PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15(30) | z. 1 | 161--171
Tytuł artykułu

Struktura mleczarń ze względu na skalę produkcji wybranych produktów mleczarskich w Polsce i Niemczech (w latach 2003-2012)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Structure of Dairies as Regards the Scale of Production for Chosen Milk Products in Poland and Germany (in years 2003-2012)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce następuje koncentracja przetwórstwa mleka w wyniku spadku liczby mleczarń i wzrostu ogólnej produkcji wyrobów mleczarskich. W pracy dokonano analizy struktury mleczarń w Polsce i w Niemczech (najbliższego Polsce konkurenta na rynku mleka) ze względu na skalę produkcji wybranych produktów mleczarskich w latach 2003-2012. Analizie poddano liczbę mleczarń wg różnej skali produkcji (L), wielkość produkcji w różnych skalach (P), i przeciętną w nich produkcję mleczarni (P/L) w przypadku czterech produktów tj. masła, sera, mleka spożywczego i wyrobów mlecznych w proszku. W latach 2003-2012 w Polsce wzrosła przeciętna skala produkcji mleczarni produkującej masło, ser, mleko spożywcze i produkty mleczne w proszku. Wyniki koncentracji w mleczarniach były zróżnicowane ze względu na ich skalę produkcji a także rodzaj produktu. W pracy wykorzystano wskaźnik koncentracji i krzywą Lorenza. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland a concentration of milk production is occurring as the result of a fall in the number of dairies and a growth in general production of milk products. The work analyses the dairy structure in Poland and in Germany (Poland's closest competitor on the milk market) due to the scale of production for chosen milk products in years 2003-2012. The analysis looked at the number of dairies according to different scales of production (L), the volume of different scales of production (P), and their average production (P/L) in the case of four different products i.e. butter, cheese, drinking milk and powdered dairy products. In years 2003-2012 Poland saw an increase in the average scale of production for these four categories of dairy products. The results in the concentration of dairies were differentiated due to their scale of production and also the kind of product they produced. This work used the concentration ratio and the Lorenz curve. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
161--171
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Brodziński M. G. [2014]: Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej. Geneza - rozwój - przyszłość. Wyd. Frel. Warszawa. s. 133
 • EUROSTAT [2014]: Dane statystyczne EUROSTAT [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [data odczytu 8.12.2014].
 • Falkowski J., Malak-Rawlikowska A., Milczarek-Andrzejewska S. [2007]: Restrukturyzacja sektora mleczarskiego w Polsce. Przyczyny i skutki. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 94/2007. Warszawa. s. 98.
 • FAO [2014]: Dane statystyczne FAO [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/statistics/en/ [data odczytu 8.12.2014].
 • Kapusta F. [2011]: Konsolidacja mleczarstwa pilną potrzebą. Przegląd mleczarski 4/2011. Warszawa. s. 44.
 • Kraciuk J. [2008]: Koncentracja produkcji w polskim przemyśle spożywczym. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 5(20)/2008. Warszawa. s. 34.
 • Pietrzak M. [2006]: Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny. Wyd. SGGW. Warszawa. s. 74.
 • Rynek mleka. Stan i perspektywy 46/2014. IERiGŻ. Warszawa. s. 10-11, 22.
 • Rynek mleka. Stan i perspektywy 42/2012. IERiGŻ. Warszawa. s. 16.
 • Seremak-Bulge J. [2013]: Restrukturyzacja produkcji mleka. Przegląd mleczarski 9/2013. s. 40.
 • Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. [2005]. J. Seremak-Bulge (red). IERiGŻ-PIB Warszawa. s. 117, 125.
 • Sobczyk. M. [2006]: Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne. Wyd. UMCS. Lublin. s. 52.
 • Szajner P. [2011]: Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego w kontekście wyników handlu zagranicznego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 11(26)/2011. s. 159.
 • Sznajder M. [1999]: Ekonomia mleczarstwa. Wyd. AR w Poznaniu. Poznań. s. 172.
 • Zuba M., Zuba J. [2011]: Wpływ wielkości skupu mleka na rentowność wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA t. XIII, z. 1. s. 492.
 • Zuba M. [2012]: Wykorzystanie trzyczynnikowej funkcji produkcji w badaniu korzyści skali w spółdzielczym przemyśle mleczarskim. Roczniki Naukowe SERiA t. XIV, z. 1. s. 613.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.