PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (1) | 219--230
Tytuł artykułu

Wybrane komponenty kultury politycznej i ich wpływ na percepcję państwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Components of Political Culture and Their Influence on Perception of the Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono kulturę polityczną społeczeństwa jako zjawisko wielowymiarowe. Na wszystkich etapach rozwoju cywilizacji i we wszystkich kręgach kulturowych analizowano genezę podobnych i odmiennych stylów uprawiania polityki. Opisano kulturę polityczną, która w znacznym stopniu kształtuje się pod wpływem instytucji oraz systemu politycznego. W literaturze polskiej zarówno socjologicznej, jak i politologicznej można wyodrębnić dwa nurty w rozumieniu i definiowaniu kultury politycznej. Pierwszy, określany jako szeroki, opiera się na podejściu globalnym do analizowania kultury politycznej. Drugi nurt określany jest jako wąski. Koncentruje się na stosunku społeczeństwa do polityki, szczególnie do podmiotów polityki i ich decyzji, jak też do wydarzeń politycznych. W polityce zauważa się postawy i zachowania, a także siły i interesy oraz mechanizmy społecznego działania. System wartości oraz sposób uprawiania polityki wykazuje związek z formacjami ustrojowo-politycznymi. Do budowania każdej kultury potrzebny jest fundament, który stanowią wartości, a to, na jakich wartościach opiera się polityka, zależy od społeczeństwa oraz jego decyzji. Artykuł składa się z sześciu części. W pierwszej części zawarte jest wprowadzenie do problematyki zawartej w artykule. Druga część zawiera analizę wyjaśnienia pojęcia kultury politycznej. Rodzaje kultury politycznej zawarte są w trzeciej części pracy. W czwartej części opisane są funkcje kultury politycznej. Piąta część obejmuje uwarunkowania postaw politycznych. Ostatnia, szósta część zawiera analizę wybranych komponentów kultury politycznej i ich wpływ na percepcję państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the political culture of society as a multidimensional phenomenon. At every stage of civilization's development and in all culture circles there was an analysis of genesis of similar and different styles in political cultivation. It describes political culture that forms itself under the influence of institutions and the political system. In polish literature - both sociological and political - two streams of comprehending and defining political culture can be distinguished. The first one, called broad, is based on global approach on the analysis of political culture. The second one is called the narrow stream. It concentrates on the society's attitude towards politics, especially towards political subjects and their decisions as well as political events. In politics attitude and behaviour as well as forces, interests and mechanisms of social acting can be observed. Alike the manner of making politics, the system of values shows connections with both regime and political formations. The construction of each culture needs a foundation that is built of values, and on which values the policy is based depends on the society and its decisions. The article comprises of six parts. First part encloses the introduction to the problematic included in the article. Second part encloses a clarification analysis of the term political culture. Types of political culture are enclosed in the third part of the research work. Part four describes the functions of political culture. Fifth part talks about the conditioning of political attitudes. Sixth and last part contains an analysis of chosen components of political culture and their influence on the perception on the state. The research ends in a contents summary. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
219--230
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Almond G.A., Powell G.B., Kultura polityczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wybór W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.
 • Filipiak T., Typologia kultury politycznej oraz zachowań politycznych, [w:] Pokolenia. Kultura. Polityka, red. W. Jarmołowicz, Elipsa, Warszawa 1999.
 • Garlicki J., Noga-Bogomilski A., Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym, Instytut Nauk Politycznych UW, Warszawa 2004.
 • Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1993.
 • Jakubowska U., Preferencje polityczne. Psychologiczne badania i teorie, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1999.
 • Jaworowska M., Młode pokolenie przełomu wieków pyta rządzących o przyszłość ludzi, [w:] red. B. Gołębiowski, Kultura polityczna Polaków, STOPKA, Łomża 2004.
 • Kwaśniewicz W., Kazimierz Dobrowolski jako badacz społeczeństwa i kultury, [w:] Kazimierz Dobrowolski - człowiek i uczony, red. W. Bieńkowski, W. Kwaśniewicz, "Secesja", Kraków 1994.
 • Orzechowski M., Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera, PIW, Warszawa 1984.
 • Prendecki K., Rejman K., Konsumpcjonizm w społeczeństwie postindustrialnym - wymiar społeczny i ekonomiczny zjawiska, Humanities and Social Sciences, nr 20 (1/2013), s. 69-78.
 • Sekuła P., Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.
 • Stecko J., Kultura zaufania jako fundament społecznego życia etycznego [w:] Zaufanie w życiu publicznym, (pod red.) Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, s.163-174, Kraków 2014.
 • Wiatr J., Socjologia polityki, Scholar, Warszawa 1999.
 • http://www.edukacja.edux.pl/p-20742-czym-jest-i-jakie-funkcje-pelnikultura. php.
 • http://docs8.chomikuj.pl/506634273,0,1,poj%C4%99cie-i-rodzaje-kulturypolitycznej.doc.
 • http://www.edukacja.edux.pl/p-20742-czym-jest-i-jakie-funkcje-pelnikultura.php.
 • http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-afera-madrycka-w-poniedzialek-usunazawieszonych-poslow,nId,1549548.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.