PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 4 | 200--210
Tytuł artykułu

Kierunki zmian preferencji konsumentów w odniesieniu do produktów i detalistów

Autorzy
Warianty tytułu
Directions of Changes of Consumers' Preferences as Regards Products and Retailers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wstąpienie Polski w struktury UE przyspieszyło tempo zmian zachowań konsumentów oraz spowodowało zmiany w strukturze handlu detalicznego. Obecnie można zaobserwować trendy związane z: orientacją klienta na produkty ekologiczne, żywność tradycyjną, postawami etnocentrycznymi, rosnącym znaczeniem Internetu itp. Zmiany uwarunkowań decyzji związanych z zachodzącymi procesami gospodarczymi w UE, w tym w Polsce, uzasadniają zwrócenie uwagi na specyfikę poszczególnych państw, co wraz z czynnikami społeczno-kulturowymi może wywoływać konieczność dostosowania strategii producentów lub detalistów. Celem rozważań jest próba odniesienia opinii klientów do opisywanych w literaturze trendów, ich dostrzeganiu i akceptacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują m.in. na wyraźne trendy dotyczące produktów żywnościowych w zakresie produktów dietetycznych, czy tradycyjnych. Nabywcy dostrzegają także wiele zmian odnoszących się do sfery zakupów, które są popularyzowane przez realizujące własne strategie rozwoju hipermarkety. Konsumenci przyznają także, że wykorzystanie Internetu, jest istotnym kierunkiem dynamicznych zmian, dotyczących etapu przed zakupem (poszukiwanie informacji, porównywanie), dla realizacji samego zakupu oraz po zakupie (tworzenie i przekazywanie informacji). Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The Poland's accession to the EU structures has accelerated the pace of changes of consumers' behaviours and has caused changes in the retail trade structure. At present, one may observe the trends connected with customer's orientation on ecological products, traditional food, ethnocentric attitudes, the growing importance of Internet, etc. The changes of determinants of the decisions connected with the ongoing economic processes in the EC, including Poland, justify paying attention to the specificity of individual states, what, together with the social and cultural factors, may cause the necessity to adjust the producers' or retailers' strategy. An aim of considerations is an attempt to refer the customers' opinions to the trends described in the literature, perception and acceptance thereof. The findings of the carried out research indicate, inter alia, the apparent trends concerning food products as regards dietetic or traditional products. Purchasers also perceive many changes related to the sphere of shopping, which are popularised by hypermarkets implementing their own development strategies. Consumers also admit that the use of Internet is an important direction of dynamic changes concerning the stage prior to the purchase (seeking for information, comparing), for carrying out the very purchase, and after the purchase (information formation and transfer). The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
200--210
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Andrzejewska O. (2009), Nowe trendy w konsumpcji, Żywność racjonalna, "Fresh&cool Market", nr 01.
 • Bilińska-Reformat K. (2013), Wpływ czynników globalnych i lokalnych na zachowania strategiczne sieci handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 31.
 • Burdett L., Mader S. (2014), Shopping trends. The new rules for shopping, "Market Leader", Quarter 1.
 • Gazdziak S. (2014), Special Report - consumer trends, "The National Provisioner", November.
 • Jaciow M. (2013), Czas jako determinanta zakupów on-line, "Handel Wewnętrzny", nr 4, tom II.
 • Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski J. (2011), Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wydanie II, SGGW, Warszawa.
 • Śleszyńska-Świderska A. (2013), Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 9(58).
 • Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Tkaczyk S., Komuda J. (2013), Nowe trendy konsumenckie a sukces organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 97, Seria: "Administracja i Zarządzanie".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.