PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 20 (XX) | nr 22 (2) | 37--50
Tytuł artykułu

Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 pod względem wrażliwości na kryzys ekonomiczny w obszarze rynek pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dynamic Classification of the European Union NUTS 2 Regions in Terms of Sensitivity to Economic Crisis (Area: Labour Market)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ocena przyczyn oraz skutków kryzysu ekonomicznego może obejmować różne poziomy gospodarowania. Analizy możliwe są zarówno na szczeblu makro, jak i na szczeblach pośrednich (to jest zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i w skali regionów). Każda z wymienionych perspektyw ma swoją specyfikę określającą czynniki i uwarunkowania wrażliwości na kryzys badanych gospodarek krajów, firm czy też regionów. Ze względu na możliwości pomiaru (dane statystyczne, których zakres jest inny, m.in. w wyniku możliwości statystyki publicznej) niezbędne są również odrębne podejścia badawcze charakterystyczne dla danego poziomu. W proponowanym podejściu badawczym do obszarów wrażliwości na kryzys ekonomiczny regionów zaliczono takie sfery jak: gospodarka, gospodarstwa domowe i rynek pracy. W artykule przedstawiono wyniki klasyfikacji dynamicznej (lata 2005-2011) regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 w jednym z trzech obszarów wrażliwości na kryzys ekonomiczny, którym jest rynek pracy. Zmienne diagnostyczne stanowiły: stopa zatrudnienia i stopa bezrobocia oraz tempo zmian obu tych wskaźników. Wykorzystano podejście dynamiczne, w którym zakłada się, że te same obiekty badania (regiony) występują w zbiorze wielokrotnie poddanym klasyfikacji i są traktowane jako odrębne jednostki taksonomiczne (obiekto-okresy) - ze względu na realizacje wartości cech w kolejnych latach. Takie podejście pozwoliło na wyodrębnienie grup regionów o podobnych właściwościach ze względu na badane wskaźniki wrażliwości na kryzys ekonomiczny oraz umożliwiło ocenę zmian przypisania regionów do klas w czasie. (abstrakt oryginalny)
EN
The assessment of reasons and effects of economic crisis may cover various levels of management. It is possible to conduct analyses at macro level and also at intermediate levels (i.e. at the level of enterprises and in regional scale). Each of these perspectives is characterized by its specificity defining both factors and determinants of sensitivity to crisis regarding the analysed economies of countries, companies or regions. In terms of, among others, measurement possibilities (statistical data the range of which is different due to e.g. public statistics possibilities) it is also indispensable to take separate research approaches, typical for a given level. Within the framework of the suggested research approach towards sensitivity areas to economic crisis of regions the following spheres were included: economy, households and labour market. The study presents the results of dynamic classification (analysed period 2005-2011) of the European Union NUTS 2 regions in one out of the three areas of sensitivity to economic crisis: labour market. The following diagnostic variables were considered: employment rate, unemployment rate and the rate of changes characteristic for both indicators. The applied dynamic approach (which assumes that the same analysed objects (regions) are repeatedly present in the classified set and are referred to as separate taxonomic units (object-periods) - in terms of their characteristics values realization in the subsequent years). Such approach allowed to distinguish the groups of regions featuring similar properties regarding the analysed characteristics of sensitivity to economic crisis, as well as facilitated the assessment of changes in assigning regions to particular classes over time. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
37--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Markowska M., Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Monografie i Opracowania 221, Wrocław 2012.
 • Markowska M., Ocena zależności między rozwojem inteligentnym a odpornością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym - przegląd badań, [w:] Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, A. Raszkowski, D. Głuszczuk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 333, Wrocław 2014, s. 22-32.
 • Markowska M., Ocena wrażliwości na kryzys gospodarstw domowych w unijnych regionach - analiza przestrzenno-czasowa, [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, red. M. Markowska, D. Głuszczuk, A. Sztando , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 393, Wrocław 2015, s. 53-66).
 • Markowska M., The vulnerability of regions to economic crisis - measurement problems, [w:] Regional economy and policy. Territories and cities, red. P. Hlavacek, P. Olsowa, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem Usti nad Labem 2014, 38-47.
 • Markowska M., Strahl D., Wykorzystanie klasyfikacji dynamicznej do identyfikacji wrażliwości na kryzys ekonomiczny unijnych regionów szczebla NUTS 2. [w:] Taksonomia, red. M. Walesiak, K. Jajuga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 385, Wrocław 2015, s. 38-47.
 • Markowska M., Strahl D., Sokołowski A., Sobolewski M., Klasyfikacja dynamiczna regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 z uwagi na wrażliwość na kryzys ekonomiczny (obszar: zmiany w gospodarce), [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, M. Markowska, D. Głuszczuk, A. Sztando (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 393, Wrocław 2015, s. 32-44.
 • Regions in the European Union. Nomenclature of territorial unit for statistics NUTS 2010/EU-27, Methodologies and Working Papers, European Commission, Luxembourg 2011.
 • Strahl D., Sokołowski A., Propozycja podejścia metodologicznego do oceny zależności między inteligentnym rozwojem a wrażliwością na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym, [w:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, red. E. Sobczak, B. Bal-Domańska, M. Obrębalski , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 331, Wrocław 2014, s. 181-190.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.