PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. 142 | 135--151
Tytuł artykułu

Dekada w zintegrowanej przestrzeni europejskiej - adaptacja globalnych wzorców konsumpcji w Polsce

Warianty tytułu
A Decade in the Integrated European Space. Adaptation of Global Consumption Patterns in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Korzystne uwarunkowania polityczne i gospodarcze w krajach Europy Zachodniej spowodowały, że konsumenci stali się aktywnymi i dojrzałymi uczestnikami rynku. Postępująca rewolucja informacyjna spowodowała, że stali się oni o wiele bardziej wymagający, wyedukowani i świadomi swoich potrzeb. Zaczęli inicjować dialog z markami i przestali być pasywni w stosunku do innych uczestników rynku. Te zmiany profilu konsumenta nie dokonywały się w Polsce symultanicznie z powodu izolującego systemu politycznego. Przełomowa okazała się transformacja systemowa, która wiązała się z liberalizacją handlu, konsekwencjami społecznymi i prawnymi. Katalizatorem zmian w dziedzinie konsumpcji była również akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej, która przybliżyła polskiego konsumenta do europejskich wzorców zachowań. W artykule autorka nakreśla model nowej konsumpcji, a następnie dokonuje analizy wybranych zachowań polskiego konsumenta na przestrzeni ostatnich 10 lat i podejmuje się oceny ich zmian pod kątem stopnia adaptacji globalnych wzorców konsumpcji.(abstrakt oryginalny)
EN
Advantageous political and economic determinants allowed for the gradual maturity of customers. The growing information revolution made them much more demanding, educated and aware of their needs. They willingly began to initiate a dialogue with brands and stopped being passive market participants. These changes in customer profile were not made in Poland simultaneously because of the current political system. The systemic transformation appeared to be a breakthrough connected with the trade liberalisation, and social and legal consequences. Poland's accession in the EU structures was a catalyst of changes in the area of consumption bringing the Polish consumer closer to the European patterns of behaviour. In the article the author outlines the model of a new consumption and next she makes an analysis selected behaviours of the Polish customer in the period of the last 10 years and makes an assessment of their changes from the perspective of adaptation of the global pattern in consumption.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
135--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Antonides G., Raaij W. F. van, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 74.
 • Badanie CBOS, Internet i komputery w gospodarstwach domowych, 2004, http://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2004/K_050_04. PDF
 • Balcerowicz L., Konkurencja - wynalazek Zachodu, w: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej, red. C. Banasiński, Warszawa 2005, s. 71.
 • Burlikowski M., NC+. Nowy wymiar kryzysu, "Media & Marketing Polska" 2013, nr 4, s. 24-26.
 • Ciszewski B., Adidas >> adisucks: Wizerunkowy samobój dekady, www.umarketing.pl
 • Cunningham J. B., Gerrard P., Schoch H., Lai Hong Ch., An entrepreneurial logic for the new economy, Management Decision 40/8, 2002, s. 734
 • Curlett Sh., Marketing to "The New Consumer", NZ Business 2014, vol. 28, Issue 2, s. 46-47.
 • Diagnoza społeczna 2005.
 • Diagnoza społeczna 2013.
 • Firat A. F., Dholakia N., Venkatesh A., Marketing in a postmodern world, "European Journal of Marketing" 1994, vol. 29, s. 43.
 • Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001, s. 69.
 • Gordon M., Y warte zabiegów, "Marketing w praktyce" 2014, nr 2 (192), s. 16-17.
 • Grzega U., Zmiany w konsumenckich zachowaniach gospodarstw domowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2001, Rok LXIII, Zeszyt 4, s. 224.
 • Huddleston P., Good L.K., Stoel L., (2001), Consumer ethnocentrism, product necessity and Polish consumers' perceptions of quality, "International Journal of Retail & Distribution Management" 2001, 29/5, s. 241.
 • Kałużyńska M., Smyk K., Wiśniewski J., 5 lat w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Kennington C., Hill J., Rakowska A., Consumer selection criteria for banks in Poland, "International Journal of Bank Marketing" 1996, 14/4, s. 16.
 • Kisielewski M., Brand wobec wiecznie młodych, "Marketing w praktyce" 2013, nr 6 (184), s. 52.
 • Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 • Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2009-2011, 2010.
 • Kress K., Ozawa N., Schmid G., The new consumer emerges, Strategy & Leadership, 2000, vol. 28 Issue 5, s. 4.
 • Kucza N., Drivery konsumenta, "Marketing w praktyce" 2013, nr 6 (184), s. 10.
 • Legoń A., 60+ w internecie, "Marketing w praktyce" (2012), nr 8 (174), s. 44-46.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy plan działań na rzecz zatrudnienia na lata 2009-2011, Warszawa 2009.
 • Mrówka R., Ewolucja CSR w Nowej Gospodarce - od działań pozornych i społecznej nieodpowiedzialności do CSR 2.0, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, red. P. Płoszajski, Wydawnictwo OpenLinks, Warszawa 2013.
 • Niebuhr A., Schlitte F., Convergence, trade and factor mobility in the European Union - implications for enlargement and regional policy, Intereconomics 2004, May/June, s. 167.
 • Pliszka S., Dostęp do internetu w Polsce i na świecie, Raport strategiczny IAB Polska "Internet 2011", 2012, s. 14.
 • Pośpiech D., Moda na CSR, "Media & Marketing Polska" 2013, nr 9 (420), s. 13.
 • Raport Trendy społeczne i konsumenckie w Polsce u progu Unii Europejskiej, SMG/KRC Millward Brown Company, 2004.
 • Raport Konsument w gąszczu informacji, czyli jak powinna komunikować się z nim branża spożywcza, 2013.
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2005.
 • Shaw F., Uncertainty and the new consumer, Foresight 2002, vol. 4, Issue 6, s. 4.
 • Sikora T., Zachowanie nabywców produktów luksusowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Strumińska-Kutra M., Świadomość ekologiczna Polaków. Analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011, s. 5-6
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.