PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (21) | 125--136
Tytuł artykułu

Centra finansowe rajów podatkowych w Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tax Havens Financial Centers in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Raje podatkowe są związane z tematyką agresywnej optymalizacji podatkowej dokonywanej przez przedsiębiorców. Są one najczęściej kojarzone z małymi wysepkami, państwami satelitarnymi, w których ustawodawstwo jest na niskim poziomie i jest ono w pełni dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, którzy transferują tam swoje zyski. Celem artykułu jest identyfikacja jurysdykcji państw UE - rajów podatkowych oraz wskazanie głównych czynników warunkujących przyporządkowanie do tej kategorii. Nie ma jednej i uniwersalnej definicji raju podatkowego, dlatego nie można jednoznacznie określić, czy dany kraj można zaliczyć do tej kategorii. Niniejszy artykuł wskazuje, że stereotypowe podejście do kwestii rajów podatkowych, przedstawione powyżej, nie jest wyczerpujące, a tematyka ta dotyka także dużych i ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej gospodarek. W szczególności istotne są występujące w tych krajach preferencyjne warunki opodatkowania oraz trudności w uzyskaniu informacji finansowych o działalności spółek. (abstrakt oryginalny)
EN
Tax havens are related to the subject of aggressive tax optimization made by entrepreneurs. They are commonly associated with small islands, satellite countries where the legislation is at a low level and is fully tailored to the needs of entrepreneurs who transfers the profits therein. This article aims to identify the jurisdiction of EU tax havens, with an indication of the main factors determining the classifications into this category. There is no single, universal definition of a tax haven, so you cannot clearly determine whether the country can fall into this category. This article indicates that the stereotypical approach to tax havens, presented above is not exhaustive and also touches the economies that are large and important from the European Union's point of view. Particularly important are occurring in these countries preferential tax conditions and the difficulty in obtaining financial information about the activities of companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--136
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • European initiatives on eliminating tax havens and offshore financial transactions and the impact of these constructions on the Union 's own resources and budget (2013), Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/ IPOL-JOIN ET (2013)490673 EN.pdf, dostęp: 15.08.2015.
 • International Narcotics Control Strategy Report. Volume II Money Laundering and Financial Crimes (2014), United States Department of State,
 • Kalina-Prasznic U. (2005), Leksykon polityki gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Komisar L. (2003), Offshore banking, the secret threat to America, Dissent Magazine, http://www.thekomisarscoop.com/2003/04/offshore-banking- the-se-cret-threat-to-america/, dostęp: 15.08.2015.
 • Krajka M. (2010), Międzynarodowa konkurencja podatkowa a polityka fiskalna UE, "Equilibrium", nr 1(4).
 • Luka podatkowa w VAT - jak to zwalczać (2013), raport PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa, http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/luka-podat-kowa-w-vat-jak-to-zwalczac- raport-pwc-2014-01-14.pdf, dostęp: 15.08.2015.
 • Murphy R. (2001), The Missing Billions: The UK Tax Gap, Trade Union Congress, London, https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/documents/complete-download.pdf, dostęp: 15.08.2015.
 • Offshore Financial Centers IMF Background Paper, www.imf.org/external/np/mae/ oshore/2000/eng/back.htm, dostęp: 14.08.2015.
 • Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Austria (2012), OECD, http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Austriaphase3reportEN.pdf, dostęp: 15.08.2015.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, DzU 2013, poz. 494.
 • Tax Gap Mapfor Sweden (2008), Swedish National Tax Agency Report no. 2008:1B, http:// www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db8000109879/Re-port 2008 1B.pdf, dostęp: 15.08.2015.
 • Tax Tools & Resources (2014), KPMG, http://www.kpmg.com/GLOBAL/EN/ SERVICES/TAX/TAX-TOOLS-AND-RESOURCES/Pages/corpo-rate-tax-rates-table.aspx, dostęp: 15.12.2014.
 • VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. Situation at 1st January 2015 (2015), European Commission, http://ec.europa.eu/taxation_cus- toms/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_ en.pdf, dostęp: 14.08 2015.
 • Wiśniewski P. (2012), Charakterystyka centrów finansowych offshore - tzw. rajów podatkowych, Studia BAS, nr 3(31).
 • Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) (dyrektywa VAT)(2006), Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, http://eur-lex.europa.eu/legal- content/ PL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l31057&from=PL, dostęp: 15.08.2015.
 • www.financialsecrecyindex.com - Financial Secrecy Index (FSI).
 • www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl - Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.