PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 36 Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji | 307--317
Tytuł artykułu

Komputerowy model symulacyjny jako źródło informacji w ocenie oddziaływania na środowisko

Warianty tytułu
Computer simulation model as a source of information in Environmental Impact Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena odziaływania na środowisko (OOŚ) jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska, wpisujących się w postulaty zrównoważonego rozwoju. Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma za zadanie dostarczenie decydentowi niezbędnych informacji na temat ingerencji danej inwestycji w środowisko, a w szczególności o tym, czy została ona zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku. Istotą procedury OOŚ, jako instrumentu prewencyjnego, jest przewidywanie poziomu potencjalnych zagrożeń, jakie może wywołać planowana inwestycja dla środowiska, aby można było im przeciwdziałać lub je ograniczać. W celu uzyskania informacji na temat wszystkich przyczyn i skutków oraz zakresu i rozmiaru efektów środowiskowych, jakie może wywołać dane przedsięwzięcie, są stosowane różnorodne metody, techniki i narzędzia. (abstrakt oryginalny)
EN
Environmental Impact Assessment (EIA) is one of the most important instruments of environmental policy. The main objective of the EIA is to determine the impact of planned investment projects on the environment. To carry out the EIA a variety of information on the scope and scale of the environmental effects to be analysed is needed. This information is obtained through a variety of methods, techniques and tools, which are hard to integrate. The article presents the concept of a simulation model that combines these different approaches into a single methodical system, providing comprehensive information on all anticipated effects of the investment on the environment, both in dynamic and spatial terms.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Analiza porealizacyjna w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenu zabudowy mieszkaniowej przed hałasem dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od węzła »Lipnik« do węzła »Święte«", Opracowanie Nr GW-456/11, Biuro Projektowo-Pomiarowe ELGWID, Szczecin, listopad 2011.
 • Borzyszkowski J., Kucharski R. J., Ocena oddziaływania autostrad i dróg ekspresowych na zdrowie ludzi - metoda szacowania zagrożeń, materiały z konferencji "Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do UE", AGH, Kraków 2003.
 • Cempel C., Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Politechnika Poznańska, Poznań 2003 (rozdział 7).
 • Cimren E., Bassi A., Fiksel J., T21-Ohio, a System Dynamics Approach to Policy Assessment for Sustainable Development: A Waste to Profit Case Study, "Sustainability" 2010, vol. 2 (9), special issue: "System Dynamics Simulation of Environmental and Resource Sustainability", s. 2814-2832.
 • Forrester J. W., Planung unter dem dynamischen Einfluss komplexer sozialer Systeme, w: Politische Planung in Theorie und Praxis, red. V. Ronge, G. Schmieg, Piper Verlag, München 1971, s. 81-90.
 • Forrester J. W., Principles of Systems, MIT Press, Cambridge Mass. 1968.
 • Leleur S., Kronbak J., Nielsen O. A., Rehfeld C., Bulman E., Giorgi L., Reynaud Ch., Viegas J., Räsanen J., Maffi S., CODE-TEN Deliverable D1. Baseline Methodology, ICCR, Vienna 1998.
 • Łatuszyńska M., Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • Łatuszyńska M., Modelowanie modularne w symulacyjnym badaniu dynamiki systemów ekonomicznych, w: Informatyka i zarządzanie strategiczne, red. R. Budziński, Wydawnictwo WI Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1999, s. 337-352.
 • Łatuszyńska M., Symulacja komputerowa dynamiki systemów, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Gorzów Wielkopolski 2008.
 • Małek P., Elementy cybernetyki w planowaniu przewozów, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977.
 • Monitoring przyrodniczy dla inwestycji "Budowa obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku od węzła »Lipnik« do węzła »Święte«", Ośrodek Rzeczoznawców SITR, Szczecin, listopad 2010.
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku węzeł »Lipnik« - węzeł »Święte«, Instytut Ochrony Środowiska - Samodzielna Pracownia ds. Ocen Środowiskowych, Warszawa, wrzesień 2006.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
 • Stave K., Participatory System Dynamics Modeling for Sustainable Environmental Management: Observations from Four Cases, "Sustainability" 2010, vol. 2 (9), special issue: "System Dynamics Simulation of Environmental and Resource Sustainability", s. 2762-2784.
 • Sterman J. D., Business Dynamics: Systems Thinking and Modelling for a Complex World, Irwin McGraw-Hill, New York 2000.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.