PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 36 Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji | 125--138
Tytuł artykułu

Klastry oparte na wiedzy i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski

Warianty tytułu
Knowledge-based clusters and their impact on Poland's economic growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inicjatywy klastrowe znacznie ułatwiają i przyśpieszają procesy innowacyjne, doprowadzając je do dojrzałości rynkowej. Stanowią jednocześnie skuteczne narzędzie koncentracji zasobów, finansowania i upowszechniania nauki i wiedzy, które są czynnikami wzmacniającymi zarówno regiony, jak i gospodarkę narodową. Klastry mogą również inicjować międzynarodową kooperację1. Zarówno w doktrynie gospodarki opartej na wiedzy, jak i w learning economy duże znaczenie przypisuje się budowaniu sieci wzajemnych powiązań, które mogą przyczynić się do tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwach współpracujących i konkurujących ze sobą w strukturach klastrowych. W Polsce od kliku lat systematycznie wzrasta zainteresowanie klastrami. Współpraca podmiotów gospodarczych, uczelni wyższych, jednostek samorządowych stwarza zupełnie inne możliwości dla dyfuzji wiedzy. Zasadne wydaje się więc postawienie tezy, iż klastry oparte na wiedzy wpływają na rozwój gospodarczy Polski. (fragment tekstu)
EN
Knowledge-based clusters can affect the economic growth of Poland. The principle of knowledge-based economy and learning economy both attach major importance to the construction of a mutual connections network. Such connections contribute to creating added value in companies that cooperate and compete with one another(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Profesora Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach
Bibliografia
 • Asheim B., Industrial Districts: The Contributions of Marshall and Beyond, w: The Oxford Handbook of Economic Geography, red. G.L. Clark, M. P. Feldman, M. S. Gertler, Oxford UP, Oxford 2000.
 • Benchmarking parków technologicznych w Polsce. Wyniki badania, PARP, Warszawa 2008.
 • Dzierżanowski M., Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów (tytuł oryginału: A European Network of Excellence for Cluster Management, Matching and Promotion), Projekt Interreg IIIC WEST-CLOE-Cluster linked over Europe, The Economic Development Department Karlsruhe, PARP, Warszawa 2007.
 • Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • Hołub-Iwan J., Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Kowalak B., Konkurencyjna gospodarka. Innowacje - infrastruktura - mechanizm rozwoju, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa- Radom 2006.
 • Lisowski P., Innowacyjność w teoriach regionów, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Lundvall B. A., Why the New Economy is a Learning Economy, DRUID Working Papers 04-01, 2004.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Przykład klastrów japońskich, w: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Schumpeter J. A., The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1949.
 • Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstw a wzrost gospodarczy, w: Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • Steinmann H., Schreyoegg G., Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • Stern S., Porter M. E., Furman J. F., The Determinants of National Innovative Capacity, Working Paper 7876, NBER 2000.
 • Szultka S., Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Usher D., The Measurement of Economic Growth, Basil Blackwell, Oxford 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.