PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 79 | 271--283
Tytuł artykułu

Miasto jako organizacja ucząca się. O znaczeniu idei inteligentnego miasta (obywatela) w społeczeństwie informacyjnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
City as a Learning Organization. About the Importance of Smart City (Citizen) Concept in the Information Society
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inteligentne miasta to nowoczesne organizmy, w których szerokopasmowy Internet umożliwia połączenie administracji publicznej, nauki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego. Nowe technologie obecnie regulują funkcjonowanie niemal wszystkich miejskich podsystemów, związanych z produkcją, konsumpcją, wymianą i zarządzaniem. Wymuszają również zmianę tradycyjnego modelu administrowania na nowy, uwzględniający demokratyczne wsparcie obywateli. Kreatywność, innowacyjność i partycypacja to cechy związane z pojęciem smart city.(abstrakt oryginalny)
EN
Intelligent cities are modern organisms where broadband internet enables a combination of public administration, science, business and civil society. These days new technologies regulate the functioning of all urban subsystems connected with production, consumption, trade and management. They also require a transformation of a traditional administration model into a new one, providing democratic support for citizens. Creativity, innovativeness and participation are the qualities connected with the notion of smart city.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
271--283
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Adner R.: Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. "Harvard Business Review", Vol. 84. (4), 2006, pp. 98-107.
 • 2. Anttiroiko A.-V.: Building Strong E-Democracy. The Role of Technology in Developing Democracy for the Information Age. "Communication of the ACM", No. 9, Vol. 46, 2003.
 • 3. Batorski D.: Polacy wobec technologii cyfrowych. Uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania, [w:] Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa 2014.
 • 4. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wyd. Scholar, Warszawa 2004.
 • 5. Bell D.: The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Basic Books, New York 1973.
 • 6. Bezold C. (ed.): Anticipatory democracy: People in the politics of the future. Random House, New York 1978.
 • 7. Bolter J.D.: Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Przekł. T. Goban-Klas, PIW, Warszawa 1990.
 • 8. Castells M.: Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu. PWN, Warszawa 2013.
 • 9. Catells M.: Siła tożsamości. PWN, Warszawa 2008.
 • 10. de Waal M.: City as Interface: How New Media Are Changing the City. Nai010 Publisher, Rotterdam 2014.
 • 11. Domański R.: Mechanizm ewolucji przestrzennego zagospodarowania, [w:] Ciok S., Migoń P. (red.): Przekształcenia struktur regionalnych - aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wrocław 2010.
 • 12. Durkheim E.: O podziale pracy społecznej. PWN, Warszawa 1999.
 • 13. Etzkowitz H., Ranga M.: A Triple Helix System for Knowledge-based Regional Development: From "Spheres" to "Spaces", VIII Triple Helix Conference, Madrid 2010 [21.01.2013], http://www.leydesdorff.net.
 • 14. Florida R.: Cities and the Creative Class. Routledge, New York 2005.
 • 15. Gawron G., Rojek, Adamek P.: Europejskie szlaki - śląskie drogi. Trendy rozwojowe górnośląsko - zagłębiowskiej Metropolii "Sielsia". Raport z badań. WSZiNS im. E. Szramka w Tychach, Tychy 2011.
 • 16. Greenfield A.: Against the smart city. The city is here for you to use, book 1. Kindle Edition, Do Project, New York 2013.
 • 17. Goban-Klass T., Sienkiewicz P.: Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia i wyzwania. Wyd. Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
 • 18. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, Lipsk 2007. http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/Karta%20Lipska_PL_tlumaczenie_Komitetu_Regionow.pdf.
 • 19. Kłębowski W.: Budżet partycypacyjny. Krótka instrukacja obsługi. Wyd. Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 • 20. Latour B.: Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przeł. K. Abriszewski, A. Derra. Wyd. Universitas, Kraków 2010.
 • 21. Landry Ch.: Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, NCK, Warszawa 2013.
 • 22. Landry Ch.: Lineages of the Creative City by Charles Landry Creativity is like a rash Creative Cities Network, http://www.charleslandry.com, [dostęp 2.12.2013].
 • 23. Landry Ch.: The Creative City: A Toolkit for Urban Innovator, London, Earthscan 2009.
 • 24. Lang R.E.: Edgeless Cities: Exploring the elusive metropolis. Brooking Institution Press, 2003.
 • 25. Michael J., Danziger J., Venkatesh A.: Civil society and cyber society: The role of the internet in community associations and democratic politics. "Information Society" 23(1)/2007, pp. 39-50.
 • 26. Mishra R.: The Welfare State in Capitalist Society. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf 1990.
 • 27. Nawratek K.: Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji. Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
 • 28. Powell M. (red.): Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu. Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2010.
 • 29. Putnam R.: Samotna gra w w kręgle. Wyd. Akademickie I Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • 30. Romein A., Trip J.: Creative city policy: bridging the gap with theory, 2009, https://www.dur.ac.uk/resources/geography/conferences/eursc/17-09-10/Tripand Romein.pdf
 • 31. Schuler D.: Cultivating society's civic intelligence: patterns for a 'new world brain'. "Information, Communication & Society" 4:2/2001.
 • 32. Stankiewicz P.: Konflikty technologiczne w społeczeństwie ryzyka. Przykład sporu o budowę masztu telefonii komórkowej, "Studia Socjologiczne", 4(187)/2007.
 • 33. Stawasz D., Sikora-Fernandez D., Turała M.: Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Studia Informatica", 29/2012.
 • 34. Toffler A.: Szok przyszłości. Wyd. Kurpisz S.A., Poznań 2007.
 • 35. Tönnies F.: Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. PWN, Warszawa 1988.
 • 36. Turowski J.: Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010.
 • 37. Wdowiarz-Bilska M.: Od miasta naukowego do smart city. "Architektura", Wyd. Politechniki Krakowskiej, R. 109, z. 1-A/2 2012, s. 305-314.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.