PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 7, cz. 3 Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania | 103--117
Tytuł artykułu

Postrzeganie kultury organizacji przez pracowników przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych - wybrane aspekty

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Some Selected Aspects of the Perception of Organizational Culture in the View of the Workers of Family and Non-Family Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
(...) Podstawowym celem opracowania jest teoretyczne i praktyczne przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością rodzinną oraz wybranymi aspektami jej kultury organizacyjnej. Szczególną uwagę skupiono na klimacie organizacyjnym, ponieważ jest bezpośrednim i łatwo obserwowalnym przejawem kultury organizacyjnej. Odnosząc się do subiektywnych odczuć pracowników przedsiębiorstw, skoncentrowano się na ich ocenie: atmosfery, komunikacji wewnętrznej oraz czynników sprzyjających utożsamianiu się pracownika z organizacją. Wyniki zaprezentowano w odniesieniu do firm rodzinnych i nierodzinnych. (fragment tekstu)
EN
The culture of organization is a particularly crucial element for the development of an enterprise and for its superiority on the market. It forms the basis of the strategy and the image of the organization. It is often connected to human resources. The principle goal of this paper is to discuss some selected aspects related to the culture of organization of family companies, especially to one of its elements, which is the organizational atmosphere. Some special focus has been attached to the assessment of this atmosphere, as well as to the internal communication and the factors which contribute to the worker's identification with his/her organization. The first part of the discussion deals with the essentials of a family business, the culture of organization and its atmosphere. The second part presents the results of the research which concerns the selected aspects related to the culture of organization, the organizational atmosphere of the family and non-family enterprises. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Ashley-Cotleur K., West King S. (1999), Family Business and Relationship Marketing: The Impact of Relationship Marketing in Second Generation Family Business, Frostburg State University, USASBE San Diego, California, January 14-17, 1999, dostęp: http://sbaer.uca.edu/research/usasbe/1999/TOC.pdf (odczyt: 10.11.2014).
 • Cameron K., Quinn R. (2006), Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiany, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Frishkoff P.A. (1995), Understanding Family Business, Austin Family Business Program, 15 April.
 • Gorzeń-Mitka I. (2014), Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności a cechy kultury organizacyjnej [w:] M. Sipa, K. Wolniakowska (red. nauk.), Zarządzanie współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania PCz, Częstochowa.
 • Lemańska-Majdzik A. (2014), Firmy rodzinne na rynku nieruchomości - studium prz ypadku, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XV, zeszyt 7, część II, Wydawnictwo SAN.
 • Marjański A. (2010), Badania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce [w:] Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. nauk. M. Matejun, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 • Mikuła B. (2000), Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Z. 3.
 • Przybyła M. (2014), Postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez jego pracowników, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XV, Zeszyt 7, Część III, Wydawnictwo SAN.
 • Safin K. (2006) Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Schein E. (1989), Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji [w:] Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Część II. Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, red. A. Marcinkowski, J. Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Sipa M. (2014), Polska przedsiębiorczość rodzinna wobec wyzwań zmian pokoleniowych [w:] M. Sipa, K. Wolniakowska (red. nauk.), Zarządzanie współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania PCz, Częstochowa.
 • Skalik J. (2012), Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju organizacji gospodarcz ych [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. nauk. B. Mikuła, Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Smolarek M. (2009), Kształtowanie kultury organizacyjnej w małym przedsiębiorstwie, Zarządzanie, Zeszyt 2, red. M. Jabłoński, Sosnowiec.
 • Stankiewicz J., Moczulska M. (2012), Cz ynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. nauk. B. Mikuła, Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Stefański A. (2014), Przedsiębiorstwa rodzinne a oferta i procedura kredytowa banków, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XV, zeszyt 7, część II, Wydawnictwo SAN.
 • Sułkowski Ł., Marjański A. (2011), Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina. Więzi familijne w ż yciu gospodarcz ym, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Urban W. (2008), Klimat organizacyjny jako cz ynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych, "Przegląd organizacji", nr 7-8.
 • Wiśniewska-Mikosik J. (2014), Konsekwencje obecności kultury organizacyjnej w przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XV, Zeszyt 7, Część III, Wydawnictwo SAN.
 • Wojtowicz A. (2004), Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zeszyt 5.
 • Żukowska J., Pindelski M. (2012), Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych, "Współczesne Zarządzanie", 4, CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY 4/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404175

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.