PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 7 | 34--58
Tytuł artykułu

Analiza porównawcza czynników wpływających na zmiany demograficzne w Polsce w latach 2002-2013

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obserwowane od lat 80. XX w. zmiany demograficzne w Polsce pokazują jak istotnie zmieniła i nadal zmienia się struktura wieku polskiego społeczeństwa, co dodatkowo potwierdzają Narodowe Spisy Powszechne Ludności i Mieszkań przeprowadzone w latach 1988, 2009 i 2011. Zachodzące zmiany uwidoczniają wyraźny proces starzenia się społeczeństwa w Polsce, na który ogromny wpływ mają procesy: rozrodczości, umieralności i migracji. Zjawisko starzenia się społeczeństwa jest poważnym problemem demograficznym i społeczno-ekonomicznym. Dotyczy już nie tylko krajów wysoko rozwiniętych czy rozwiniętych, ale powoli również zaczyna być zauważalny w krajach arabskich i muzułmańskich, tj. Turcji, Algierii czy Libanie. Ponadto, w niektórych krajach, takich jak Chiny i Indie, do spadku poziomu dzietności przyczynia się rodzaj prowadzonej polityki społecznej. Zachodzące zmiany demograficzne, a w szczególności postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskiego, prowadzą do wielu niekorzystnych konsekwencji, tj. zwiększenia wydatków ze środków publicznych, zmian zasad funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej i szkolnictwa, zwiększenia popytu na usługi opiekuńcze, obniżenia świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków socjalnych, wydłużenia wieku emerytalnego, wzrostu stopy bezrobocia, masowej migracji zarobkowej młodych Polaków, popytu na produkcję i konsumpcję dóbr technologicznych oraz spowolnienia tempa wzrostu gospodarki. Celem tego rozdziału jest analiza przestrzennego zróżnicowania dynamiki i procesu starzenia się populacji Polski z uwzględnieniem podziału na województwa. W analizach wzięto pod uwagę dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS z lat 2002-2013. Wszystkie obliczenia wykonano w pakiecie Microsoft Excel. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Cieślak M. (1992): Demografia. Metody analizy i prognozowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Długosz Z. (1998): Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym. "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Helwig Z. (1968): Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny", 15(4).
 • Hellwig Z. (1981): Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. W: W. Welfe (red.): Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną. PWE, Warszawa.
 • Kuc M. (2012): The implementation of synthetic variable for constructing the standard of living measure in European Union countries. Oeconomia Copernicana nr 3, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu.
 • Młodak A. (2006): Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa.
 • Miśkiewicz-Nawrocka M., Zeug-Żebro K. (2015): Ocena stopnia zagrożenia bezrobociem województw Polski w latach 2005-2012. Zeszyty Naukowe UE Kraków (w druku).
 • Panek T. (2009): Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Tarka D. (2012): Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wyniki klasyfikacji obiektów na przykładzie danych dotyczących ochrony środowiska część 2. "Economics and Management", 4.
 • Trzpiot G., Ojrzyńska A. (2014): Analiza ryzyka starzenia demograficznego wybranych miast w Polsce. W: T. Trzaskalik (red.): Modelowanie preferencji a ryzyko'14. Wydawnictwo UE, Katowice.
 • [www 1] www.stat.gov.pl
 • [www 2] http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [dostęp: 15.11.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403689

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.