PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 4 | 82--98
Tytuł artykułu

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ustalania ceny między jednostką strefową a pozastrefową

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem cen transferowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Obok rozważań teoretycznoprawnych, w artykule są prowadzone rozważania o charakterze praktycznym. W szczególności, obszarem zainteresowania są rozliczenia między zakładem przedsiębiorcy prowadzącym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (działalnością zwolnioną) a działalności prowadzoną poza tą strefą (działalnością opodatkowaną). Celem przeprowadzanej analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy do rozliczeń między jednostką strefową o pozastrefową należy stosować ceny rynkowe, z uwzględnieniem właściwej marży na prowadzonej działalności, przy zastosowaniu odpowiedniej metody szacowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the issues related to the application of transfer pricing in special economic zones. In addition to theoretical reflection, the practical cases are presented in the article. In particular, scope of interest is the settlement between the businesses established within the SEZ on the basis of SEZ permit (exempt activities) and activities conducted outside this area (taxable activity). The aim of the analysis is to answer if the settlement carried out between in and out of SEZ entities area arm's length principle shall be applied, taking the margin on the activities into account and applying the appropriate price valuation method. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant
Bibliografia
 • A. Błażejewska-Gaczyńska, A. Nowak, Analiza polskich uregulowań o APA w kontekście przepisów i praktyki wybranych krajów Unii Europejskiej, "Przegląd Podatkowy", nr 12, Warszawa 2005.
 • A. Błażejewska-Gaczyńska, A. Nowak, Możliwości rozwoju znaczenia uprzednich porozumień cenowych dla polskich podatników na podstawie doświadczeń europejskich, "Monitor Podatkowy", nr 2, Warszawa 2006.
 • A. Błażejewska-Gaczyńska, M. Pociask, Transfer dóbr niematerialnych, "Przegląd Podatkowy", nr 4, Warszawa 2004.
 • A. Dmowski, Ceny transferowe: analiza regulacji prawnych, przykłady dokumentacji podatkowej, Warszawa 2006.
 • A. Paczuski, P. Wiewiórka, Ceny transferowe w instytucjach finansowych, "Monitor Podatkowy", nr 3, Warszawa 2003.
 • A.M. Dereń, Przerzucanie dochodów. Transfer pricing, Bydgoszcz 1998.
 • B. Popowska, Wieloznaczność terminu "zezwolenie" w świetle ustawodawstwa gospodarczego, [w:] Z. Cieślak, Z Niewiadomski (red.), Prawo do dobrej administracji. Materiały ze zjazdu Katedr prawa i postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębe 23-25 września 2002 r., Warszawa 2003.
 • D. B. Blair, Transfer pricing anwser book, New York 2015; G. Turner, Transfer pricing n international business: a management tool for adding value, New York 2013.
 • E. A. King, Transfer pricing and corporate taxation: problems, practical implications and proposed solutions, New York, London 2009.
 • E. Czerwińska, Specjalne strefy ekonomiczne w świetle negocjacji z UE, Kancelaria Sejmu RP, Biuro Studiów i Ekspertyz, Informacja nr 751a.
 • G. Łaszczyca, Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX 2012el.; data dostępu: 27.02.2015.
 • H. Szarpak, Podmioty obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi (1), "Przegląd Podatkowy", nr 1, Warszawa 2006.
 • I. Georgijew-Ciastoń, J. Pietrasik, Uprzednie porozumienia cenowe - zagadnienia praktyczne, "Monitor Podatkowy", nr 12, Warszawa 2004.
 • I. Georgijew-Ciastoń, R. Gołaj, Dane utajnione dla celów kontroli cen transferowych - czy można się bronić przed ich użyciem?, "Monitor Podatkowy", nr 9, Warszawa 2002.
 • I. Georgijew-Ciastoń, R. Sadowski, Ceny transferowe - ustalanie dochodu zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa, "Monitor Podatkowy", nr 2, Warszawa 2003.
