PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 111 | 177--191
Tytuł artykułu

Polscy konsumenci wobec globalizacji konsumpcji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polish Consumers vs. Globalisation of Consumption
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa, które chcą zyskać odbiorców swoich produktów we współczesnym świecie, powinny przygotowywać globalne strategie marketingowe. Wynika to z faktu, że w dobie globalizacji konsumenci mają ułatwiony kontakt między sobą dzięki narzędziom multimedialnym (w tym głównie dzięki Internetowi), co prowadzi do przenikania się kultur, a tym samym wzorców i zachowań konsumpcyjnych. Konsumenci dokonujący podobnych zakupów tworzą grupy skupione wokół wspólnych interesów, doświadczeń i potrzeb. Wymiana doświadczeń między konsumentami przyczynia się do upowszechniania zwyczajów nabywczych, wypierania z rynku tych produktów, które nie spełniły oczekiwań. Tym samym konsument zaczyna oddziaływać na funkcjonowanie producenta. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak polski konsument ocenia globalizację konsumpcji w perspektywie czasu. W artykule podjęto rozważania teoretyczne na podstawie literatury przedmiotu oraz wykorzystano dane pochodzące z badań własnych autorki, raportów CBOS, ankiet WVS i EVS, raportów Instytutu Globalizacji i Eurobarometru. Przedstawione wyniki badań wskazują, że polscy konsumenci różnie odnosili się do procesu globalizacji w perspektywie kilku lat, a ich poglądy dotyczące globalizacji i globalizacji konsumpcji na pewno będą nadal ewoluowały. (abstrakt oryginalny)
EN
In modern times, fi rms that want to attract new clients and encourage them to buy their products should design global marketing strategies. This stems from the fact that in the era of globalisation consumers communicate with one another easily thanks to multi-media devices (mainly via the Internet), which enables particular cultures (and hence consumer patterns and behaviours) to interpenetrate. Consumers making similar buying choices form groups that share interests, experiences and needs. Since they exchange their experiences and reveal their buying habits, products that do not meet their expectations are pushed from the market. In this way, consumers have influence on the functioning of producers. The article is aimed at stating: how do Polish consumers evaluate globalisation of consumption in the prospect of time? The paper includes a theoretical deliberation based on the literature on the subject as well as data derived from the author's own research and from reports published by Public Opinion Research Centre (CBOS), WVS and EVS surveys, the Globalisation Institute and Eurobarometer. Polish consumers' opinions concerning globalisation were changing in period 2005-2015. Consequently, it is expected that the opinions about globalisation of consumption will be still evolving in Polish society. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • ALDRIGE A., 2006: Konsumpcja, Sic!, Warszawa, s. 156-158.
 • BURLITA A., 2011: Kilka refleksji na temat społeczeństwa konsumpcyjnego, [w:]: Olejniczuk-Merta A. (red.), 2011: Konsumpcja a rozwój regionów, Handel Wewnętrzny, styczeń-luty.
 • BYLOK F., 2005: Model społeczeństwa konsumpcyjnego. W: Jawłowska A., Kempy M. (red.) 2005: Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, IFiS PAN, Warszawa, s. 250.
 • CBOS: Polacy nie chcą ingerencji w wolność osobistą, za: http://globalizacja.org/node/558 (data dostępu: 10.02.2015).
 • JASIŃSKA-KANIA A., 2012: Zmiany wartości Polaków a procesy transformacji, europeizacji i globalizacji, [w:] Jasińska-Kania A. (red.), 2012: Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 334-336.
 • JASIŃSKA-KANIA A., 2012: Zmiany wartości Polaków na tle europejskim: EVS 1990- 1999-2008, [w:] Jasińska-Kania A. (red.), 2012: Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 7-8
 • KALIŃSKI J., 2004: Globalizacja w perspektywie historycznej, [w:] Czarny E. (red.) 2004: Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa, s. 10-34.
 • KASRIEL-ALEXANDER D., 2015: The top 10 global consumer trends for 2015, Euromonitor International, UK, http://communicateonline.me/marketing/the-top-10-globalconsumer- trends-2015 (data dostępu: 08.02.2015).
 • LIBERSKA B. (red.), 2002: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa, s. 3 i dalsze.
 • MAZUREK-ŁOPACIŃSKA K., 2002: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 33.
 • MRÓZ B., 2009: Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, [w:] Mróz B. (red.), 2009: Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 • Skutki globalizacji dla Polski. Komunikat z badań, BS/154/2006. CBOS, Warszawa 2006.
 • SŁABY T., MALISZEWSKI K., 2009: Konsumpcjonizm a jakość życia, [w:] Mróz B., (red.) 2009: Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa, s. 13-22.
 • SMYCZEK S., SOWA I., 2005: Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa, s. 222-226.
 • Standardowy Eurobarometr 78. Opinia publiczna w Unii Europejskiej, jesień 2012, Raport krajowy Polska, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_pl_pl_nat.pdf (data dostępu: 09.11.2015).
 • Standardowy Eurobarometr 80. Opinia publiczna w Unii Europejskiej, jesień 2013, Raport krajowy Polska, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_pl_pl_nat. pdf (data dostępu: 09.11.2015).
 • Standardowy Eurobarometr 82. Opinia publiczna w Unii Europejskiej, jesień 2014, Raport krajowy Polska, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_pl_pl_nat.pdf (data dostępu: 09.11.2015).
 • SZYMAŃSKI W., 2007: Czy globalizacja musi być irracjonalna?, SGH, Warszawa, s. 23 i dalsze.
 • TKACZYK J., 2012: Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, s. 126-128.
 • WARCZOK T., 2005: Globalizacja i konsumeryzm, [w:] Jawłowska A., Kempy M. (red.), 2005: Konsumpcja - istotny wymiar globalizacji kulturowej, IFiS PAN, Warszawa.
 • WŁODARCZYK K., 2013: Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 55, 57, 229-233.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.