PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 142 | 117--133
Tytuł artykułu

Obligacje zamienne na akcje jako źródło kapitału dla polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Convertible Bonds as a Source of Capital of Polish Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest wykorzystanie obligacji zamiennych na akcje jako jednego ze źródeł finansowania działalności gospodarczej. W pierwszej części pracy omówione zostały teorie oraz wyniki zagranicznych badań empirycznych, dotyczących motywów emisji tych instrumentów. Zalicza się do nich m.in. niski koszt kapitału pozyskanego przez emisję papierów zamiennych, a także przesuniętą w czasie sprzedaż akcji z premią w relacji do ich bieżącej wyceny rynkowej. Część praktyczna to analiza przypadku firmy MCI Management S. A., która wykorzystuje obligacje zamienne do finansowania swojej działalności. W artykule przedstawione zostały główne korzyści i zagrożenia związane z emisją tych instrumentów dla przedsiębiorstw emitentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the use of convertible bonds as a source of financing of business activity. The first section discusses the theories and results of foreign empirical research of the motives behind the issue of these instruments. They include a low cost of capital acquired through the issue of convertible securities as well as time shifted sales of premium in relation to their current market valuation. The practical section is the case study MCI Management S. A., which applies convertible bonds to finance its activity. The article presents major benefits and threats connected with the issue of these instruments by the corporate issuers.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
117--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Antkiewicz S., Opodatkowanie dochodów z akcji i obligacji przedsiębiorstw w Polsce w świetle modelu struktury kapitału M. H. Millera, w: Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kołobrzeg, 5-7 kwietnia 2006.
 • Antkiewicz S., Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych, wyd. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Antkiewicz S., Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych, w: Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2011.
 • Babczuk A., Rynek obligacji pozaskarbowych w Polsce, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia, t. 2, red. K. Jajuga, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Bancel F., Mittoo U. R., The Determinants of Capital Structure Choice: A Survey of European Firms, "European Financial Management" 2004, nr 10 (2), s. 339-373.
 • Buczek S., Rynek obligacji zamiennych emitowanych przez polskie przedsiębiorstwa, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 2000.
 • Graham J. R., Harvey C. R., The theory and practice of corporate finance: evidence from the field, "Journal of Financial Economics" 2001, nr 60, s. 187-243.
 • Jak zdobyć kapitał na rynku publicznym, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2002.
 • Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 • Loncarski I., Horst J. ter, Veld C., Why do companies issue convertible bonds? A review of theory and empirical evidence w Advances in Corporate Finance and Asset Pricing, red. L. D. R. Renneboog, Elsevier, Amsterdam 2006.
 • Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, red. N. Hanisz, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2006.
 • Nowak M., Rynek papierów komercyjnych w Polsce: wydarzenia roku 2000 i perspektywy rozwoju, w: Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pieniężnego do roku 2005, red. E. Pietrzak, CeDeWu Centrum Doradztwa i Wydawnictw "Multi-Press", Gdańsk 2002.
 • Onoszko J., Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPDP) w Polsce i w krajach wysokorozwiniętych, Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2004.
 • Thiel S., Zwoliński T., Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa 2004.
 • Duliniec A., Obligacje zamienne - hybrydowy instrument finansowania, "Rynek terminowy" 2003, nr 4.
 • Kołeczek R., Obligacje zamienne, "Rynek terminowy" 2003, nr 4.
 • Ustawa z 29.06.1995 r. o obligacjach, Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
 • Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037.
 • Ustawa 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439.
 • Debiut obligacji MCI Management S. A. na rynku CATALYST, 26.10.2009, www. mci.pl
 • Dokument informacyjny obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe serii J, MCI Management S. A., www.mci.pl
 • Dokument informacyjny obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe serii J, MCI Management S. A., www.gpwcatalyst.pl
 • Grupa Kapitałowa MCI Management S. A. skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 1999-2012, www.mci.pl
 • MCI Management S. A. spotkanie z inwestorami indywidualnymi - prezentacja MCI Management S. A., 21.11.11, www.mci.pl
 • Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez MCI Management S. A., obligacje serii E, www.gpwcatalyst.pl
 • Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez MCI Management S. A., obligacje serii F, www.gpwcatalyst.pl
 • Prezentacja dotycząca obligacji serii E MCI Management S. A., 02.07.10, www.mci.pl
 • Prezentacja Grupy MCI Management S. A., 01.10.09, www.mci.pl
 • Prospekt Emisyjny Akcji MCI Management S. A., www.mci.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404007

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.