), 1978.
 • 34. Yammarino F.J., Spangler W.D., Dubinsky A.J.: Transformational and contingent reward leadership: Individual, dyad, and group levels of analysis. "The Leadership Quarterly", No. 9, 1998.
 • 35. Zaccaro S.J., Klimoski R.: The nature of organizational leadership, [in]: Zaccaro S.J., Klimoski R. (eds.): The nature of organizational leadership: understanding the performance imperatives confronting today's leaders. Jossey-Bass, San Francisco 2001. 40 B. Bajcar, J. Babiak
 • 36. Zakrzewska M.: Miary podobieństwa i odległości dla danych ilościowych wykorzystywane przez SPSS w analizie skupień, [w:] Brzeziński J. (red.): Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.