PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (2) | 25--36
Tytuł artykułu

Aksjologia wolności mediów w świetle prac wysokiego przedstawiciela OBWE do spraw wolności mediów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Axiology Freedom of the Media in the Light of the Work of the OSCE High Representative on Freedom of the Media
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wolność mediów, wolność wypowiedzi i swobody w przekazywaniu informacji stanowi jeden z priorytetów OBWE. Autor niniejszego artykułu poddaje analizie działalność utworzonej w 1997 r. instytucji Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów. Instytucja ta jest odpowiedzią na obserwowane w wielu państwach narastające dążenia do ograniczenia swobody, a także niezależności mediów. Główne zadanie Przedstawiciela OBWE ds. Wolności Mediów polega na monitoringu tych obszarów z zakresu wolności mediów, które wymagają wsparcia w państwach uczestniczących OBWE. Dlatego bardzo ważną funkcją jest niesienie pomocy tym państwom przez wnikliwą obserwację oraz wydawanie opinii na temat praktyk dotyczących prześladowania wolności wypowiedzi. Przedstawiciel otrzymuje informację o sytuacji mediów z różnych źródeł - m.in. państw uczestniczących, organizacji medialnych oraz organizacji pozarządowych. Przedstawiciel ściśle współpracuje ze Stałą Radą, z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, Wysokim Komisarzem ds. Mniejszości Narodowych oraz w stosownych przypadkach z innymi organami OBWE, a także z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami mediów. Przedstawiciel ds. Wolności Mediów podejmuje tym samym liczne działania i uczestniczy w projektach, które są związane z wolnością słowa i wolnością mediów. Bierze również udział w wykładach oraz dyskusjach na takie tematy, jak wolność prasy, radia, telewizji i Internetu. Przedstawiciel skupia szczególną uwagę na bezpieczeństwu dziennikarzy, wolności słowa i podstawowych prawach człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
Freedom of the media, freedom of expression and the freedom in the transfer or information is one of the priorities of the OSCE. Therefore, the author of this article analyzes the courses of action created in 1997 OSCE Representative on Freedom of The Media. This institutions is a response to the observed increasing in many countries to purse the limitation of freedom and independence of the media. The main function of the OSCE Representative on Freedom of the Media is to observe relevant media developments in OSCE participating States. Moreover very important function is to assist participating States by advocating and promoting full compliance with OSCE principles and commitments regarding freedom of expression and free media. He receives information on situation of the media from a variety of sources as participating OSCE States, media organizations and non-governmental organizations. The Representative co-operates closely with the Permanent Council, the Participating States, the Office for Democratic Institutions and Human Rights, the High Commissioner on National Minorities, and, where appropriate, other OSCE bodies, as well as with national and international media associations. The Representative on Freedom of the Media undertook various activities and participates in projects which are connected with freedom of expression and free media. He takes part in lectures or speeches that move topics such as freedom of the press, radio, television and the Internet. The Representative deals with topics related to the safety of journalists, freedom of expression and basic human rights. The Representative on Freedom of the Media also takes voice in development of the law countries where situation called for his intervention. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
25--36
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Access to Information and New Technologies, 12th Central Asia Media Conference Dushanbe, Tajikistan 25-26 May 2010, OSCE/The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2012.
 • Antpöhler C., Bogdandy A.V., Dickschen J., Hentrei S., Kottmann M., Smrkolj M., Reverse Solange - Protecting the essence of Fundamenta Rights Against EU Member States, "Common Market Law Review" 2012/2.
 • Benedek W., Kettemann M.C., Freedom of Expression and the Internet, Strasbourg 2014.
 • Biłgorajski A., Mowa nienawiści vs. Wolność słowa (głos w dyskusji), [w:] Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, red. A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010.
 • Brogi E., Dobreva A., Parcu P.L., Freedom of the Media in Western Balkans, European Parliament, EESC, Brussels 2014.
 • Commitments Freedom of the Media. Freedom of Expression, Free Flow of Information, Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 1975-2012, OSCE/The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2012.
 • Commitments. Freedom of the Media. Freedom of the Expression. Free Flow of Information, Conference on Security and Co-operation in Europe (CSCE) and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), 1975-2012, wyd. 2, OSCE, Representative on Freedom of the Media, Vienna 2013.
 • Fawn R., International Organizations and Internal Conditionality: Making Norms Matter, New York 2013.
 • Florczak A., Organizacje regionalne o charakterze ogólnym, [w:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania - zasięg, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 2009.
 • Freedom of Expression on the Internet. A Study of Legal Provisions and Practices Related to Freedom of Expression, the Free Flow of Information and Media Pluralism on the Internet in OSCE Participating States, OSCE/The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2012, Vienna 2012.
 • From Traditional to Online Media: Best Practices and Perspectives, 14th Central Asia Media Conference Ashgabat, Turkmenistan 5-6 July 2012, OSCE/The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2013.
 • Horsley W., Safety of Journalist Guidebook, wyd. 2, Office of the Representative on Freedom of the Media, Vienna 2014.
 • Internet Freedom, Why it Matters, OSCE/The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2012.
 • Human Rights and a Changing Media Landscape, Strasbourg 2011.
 • Jaskiernia A., Metody badawcze europejskich standardów demokratycznych w obszarze mediów masowych, "Przegląd Europejski" 2011/1.
 • Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002.
 • Journalist Education - Improvement of the Quality of Education and New Technologies, 6th South Caucasus Media Conference, Tbilisi, Georgia, 19-20 November 2009, OSCE/The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2010.
 • Komorek E., Media Pluralism and European Law, Alphen aan der Rijn 2013.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
 • Medias and European Diversity, red. L. Soproni, I, Horga, Brussels 2012.
 • Mijatović D., The Main Challenges of the OSCE Representative on Freedom of the Media, "Security and Human Rights" 2013/3-4.
 • Mik C., Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999.
 • Mrozik K., Przedstawiciel ds. Wolności Mediów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, [w:] Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, t. I, red. J. Jaskiernia, Toruń 2012.
 • OSCE Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet, 1 June 2011.
 • OSCE Safety of Journalists Guidebook, OSCE/The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2011.
 • Pasionek P., Demokracja a media, Lublin 2008.
 • Price M.E., Free Expression, Globalism and the New Strategic Communication, New York 2015.
 • Skowron J., Ocena niezależności funkcjonowania mediów w latach 2008-2011 przez Przedstawiciela do Spraw Wolności Mediów OBWE, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, t. I: Efektywność mechanizmów ochrony praw człowieka Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE, red. J. Jaskiernia, Toruń 2012.
 • The Online Media Self-Regulation Guidebook, OSCE/The Representative on Freedom of the Media, Vienna 2013.
 • The Representative on Freedom of the Media, From traditional to Online Media: Best Practices and Perspectives, 14th Central Asia Media Conference Ashgabat, Turkmenistan 5-6 July 2012, Organization for Security and Co-operation in Europe 2013.
 • The Representative on Freedom of the Media, Pluralism and Internet Governance, 13th Central Asia Media Conference Duszanbe, Tajikistan 29-30 Novembe 2011, Organization for Security and Co-operation in Europe 2012.
 • The Representative on Freedom of the Media, The Impact of Media Concentration on Professional Journalist, OSCE, Vienna 2003.
 • Wacks R., Privacy and the Media Freedom, Oxford 2013.
 • Why Free Media Matters, OSCE/ The Representative on Freedom on the Media, Vienna 2012.
 • Żur H., Systemy demokratyczne a informacja, "Wiadomości Statystyczne" 2003/1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.