PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.2 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw | 359--368
Tytuł artykułu

Wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Benchmarking and its Use in Enterprises in Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Wzorowanie się na konkurencji i przyjmowanie najlepszych praktyk jest jedną z koncepcji zarządzania zwaną benchmarkingiem. Przemiany w świecie zmuszają przedsiębiorstwa do szukanianowych sposobów zarządzania. Osiągnięcie przewagi nad konkurencją oznacza, iż czynności, które wykonuje się w ramach danego procesu są wykonywane szybciej, lepiej, bardziej efektywnie, co pozwala na osiągnięcie najlepszej produktywności, a co za tym idzie przewagi konkurencyjnej. Metodologia badania - Analiza artykułów naukowych zawierających badania na temat benchmarkingu. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 110 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw województwa pomorskiego w latach 2008-2010. Dokonano analizy wyników badań przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Excel. Wynik - W artykule zaprezentowano przegląd definicji benchmarkingu, wady i zalety jego stosowania, jak również dokonano porównania benchmarkingu z budżetowaniem. Na podstawie ankiety zaprezentowano wyniki badań dotyczące zakresu wykorzystania benchmarkingu w badanych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego. Oryginalność/wartość - Sama tematyka benchmarkingu jest dosyć popularna, ale nie ma dużo opracowań dotyczących wykorzystania benchmarkingu na przykładzie konkretnego województwa. Artykuł stanowi próbę całościowej prezentacji tego zjawiska w województwie pomorskim według obecnego stanu wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Benchmarking is one of the best practices in the management concept. Changes in the world are forcing companies to look for new management tools. Achieving competitive advantage means that activities that are implemented within the process are done faster, better , more efficiently, allowing you to achieve the best productivity and competitive advantage. Design/methodology/approach - Analysis of scientific articles containing research on benchmarking. The survey has been conduted among 110 small, medium and large enterprises in Pomeranian Voivodeship in Poland in the years 2008-2010. The results were examined by Excel. Findings - The article presents an overview of the definition of benchmarking, the advantages and disadvantages of its use as well as comparison of benchmarking and budgeting. The results of survey present the use of benchmarking in selected enterprises in Pomeranian Voivodeship. Originality/value - This issue of benchmarking is quite popular, but not in relation to controlling. The article presents a comprehensive presentation of current knowledge concerining this subject. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Andersen B. (1999), Industrial Benchmarking for Competitive Advantage, "Human Systems Management" no. 18.
 • A Perspective on Benchmarking: Gregory H. Watson in conversation with the Editor (1994), "Benchmarking for Quality Management & Technology" vol. 1, iss: 1, s. 5-10.
 • Bendell T., Boulter L. (2000), Benchmarking, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Blińska-Reformat K., Benchmarking w przemyśle piwowarskim, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 8, s. 21.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Camp R.C. (1998), Better Your Business: Benchmark It, Business Week, April 27, s. 5-6.
 • Camp R.C.(1992), Beg, Borrow - And Benchmark, Business Week, November 30, s. 73-74.
 • Camp R.C. (1995), Le benchmarking. Pour atteindre l' excellence et depasser vos concurrents, Lec Editions d'Organisation, Paris, s. 28.
 • Codling S. (1998), Benchmarking, London.
 • Codling B.S. (1998), Benchgrafting: a model for successful implementation of the conclusions of benchmarking studies, "Benchmarking for Quality Management & Technology" vol. 5 Iss: 3, s. 158-164.
 • Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z. (1996), Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji, "Organizacja i Kierowanie" nr 1, s. 39.
 • Czerska M. (2010), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, C.H.Beck, Warszawa.
 • Czyż-Gwiazda E. (2006), Benchmarking. Benchmark Index, Centrum Benchmarkingu Polska, Katowice.
 • Dattakumar R., Jagadeesh (2003), A review of literature on benchmarking, "Benchmarking: An International Journal" vol. 10, Issue: 3.
 • Dessler G. (2004), Management. Principles and Practice for Tomorrow's Leaders, Pearson Prentice Hall, New Jersey, s. 128.
 • Durlik I. (1998), Benchmarking czyli metoda porównań z najlepszymi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 9, s. 14.
 • Freiling J., Huth S. (2005), Limitations and challanges of benchmarking - a competence-based perfective, "Advances in Applied Business Strategy" vol. 8.
 • Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. (2001), Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa, s. 23.
 • Grudziewski W., Rudzińska A., Sawicki M. (1998), Benchmarking w strategii rozwojowej firmy, czyli orientacja na najlepszych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 2, s. 15.
 • Jabłoński M., Jabłoński A. (2005), Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji, "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 2, s. 5.
 • Kearns D.T. (1985), Xerox's productivity plan is worth copying, "Strategy & Leadership" vol. 13, iss: 3, s. 14-17.
 • Kotler P. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa, s. 46.
 • Kowalak R. (2009), Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 175.
 • Kuczewska J. (2007), Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Lai M.C., Wang W.K., Huang H.C., Kao M.C. (2011), Linking the benchmarking tool to a knowledge-based system for performance improvement, Expert Systems with Applications vol. 38, iss. 8, August, s. 10579-10586.
 • Maiga A.S., Jacobs F.A. (2003), Advances in Management Accounting, vol. 11, Emerald Group Publishing Limited, s. 85-107.
 • Mikulski H. (2006), Benchmarking jako nowoczesna metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Monitor rachunkowości i finansów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Moriarty John P., Smallman C. (2009), En route to a theory of benchmarking, "Benchmarking: An International Journal" vol. 16, iss. 4.
 • Pieske R.(1994), Benchmarking: das Lernen von anderen und seine Begrenzungen, IO Management Zeitschrift, No. 6, s. 19.
 • Urbanowska-Sojkin E. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Zairi M. (1998), Benchmarking at Shorts, "Benchmarking for Quality Management & Technology" vol. 5, iss. 1, s. 13-20.
 • Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.