PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (2) | 9--23
Tytuł artykułu

Mity przedsiębiorczości a postawy studentów wobec własnej działalności gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Myths of Entrepreneurship vs the Students' Attitudes towards Their Own Business Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano wyniki badania pilotażowego, dotyczącego związków, jakie zachodzą pomiędzy postawami przedsiębiorczymi studentów a oceną prawdziwości mitów przedsiębiorczości. W założeniach badawczych przyjęto, że istnieje związek pomiędzy poziomem wiary w przedstawione mity a zamiarem podjęcia działalności gospodarczej, a także że rodzaj uzyskiwanych kompetencji przez studentów, posiadane przez nich doświadczenie zawodowe i tradycje rodzinne w przedsiębiorczości mają znaczący wpływ na ocenę prawdziwości mitów. Badanie przeprowadzono na grupie studentów ostatniego semestru stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia dwóch kierunków. Wyniki przeprowadzonego pilotażu pozwoliły na częściowo pozytywną weryfikację przyjętych założeń. Średnie oceny prawdziwości przedstawionych stwierdzeń kształtują się na poziomie niskim lub średnim (zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny), co oznacza, że respondenci jedynie częściowo wierzą w mity dotyczące przedsiębiorczości. W badanej grupie studentów nie wystąpiła istotna różnica w poziomie wiary w mity pomiędzy osobami o pozytywnej i negatywnej postawie wobec własnej działalności gospodarczej. Podobne wyniki uzyskano dla kryterium tradycji rodzinnych w zakresie przedsiębiorczości. Większa rozbieżność w ocenie prawdziwości wybranych stwierdzeń wystąpiła dla kryterium wieku, poziomu i kierunku studiów, a także formy studiów. Co więcej, spośród dwóch grup ocenianych mitów respondenci w większym stopniu są skłonni uznać prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do charakterystyki działań podejmowanych przez przedsiębiorcę niż do jego cech, co może mieć związek z oceną warunków gospodarowania w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of a pilot study regarding interrelations between entrepreneurial attitudes of students and the evaluation of authenticity of the myths of entrepreneurship. The research assumed that there is a relation between the level of faith put in the described myths and an attempt to take up a business activity. It also assumed that the type of competences acquired by students and their professional experience and family traditions in entrepreneurship have a significant impact on the evaluation of the authenticity of myths. The results of the pilot study allowed to carry out a partially positive verification of the assumptions. In the examined group of students there was no significant difference in the level of belief in myths between people with the positive and negative attitude towards their own business. Similar results were obtained for the criterion on the family tradition in entrepreneurship. Greater divergence on the evaluation of the authenticity of some statements appeared to age, level and field of study, as well as the form of studies. Furthermore, the two groups of evaluated myths, respondents are more inclined to recognize the authenticity of statements relating to the characteristics of the measures taken by the entrepreneur than to its characteristics. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
9--23
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Brajer-Marczak R., Marciszewska A., Postawy przedsiębiorcze studentów wrocławskich uczelni wyższych - wyniki badań, "Problemy zarządzania" 10/1 (2012).
 • Bratnicki M., Dyduch W., Gabryś B.J., Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości, 2007, http://fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/34.pdf (dostęp: 4.01.2013).
 • Charantimath P.M., Entrepreneurship Development and Small Business Enterprise, Pearson Education, India 2006.
 • Duraj J., Papiernik-Wojdera M., Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa 2010.
 • Gasse Y., Tremblay M., Entrepreneurial Beliefs and Intentions: A Cross-Cultural Study of University Students in Seven Countries, "International Journal Of Business" 16/4 (2011).
 • Godelier E., "Do You Have a Garage?" Discussion of Some Myths about Entrepreneurship, "Business and Economic History on-line", No 2007/5, http://www.thebhc.org/publications/BEHonline/2007/godelier.pdf (dostęp: 4.04.2014).
 • Harper S.C., Extraordinary Entrepreneurship: The Professional's Guide to Starting an Exceptional Enterprise, John Wiley & Sons, New York 2005.
 • Henry C., Hill F., Leitch C., Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I, "Education + Training" 47/2 (2005).
 • Henry C., Hill F., Leitch C., Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part II, "Education + Training" 47/3 (2005).
 • Hunter M., On some of the misconceptions about entrepreneurship, "Economics, Management, and Financial Markets" 7/2 (2012).
 • Krawczyk-Bryłka B., Gender differences in entrepreneurship myths, [w:] Development of the Enterprises' Competitiveness in the Context of Demographic Challenges, red. M. Grzesiak, A. Richter-Kaźmierska, M. Hogeforster, Baltic Sea Academy, BoD -Books on Demand, Norderstedt Germany 2013.
 • Kuratko D.F., Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, South-Western Cengage Learning, Cincinnati 2013.
 • Kurczewska A., Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych, PWE, Warszawa 2013.
 • Morris M.H., Entrepreneurial intensity: Sustainable advantages for individuals, organizations, and societies, Greenwood Publishing Group, Westport, Connecticut 1998.
 • Morris M.H., Kuratko D.F., Covin J., Corporate Entrepreneurship & Innovation, South-Western Cengage Learning, Cincinnati 2010.
 • Pyysiäinen J., Anderson A., McElwee G., Besala K., Developing the entrepreneurial skills of farmers: some myths Explorer, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research" 12/1 (2006).
 • Robertson M., Collins A., Medeira N., Slater J., Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs, "Education + Training" 45/6 (2003).
 • Russo A.T., Five myths about entrepreneurs: understanding how businesses start and grow 2001, http://ssrn.com/abstract=1260350 (dostęp: 4.04.2014).
 • Schwarz E.J., Wdowiak M.A., Almer-Jarz D.A., Breitenecker R.J., The effects of attitudes and perceived environment conditions on students' entrepreneurial intent. An Austrian perspective, "Education + Training" 51/4 (2009).
 • Shane S.A., The Illusions of Entrepreneurship: The Costly Myths That Entrepreneurs, Investors, and Policy Makers Live By, Yale University Press, New Haven 2008.
 • Sightler K.W., Are the common myths of entrepreneurship all that common? A test of entrepreneurs and non-entrepreneurs, "The Entrepreneurial Executive" 2001/6.
 • Sołoducho-Pelc L., Czy przedsiębiorczości można się nauczyć - wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B., Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007.
 • Verduijn J.K., Tales of Entrepreneurship. Contributions to understanding entrepreneurial life, Amsterdam 2007, http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/11386/7807.pdf?sequence=5 (dostęp: 4.04.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.