PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 9 (CD) | 576--588
Tytuł artykułu

Współpraca kluczowych osób odpowiedzialnych za realizację strategii w obszarze wykorzystania metod i narzędzi wspomagających wdrażanie strategii

Warianty tytułu
The Cooperation of Key Persons Responsible for the Implementation of the Strategy in the Area of the use of Methods and Tools Supporting the Strategy Implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zbadanie powiązań pomiędzy ścisłą współpracą między kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za realizację strategii, a wykorzystaniem metod i narzędzi wspomagających realizację strategii. Pomimo proponowanych w literaturze tematu różnych rozwiązań, wspomagających skuteczność realizacji strategii, uzasadnienie podjęcia badań w tym kierunku stanowią słabe osiągnięcia światowych i polskich przedsiębiorstw we wdrażaniu strategii. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące problematyki wdrażania strategii przeprowadzone na próbie 200 polskich przedsiębiorstw. Podmioty te zostały wyróżnione za wyróżniające osiągnięcia w ramach dwóch rankingów: Diamenty Forbesa 2013 oraz rankingu tygodnika Polityka. Prezentowane w artykule wyniki badań stanowią część badań dotyczących wdrażania strategii w przedsiębiorstwach, przeprowadzonych w ramach projektu, który został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/04247. W badaniach zastosowano technikę badawczą Paper and Pencil Interview. W celu weryfikacji hipotez obliczono korelacje na podstawie współczynnika korelacji tau-b Kendalla. Przeprowadzone badania pozwoliły na wskazanie zależności pomiędzy ścisłą współpracą między kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za realizację strategii a realizacją strategii związaną z wykorzystaniem szerokiej gamy sposobów ułatwiających jej implementację. Interpretując wyniki badań należy podkreślić, że badane przedsiębiorstwa, będące organizacjami odnoszącymi sukcesy, dzięki współpracy osób z top managementu odpowiedzialnych za strategię, wdrażają strategię, wykorzystując bardzo szeroki wachlarz narzędzi i metod wspomagających strategię. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to examine the relationships between the close cooperation among key persons responsible for implementing a strategy and the use of methods and tools supporting the strategy implementation. Despite the fact that the literature includes proposals of various solutions supporting the effectiveness of the strategy implementation, research in this direction is justified by poor achievements of enterprises, both in Poland and around the world, in the implementation of the strategy. The paper presents the results of research concerning the issues associated with the strategy implementation which was conducted on a sample of 200 Polish companies. These entities have been honoured for their achievements in two rankings: Diamenty Forbesa 2013 and the ranking of the Polityka weekly. The research results presented in the present paper are a part of a research project on strategy implementation in companies funded by the National Centre of Science awarded on the basis of the decision No. DEC-2011/03/B/HS4/04247. The research technique called Paper and Pencil Interview was used in the studies. In order to test the hypotheses, the correlations were calculated based on the Kendall's tau-b correlation coefficient. The study allowed identifying the relationship between the close cooperation between the key persons responsible for implementing the strategy and the strategy implementation associated with the use of a wide range of methods facilitating it. When interpreting the results, it should be emphasized that the companies surveyed, i.e. organizations achieving successes, use a wide range of tools and methods to support the strategy thanks to the cooperation of the persons from their top management responsible for the strategy implemented. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
576--588
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aaltonen, P., Ikävaiko, H. (2002). Implementing strategies successfully. Integrated Manufacturing Systems, 13, 6, 415-418.
 • Bass, B.M. (1985). Leadership and Performance beyond Expectations. New York, NY: Free Press.
 • Bonsiep, W., Fischer, T., Klich, J. (2000). Zrównoważona karta wyników jako narzędzie kontroli. Przegląd Organizacji, 2, 14-17.
 • Chemers, M.M. (2001). Leadership effectiveness: an integrative review. W: M.A. Hogg, Tindale S. (red.), Blackwell Handbook of Social Psychology: Group Processes. Blackwell, Oxford, 376-99.
