PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 9 (CD) | 710--719
Tytuł artykułu

Upowszechnienie orientacji strategicznej przedsiębiorstw w literaturze przedmiotu

Autorzy
Warianty tytułu
Dissemination of Enterprises' Strategic Orientation in the Literature
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto się zidentyfikowania problematyki orientacji strategicznej w działalności przedsiębiorstw w literaturze przedmiotu, a także zakresu aplikacji w przedsiębiorstwach. Kluczowym zamiarem jest ustalenie aktualnego stanu wiedzy, będącego rezultatem wykorzystanej metody systematycznego przeglądu literatury (z ang. Systematic Literature Review - SLR). W treści pracy wskazano różnice w postrzeganiu przez zagranicznych i krajowych badaczy złożonej kategorii teoretyczno-badawczej, jaką jest orientacja strategiczna. Opracowanie ma charakter przyczynkowy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify issues of strategic orientation of entrepreneurial activity in the literature, as well as the range of applications in enterprises. The key intent is to determine the current state of knowledge, through the application of the Systematic Literature Review (SLR) method. The work presents differences between the domestic (Polish) and foreign perception of the research area of strategic orientation. The character of the work is contributory. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
710--719
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bratnicki, M., Zbierowski, P. (2012). Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przyszłych badań zarządzania strategicznego. W: R. Krupski (red.), Zarządzania strategiczne, Quo vadis? Wałbrzych: Prace Naukowe WWSZiP.
 • Cheng, C.C.J., Eelko, K.R.E. Huizingh (2014). When is Open Innovation Beneficial? The Role of Strategic Orientation. Product Development & Management Association, 31(6), 1235-1253.
 • Cisek, S. (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. Przegląd Biblioteczny, t. 78 z. 3, s. 273-284.
 • Cyfert, Sz. (2014). Wprowadzenie, Organizacja i Kierowanie, nr 1A (159).
 • Czakon, W. (2011). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Przegląd Organizacji, nr 3.
 • Czakon, W. (2013). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. W: Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Oficyna, wyd. II rozszerzone.
 • Dahan, G., Shoham, A. (2013). Strategic orientations: developing an integrative model of pioneering, entrepreneurial and stakeholder orientations. Social and Behavioral Sciences, 109: 758-762.
 • Deshpandé, R., Grinstein, A., Ofek, E. (2012). Strategic orientations in a competitive context: The role of strategic orientation differentiation. Marketing Letters, 23(3): 629-643.
 • Gatigon, H., Xuereb, J.M. (1997). Strategic orientation of the firm and new product performance. Journal of Marketing Research, 34:77-90.
 • Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2008). Marketing. Punkt zwrotny firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Grinstein, A. (2008). The relationships between market orientation and alternative strategic orientations. European Journal of Marketing, Vol. 42, No. 1/2: 115-134.
 • Hakala, H. (2011). Strategic Orientations in Management Literature: Three Aproaches to Understanding the Interaction between Market, Technology, Enterpreneurial and Learning Orientations. International Journal of Management Reviews, Vol. 13, 199-217.
 • Jantunen, A., Nummela, N., Puumalainen, K., Saarenketo, S. (2008). Strategic orientations of born globals - Do they really matter? Journal of World Business, 43: 158-170.
 • Kitchenham, B. (2004). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Department of Computer Science, Keele University and National ICT, Australia, Ltd.
 • Koontz, H. (1961). The Management Theory Jungle. Journal of the Academy of Management, Vol. 4, No. 3.
 • Krupski, R. (2014). Metody badań orientacji zasobowej przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, nr 2 (162).
 • Lichtarski, J. (2008). O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami. W: J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34.
 • Lichtarski, J. (2010). Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki. W: H. Jagoda, J. Lichtarski, Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Lichtarski, J. (2014). Synoptyczny i inkrementalny rozwój współczesnych orientacji w przedsiębiorstwie. W: J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 340.
 • Liu, B., Fu, Z. (2011). Relationship between Strategic Orientation and Organizational Performance in Born Global: A Critical Review. International Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 3: 109-115.
 • Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1): 135-172.
 • Misiąg, F. (2001). Metodyczne problem badania orientacji marketingowej. Marketing i Rynek, nr 10.
 • Nag, R., Hambrick D.C., Chen, M.-J. (2007). What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field? Strategic Management Journal, 28.
 • Niestrój, R. (2005). Typologia orientacji przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe, nr 677. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE, Wydanie III.
 • Pai, M., McCulloch, M., Gorman, J., Pai, N., Enanoria, W., Kennedy, G., Tharyan, P., Colford, J. (2004). Systematic reviews and meta-analyses: an illustrated, step-by-step guide. The National Medical Journal of India, Vol. 17, No. 2.
 • Polowczyk, J. (2012). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum.
 • Rogalski, M. (2011). Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji. Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Ronda-Pupo, G.A., Guerras-Martin, A.G. (2012). Dynamics of the evolution of the strategy concept 1962-2008: a co word analysis. Strategic Management Journal, 33.
 • Ryan, G. (2010). Guidance notes on planning a systematic review, James Hardiman Library (dostęp na http://www.library.nuigalway.ie/media/jameshardimanlibrary/-content/documents/support/Guidance%20on%20planning%20a%20systematic%20review.pdf).
 • Sopińska, A. (2014). Orientacja strategiczna przedsiębiorstw z sektora MSP w świetle badań. Organizacja i Kierowanie, nr 1A.
 • Sudoł, S. (2013). Nauki o zarządzaniu a zarządzanie publiczne. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Wydziałowe, nr 169. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Zeszyty Naukowe, nr 1095. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2014). Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji. W: R. Krupski (red.), Zarządzania strategiczne, Rozwój koncepcji i metod. Wałbrzych: Prace Naukowe WWSZiP.
 • Velean, D., Shoham, A., Asseraf, Y. (2014). Conceptualization of MILE Orientation (Market Innovative Learning Entrepreneurial) for Global Businesses. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109: 837-840.
 • Webster's Encyclopedic unabridged Dictionary of the English Language. (1989). New York: Portland House.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404325

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.