PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (21) | 23--34
Tytuł artykułu

Czynniki osobowościowe warunkujące podejmowanie aktywności zarobkowej przez studentów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Personality Factors Conditioning the Undertaking Paid Activities by Student
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem przeprowadzonych badań było ustalenie osobowościowych uwarunkowań podejmowania przez studentów aktywności zarobkowej. Jako zmienne osobowościowe uwzględniono cechy z modelu pięcioczynnikowego Costy i McCrae (neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność), poczucie własnej wartości, nadzieję, postawę być vs mieć oraz poczucie sensu życia. Badaniami objęto grupę 267 studentów studiów stacjonarnych kierunku pedagogika. Przeprowadzona analiza porównawcza pokazała, iż studenci podejmujący w czasie studiów stacjonarnych aktywność zarobkową w porównaniu ze studentami niepodejmującymi zarobkowania cechują się wyższym poziomem ekstrawersji, ugodowości, wyuczonej akceptacji oraz nadziei. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to establish the personality conditions of the taking paid employment by students. As personality variables they were included the traits of five-factor model of Costa and McCrae (extraversion, neuroticism and openness to experience, agreeableness and conscientiousness), self-esteem, hope and attitude to be vs to have. The research comprised group of 267 full-time students of Pedagogy. Comparative analysis showed that individuals undertaking paid activities while studying differ from students not taking up earning, and difference concerns: extraversion, agreeableness, learned acceptance and hope (the higher level of each of these variables). (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
23--34
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Narodowe Forum Doradztwa Kariery
Bibliografia
 • Adler A. (1986), Sens życia, PWN, Warszawa.
 • Bogaj A. (2007), Człowiek w środowisku pracy, [w:] Kwiatkowski S. M., Bogaj A., Baraniak B., Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Costa P. T., McCrae R. R. (1992), Four Ways Five Factors are basic, "Personality and Individual Differences", No. 13.
 • Costa P. T., McCrae R. R. (2005), Osobowość człowieka dorosłego, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Crumbaugh J. C., Maholik L. T. (1964), An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl 's koncept of noogenic neurosis, "Journal of Clinical Psychology", No. 20, autoryzowany przekład Z. Płużek.
 • Fromm E. (2007), Mieć czy być, Rebis, Poznań.
 • Gasiul H. (2002), Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Grulkowski B. (2007), Skala Postaw Być i Mieć, Oficyna Wydawnicza ,Jmpuls", Kraków.
 • Gurba E. (2011), Wczesna dorosłość, [w:] Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa.
 • Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2005), Kwestionariusz nadziei na sukces. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Niebrzydowski L. (1993), Charakterystyka i zastosowanie Skali Self-Esteem A. No-rem-Hebeisen w badaniach psychologicznych, maszynopis autora, biblioteka Zakładu Psychologii Wychowawczej UŁ, Łódź.
 • Niebrzydowski L., Branden N. (1993), The psychology of self-esteem, Polish National Counsil for Self-Esteem, Łódź.
 • Norem-Hebeisen A. (1976), A multidimensional construct of self- esteem, "Educational Psychology", Vol. 68, No 5.
 • Obuchowski K. (2000), Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Pervin L. A., John O. P. (2002), Osobowość. Teoria i badania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zawadzki B. i in. (2007), Inwentarz osobowości NEO-FFI Paula T. Costy Jr i Roberta McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Zbonikowski A. (2014), Samorealizacja młodzieży akademickiej u progu kariery zawodowej. Wyznaczniki psychologiczne i kierunki wsparcia, [w:] Welskop W. (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Łódź.
 • Zbonikowski A., Zadworna-Cieślak M. (2014), Psychologiczna charakterystyka osób bezrobotnych zakładających własną firmę, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", nr 1(18).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404167

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.