 • Chen, C., Chen, X.P., Meindl, J.R. (1998). How can cooperation be fostered? The cultural effects of individualism-collectivism. Academy of Management Review, Vol. 23 No. 2, 285-304.
 • Child, J., Faulkner, D., Tallman, S. (2005). Cooperative strategy: Managing alliances, networks, and joint ventures. OUP Catalogue (2005).
 • Choi, Y., Mai-Dalton, R.R. (1998). On the leadership function of self-sacrifice. Leadership Quarterly, Vol. 9, 475-501.
 • Choi, Y., Mai-Dalton, R.R. (1999). The model of followers' responses to self-sacrificial leadership: an empirical test. Leadership Quarterly, Vol. 10, 397-421.
 • Collis, D.J., Rukstad, M.G. (2009). Czy potrafisz opisać swoją strategię. Harvard Business Review Polska, 81.
 • Conger, J.A., Kanungo, R.N. (1987). Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings. Academy of Management Review, Vol. 12, 637-47.
 • De Cremer, D., Van Knippenberg, D. (2005). Cooperation as a function of leader self-sacrifice, trust, and identification. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 26 Iss: 5, 355-369.
 • De Cremer, D. (2002). Charismatic leadership and cooperation in social dilemmas: a matter of transforming motives?. Journal of Applied Social Psychology, Vol. 32, 997-1016.
 • De Cremer, D., Van Knippenberg D. (2002). How do leaders promote cooperation? The effects of charisma and procedural fairness. Journal of Applied Psychology, Vol. 87, 858-66.
 • De Feo, J.A., Janssen, A. (2001). Implementing strategy successfully. Measuring Business Excellence, 5, 4, 4-6.
 • Deutsch, M. (1949). An experimental study of the effects of cooperation and competition upon group process. Human Relations, Vol. 2 No. 3, 199-232.
 • Erickson, T.J., Gratton, L. (2008). What it Means to Work Here. W: Harvard Business Review on Talent Management. Massachusetts: Harvard Business School Publishing Corporation.
 • Fink, M., Kessler, A. (2010). Cooperation, trust and performance - empirical results from three countries. British Journal of Management, Vol. 21, No. 2, 469-83.
 • Galbraith, J.R., Nathanson, D.A. (1978). Strategy implementation: The role of structure and process. St. Paul, MN: West Publishing Company.
 • Giles, W.D. (1991). Making strategy work. Long Range Planning, 24, 5, 75-91.
 • Gratton, L., Erickson, T.J. (2007). Eight Ways to Build Collaborative Teams. Harvard Business Review, November.
 • Guffey, W.R., Nienhaus B.J. (2002). Determinants of employee support for the strategic plan of a business unit. SAM Advanced Management Journal, 67, 2, 23-30.
 • Heavey, C., Murphy, E. (2012). A proposed cooperation framework for organizations and their leaders. Management Decision, Vol. 50, Iss. 6, 99-1000.
 • Hogan, R., Curby G.J., Hogan, J. (1994). What we know about leadership: effectiveness and personality. American Psychologist, Vol. 49, 493-504.
 • Hunt, J.G. (1999). Transformational charismatic leadership's transformation of the field: a historical essay. Leadership Quarterly, Vol. 10, 129-44.
 • Ignacy, J. (2013). Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą (Good practice guidelines in change management). W: Safin K. (red.), Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu, r. 5, 75-86.
 • Kaleta, A. (2013). Realizacja strategii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kaplan, R.S., Łokaj A. (2007). Strategiczna karta wyników: co się zmieniło po 15 latach. Harvard Business Review Polska, październik, 136-140.
 • Kaplan, R.S., Norton D.P. (2007). Strategiczna karta wyników: mierniki, które wpływają na wzrost efektywności firmy. Harvard Business Review Polska, październik, 125-135.
 • Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1993). Putting the balanced scorecard to work. Harvard Business Review, Vol. 71, September-October, 134-142.
 • Kim, W. C., Mauborgne, R. (2014). Blue Ocean Leadership. Harvard Business Review, 92.5.
 • Kohtamäki, M., Kraus, S., Mäkelä, M., Rönkkö, M. (2012). The role of personel commitment to strategy implementation and organizational learning within the relationship between strategic planning and company performance. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 18, No. 2, 159-178.
 • Lorange, P. (1998). Strategy implementation: the new realities. Long Range Planning, Vol. 31, No. 1, 18-29.
 • McGee, J.E., Dowling, M.J., Megginson, W.L. (1995). Cooperative strategy and new venture performance: The role of business strategy and management experience. Strategic Management Journal, 16, 7, 565-580.
 • Mead, M. (1937). Cooperation and Competition among Primitive Peoples. New York, NY: McGraw-Hill.
 • Mišanková, M., Kočišová, K. (2014). Strategic implementation as a part of strategic management. Procedia - Social and Behavioral Science, 110, 861-870.
 • Mitchlitsch, J.F. (2000). High-performing, loyal employees: the real way to implement strategy. Strategy & Leadership, 28, 28-33.
 • Mohr, J., Spekman, R. (1994). Characteristics of partnership success: partnership attributes, communication behavior, and conflict resolution techniques. Strategic Management Journal, 15, 2, 135-152.
 • Nielsen, R.P. (1988). Cooperative strategy. Strategic Management Journal, 9.5, 475-492.
 • Okumus, F. (2003). A framework to implement strategies in organizations. Management Decision, 41, 9, 871-882.
 • Penc-Pietrzak, I. (1999). Wdrażanie strategii. Manager, 6, 53-56.
 • Peng, W., Litteljohn, D. (2001). Organisational communication and strategy implementation - primary inquiry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13, 7, 360-363.
 • Radomska, R. (2012). Employee Involvement in the Strategic Management Process: A Quantitative and Qualitative Research Study. Journal on GSTF Business Review, Vol. 1, No. 4, 36-40.
 • Smith, K.G., Carroll, S.J., Ashford, S.J. (1995). Intra- and interorganizational cooperation: toward a research agenda. Academy of Management Journal, Vol. 38, 7-23.
 • Sparrowe, R.T., Liden, R.C. (1997). Process and structure in leader-member exchange. Academy of management Review, 22, 2, 522-552.
 • Speculand R. (2009). Six necessary mind shifts for implementing strategy. Business Strategy Series, Vol. 10, No. 3, 167-172.
 • Sterling, J. (2003). Translating strategy into effective implementation: dispelling the myths and highlighting what works. Strategy & Leadership, 31, 3, 27-34.
 • Tanghe, J., Wisse, B. van der Flier H. (2010). The role of group member affect in the relationship between trust and cooperation. British Journal of Management, Vol. 21 No. 2, 359-74.
 • Thompson, A.A., Strickland, A.J. (1992). Strategy formulation and implementation: tasks of the general manager. Irwin Professional Publishing.
 • Wołczek, P. (2012). Wdrażanie strategii jednym z najsłabszych ogniw zarządzania strategicznego. W: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy nr 116, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 205-216.
 • Van Vugt, M., Snyder, M., Tyler, T.R., Biel, A. (2000). Cooperation in Modern Society: Dilemmas and Solutions, Routledge, London.
 • Yorges, S.L., Weiss, H.M., Strickland, O.J. (1999). The effect of leader outcomes on influence, attributions, and perceptions of charisma. Journal of Applied Psychology, Vol. 84, 428-36.
 • Yukl, G. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses in transformational and charismatic leadership theories. Leadership Quarterly, Vol. 10, 285-305.
 • Debata redakcyjna HBR. (2014). Trudne wyzwania polskich liderów. Harvard Business Review Polska, 132.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171403987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.