PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 187--199
Tytuł artykułu

Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalne

Warianty tytułu
Consumption, Saving and Investing at the Individual Level - the Regional Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy jest analiza porównawcza sposobu postrzegania ważności dziewięciu celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowania przez przedstawicieli sześciu regionów Polski. Dokonano oceny stabilności opinii respondentów w zakresie ważności celów. Przeanalizowano różnice między regionami oraz grupami osób o opiniach stabilnych i niestabilnych. Ustalono hierarchię celów dla poszczególnych regionów. Dokonano grupowania obiektów (regiony) i zmiennych (cele konsumpcji, oszczędzania i inwestowania) ze względu na ich podobieństwo. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem testu Kruskala-Wallisa oraz analizy skupień. Wykazano potrzebę sprawdzania wiarygodności opinii respondentów, aby wnioski były merytorycznie uzasadnione. Ujawniono zbieżność między ogólnoekonomiczną charakterystyką regionów a postrzeganą ważnością celów. To potwierdza nie tylko zróżnicowanie regionów, ale i potrzebę edukacji konsumenckiej. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the study is a comparative analysis of the way the nine purposes of consumption, saving and investing are perceived be representatives of six regions of Poland. The author assessed the stability of respondents' opinions as regards the importance of purposes. She analysed the differences between the regions and groups of individuals with stable and unstable opinions. She determined the hierarchy of purposes for individual regions. She also grouped the objects (regions) and variables (purposes of consumption, saving and investing) by their similarity. The analysis was carried out with the use of the Kruskal-Wallis test and the cluster analysis. The author proved the need to check reliability of respondents'' opinions to have conclusions justified on substance. She revealed the convergence between the overall economic characteristics of regions and the perceived importance of purposes. This confirms not only the differentiation of regions but also the need for consumer education. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
187--199
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków (2013), Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
  • Lewis S., Messy F. (2012), Financial Education, Savings and Investments: An Overview, "OECD Working Papers on Finance", Insurance and Private Pensions, No. 22, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5k94gxrw760v-en [dostęp: 23.02. 2014].
  • Poggi A., Bizzotto G., Devicienti F., Vesan P. (2011), Quality of Life in Europe: Empirical evidence, Walqing Working Paper 2011.4, http://www.walqing.eu [dostęp: 23.02.2014].
  • Postawy Polaków wobec oszczędzania (2012), raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, wrzesień.
  • Regiony Polski (2013), GUS, Warszawa.
  • Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp.z o.o., Kraków.
  • Stobiecka J. (2014), Interpretacyjne konsekwencje oceny stabilności opinii w badaniach konsumpcji, oszczędzania i inwestowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w druku.
  • The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey. Results from the first wave (2013), "Statistics Paper Series", No. 2 /April, European Central Bank Frankfurt.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.