 • J. F. Mika, Ceny transferowe: odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe, Warszawa 2007.
 • J. Sztefko [w:] A. Tałasiewicz (red.), A. Allen, A. Skręt-Bednarz, Joanna Sztefko, Michał Goj, Kamila Grabowska-Klimaczak, A. Majcherczyk, B. Niedźwiecki, Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, Warszawa 2010, s. 147.
 • J. Wachowski, B. Wajda, Możliwość eliminacji podwójnego opodatkowania w zakresie cen transferowych, "Przegląd Podatkowy" nr 2, 2010.
 • J. Wyciślok, Ceny transferowe, przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Warszawa 2014.
 • K. Horubski, Charakter prawny zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej [w:] L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007.
 • M. Bereznowska, P. Wiewiórka, Gwarancje i poręczenia z perspektywy przepisów z zakresu cen transferowych - wybrane zagadnienia, "Monitor Podatkowy", nr 9, Warszawa 2009.
 • M. Jamroży (red.), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Warszawa 2014.
 • M. Krzewski, S. Michalak, Ceny transferowe : opodatkowanie transakcji między podmiotami powiązanymi, Warszawa 2000.
 • M. M. Levey, S. C. Wrappe, Transfer Pricing: Rules, Compliance and Controversy, Chicago 2006.
 • M. Michalski, R. Patrzek, Ceny transferowe także dla przedsiębiorców strefowych, Rzeczpospolita z dnia 29 października 2009.
 • M. Ofiarska, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Zagadnienia publicznoprawne, Szczecin 2000, s. 121 i nast.
 • M. O'Shaughnessy [i inni], Ceny transferowe, Warszawa 2003.
 • M. Pachucki, R. Pioterczak, Specjalne strefy ekonomiczne - działalność gospodarcza podmiotów strefowych w strefie i poza strefą. Wyodrębnienie organizacyjne działalności strefowej, Vademecum Głównego Księgowego nr 102830.
 • P. Barański (red.), Specjalne strefy ekonomiczne - Edycja 2011, Warszawa 2011, s. 37.
 • P. Kabalski, Rachunkowość w zarządzaniu cenami transferowymi, Gdańsk 2001.
 • P. Sancewicz, Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania, "Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny", nr 4, Poznań 2014, s. 104.
 • P. Sancewicz, Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej z uwzględnieniem procedur udzielania pomocy publicznej [w:] B. Popowska (red.), Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, Poznań 2013.
 • Por. M. Michalski, L. Patrzek, R. Sadowski, Prowadzenie działalności na terenie SSE i poza nią a wymóg stosowania przepisów o cenach transferowych, "Przegląd Podatkowy", nr 7, Warszawa 2009, s. 16-22.
 • R. Dowgier, Komentarz do art.20(a) ustawy - Ordynacja podatkowa, LEX 2013, data dostępu: 27.02.2015.
 • R. Sadowski, Kryteria porównywalności transakcji a wybór metody analizy cen transferowych, "Monitor Podatkowy" nr 4, Warszawa 2010.
 • R. Szulc, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego", nr 2, Warszawa 2001, s. 10-18.
 • S. Grenda, Dokumentacja cen transferowych jako element ograniczenia ryzyka podatkowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny", nr 2, Poznań 2010.
 • S. Sojak, Ceny transferowe: teoria i praktyka, Warszawa 2001.
 • S. Sojak, D. Baćkowski, Ceny transferowe: aspekt podatkowy, Warszawa 2003.
 • S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005, s. 158-162.
 • T. Adamski, Usługi świadczone w ramach grupy podmiotów powiązanych, "Przegląd Podatkowy", nr 5, Warszawa 2004.
 • T. Klatkiewicz, P. Wiewiórka, Ceny transferowe, "Monitor Podatkowy" nr 6, Warszawa 2001.
 • V. Amerkhail, "Funktional Analysis and Choosing the Best Method". Practical Guide to U.S. Transfer Pricing. Third Edition, Washington 2006.
 • W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych, Komentarz, Warszawa 2011, s. 130.
 • W. Nykiel, D. Strzelec, Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa, Warszawa 2014.
 • Z. Jurczyk, Specjalne strefy ekonomiczne w świetle kontroli pomocy publicznej sprawowanej przez Komisję Europejską, "Prawo Unii Europejskiej", nr 9, Warszawa 2004, s. 8-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403683

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.