PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 9/2 | 41--50
Tytuł artykułu

Possible Use of Spatial Information Listed in INSPIRE Directive in Environmental Impact Assessment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Możliwości wykorzystania danych przestrzennych wymaganych dyrektywą INSPIRE przy realizacji ocen oddziaływania na środowisko
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The environmental impact assessment (EIA) has become a permanent element of each investment process. The requirements for the scope and level of detail of the assessments are increasing systematically, what may cause excessive prolongation of a planning or investment procedure. The access to environmental data plays crucial role in accelerating the EIA procedures. Simultaneously with the changes in the range of the EIA scope, the spatial information infrastructure is created (IIP) in Europe. Synchronisation and coordination of activities towards the development of both domains may shorten the process of conducting the environmental analyses, increase their credibility and provide the efficient mechanism of supplying the IIP with environmental data. In this article, the formal requirements referring to the scope of the EIA combined with the planned content of IIP thematic layers, based on the provisions of the INSPIRE directive, are given. The scope and level of detail of information demanded at various stages of EIA has been shown in the article as well as the needs of EIA performers towards the resources of the environmental information system, induced in the Geoportal. The necessity of taking into account the specification of EIA content for designing the resources of IIP and the role of EIA for the efficient performance and popularisation of geoportals, have been proven in the article. Not only the content of thematic layers should be optimised but also the manner of data presentation, colours, searching procedures and data associating. In connection with the development of cheap, highly efficient technologies of environmental monitoring and imaging, the spatial information systems are flooded by the flow of raw measurement data. Its optimal exploitation is currently becoming the most important technological, scientific and social challenge. Environmental impact assessment, with its complexity and interdisciplinary nature, is an excellent testing plot for research in this area.(original abstract)
Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) stały się stałym składnikiem procesów decyzyjnych. Systematycznie podnoszone są standardy dotyczące szczegółowości i zakresu ocen, co powoduje obawy przed nadmiernym wydłużeniem procedur planistycznych i inwestycyjnych. Dla zwiększenia sprawności procedur OOŚ kluczową rolę odgrywa dostęp do informacji o środowisku. Równolegle ze zmianami w zakresie procesu OOŚ prowadzona jest w Europie budowa infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Synchronizacja i koordynacja prac nad rozwojem obu dziedzin może skrócić proces ocen środowiskowych, zwiększyć jego wiarygodność oraz zapewnić sprawny mechanizm zasilania IIP w informacje o presji na środowisko i potencjalnych jego zmianach. W artykule zestawiono formalne wymagania dotyczące zakresu ocen środowiskowych ze strukturą warstw tematycznych planowanych do utworzenia zgodnie z zapisami dyrektywy INSPIRE. Przedstawiono zapotrzebowanie na informację na różnych etapach procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz wynikające z niego oczekiwania wykonawców ocen w stosunku do zasobów informacji przestrzennej zawartych w Geoportalu. Wskazano konieczność uwzględnienia specyfiki ocen środowiskowych w projektowaniu zasobów IIP oraz rolę systemu OOŚ w sprawnym wykorzystaniu i popularyzacji geoportali. Optymalizacji powinna podlegać nie tylko zawartość warstw tematycznych, ale również sposób prezentacji informacji, kolorystyka, procedury wyszukiwania i kojarzenia danych. W procesie modelowania danych na potrzeby systemu informacji przestrzennej etap analiz modeli użytkownika jest jednym z kluczowych elementów optymalizacji systemu. W związku z rozwojem powszechnie dostępnych, wysoko wydajnych technologii monitoringu i obrazowania środowiska systemy informacji przestrzennej zostają zalewane potokiem danych. Ich optymalne wykorzystanie staje się obecnie najważniejszym wyzwaniem technologicznym, naukowym i społecznym. Oceny oddziaływania na środowisko, cechujące się złożonością i interdyscyplinarnym charakterem, są doskonałym poligonem badawczym w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
41--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • Bieda A., Bydłosz J., Parzych P.: Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirements. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 7, no. 1, 2013, pp. 25-36.
 • Chojka A.: Badanie i ocena zgodności z INSPIRE. Roczniki Geomatyki, t. 11, 2013, pp. 25-32.
 • Directive 2007/2/EC of the European Parliament and the Council of 14 March 2007 r. establishing an Infrastructure Spatial Information in the European Community (INSPIRE). OJ EU L 25.4.2007 108/1.
 • Directive of the European Parliament and the Council no. 2011/92/EUofl3 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. OJ EU L 28.1.2012 26/1, Consolidated text.
 • Gaździcki J.: Infrastruktura informacji przestrzennej w świetle doświadczeń wdrożeniowych w Polsce. Roczniki Geomatyki, 1.11, 2013, pp. 7-13.
 • Guidelines concerning the EIA: Environmental Impact Report verification. The Publications Office of the European Union, European Communities, 2001.
 • Kozakiewicz R.: Nowelizacja dyrektywy OOŚ - nowe wyzwania w zakresie wykorzystania zasobów danych przestrzennych. Roczniki Geomatyki, t. 12, 2014, pp. 401-410.
 • Mikrut S., Głowienka-Mikrut E., Michałowska K.: The UAV technology as a future-oriented direction in the development of low-ceiling aerial photogrammetry. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 7, no. 4, 2013, pp. 69-77.
 • Proposal of the European Commission - Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. COM(2012) 628 final, 26.10.2012, 2012/0297 (COD).
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2013, poz. 1235, Consolidated text, Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.