PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 8, cz. 1 Rozbieżność pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym z punktu widzenia nauki i praktyki | 79--90
Tytuł artykułu

Rzetelne a zgodne z prawdą prowadzenie ksiąg podatkowych na tle wybranego orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reliable and leading in accordance with the truth tax rolls of the judicature against the background chosen and views of doctrine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie działalności gospodarczej, jako działalności, której istotę stanowi podejmowanie czynności zmierzających do osiągnięcia zysku ekonomicznego [Milewski 1998, s. 16-19] wiąże się z kwestią opodatkowania tej działalności. Istota podatków, aksjologicznego uzasadnienia ich bytu oraz wysokości jest niewątpliwie tematem, z punktu widzenia historii doktryn polityczno-prawnych i ekonomicznych, frapującym [Rau 2000; Piketty 2014; Zizek 2007, s. 3-30; Wetherly 2005, s. 10-63; Słowiński, Uhl-Hercoperec 2013, s. 182-200)1. Podjęcie próby scharakteryzowania chociażby stanowisk w poszczególnych doktrynach politycznych i prawnych odnośnie podatków wymagałoby poczynienia odrębnych i głębokich studiów, zaś celem opracowania jest próba ujęcia specyfiki pojmowania rzetelności i prawdziwości ksiąg podatkowych w polskim systemie prawnym, a zatem wystarczającym będzie poprzestanie na stwierdzeniu obowiązku płacenia podatków jako faktu. Przedstawiono, siłą rzeczy pokrótce, podstawowe założenia ustrojowe, realizujące określone założenia ustawodawcy  co do tego czym mają być księgi podatkowe wskazane w przepisach kodeksu karnego skarbowego. Następnie wskazano normy prawne dotyczące rzetelnego i zgodnego z prawdą ich prowadzenia, z uwzględnieniem sądowej wykładni.(fragment tekstu)
EN
Pursuant to the provisions of the Criminal Code and accounting law - the reliability of the accounts is understood as their correspondence to reality. On the basis of criminal law keeping tax book an unreliable manner is a crime. On the other hand, the provisions of the Criminal Code insofar as they relate to issues of reliability or compatibility with the truth misconduct treat documentation as a condition contrary to the law and not the facts  in particular the so-called. creative accounting (Art. 303 of the Penal Code) and the so-called. credit fraud (Art. 297 of the Penal Code). In the article attempt was made to demonstrate the concept of fairness connection with veracity as in the area of criminal law, along with the consequences of such a situation arising. In the author's state that, although seemingly not having an impact on possible criminal behavior description, for diversity criminal law and criminal law tax is not desirable from the point of view of transparency of the entire criminal justice system. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Banasik K. (2013), Typ uprzywilejowany czynu zabronionego, Prokuratura i Prawo 2013/9/45 - 56
 • Bojarski J. (1998), Oszustwa bankowe w polskim prawie karnym, Prawo Bankowe 1998/4/81
 • Czekaj R. (1997), Pojęcie rzetelności i prawidłowości ksiąg jako kategoria prawno - podatkowa, Doradca Podatkowy, 1997/1/18
 • Grzonka L. (2011), Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych, C. H. Beck, Warszawa
 • Górniok O. (2002), Ocena prawno-karna oszukańczych bankructw, Prokuratura i Prawo 2002/1/28 - 37
 • Kulesza J. A. (2011), Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2009 roku, VKK 330/08, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2011/3/74 - 81
 • Lewandowski S. (2013), Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Lexis Nexis, Warszawa
 • Marek A. (2010). Kodeks karny. Komentarz, Lex, Warszawa
 • Morawski L. (2002), Wykładnia w orzecznictwie sadów, TNOiK, Toruń
 • Nowacki J., Tobor Z. (1994), Wstęp do prawoznawstwa, PWN, Warszawa
 • Ogiński P. (2005), Niektóre problemy kodeksu karnego skarbowego w zakresie przestępstw i wykroczeń podatkowych związanych z dokumentacją, Nowe Kodyfikacje Prawa Karnego 2005/17/415 - 452
 • Piketty T. (2014), Kapitalizm XXI wieku, Krytyka Polityczna, Warszawa
 • Milewski R. (red.) (1998), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa
 • Rau Z. (2000), Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, ALETHEIA, Warszawa
 • Rejman G. (red.) (1999), Kodeks karny, Część ogólna. Komentarz , C. H. Beck, Warszawa
 • Słowiński P., Ulk-Hercoperec D. (2013) Ulrike Meinhof. Terror, seks i polityka, Videograf, Chorzów
 • Wąsowski W. (2003), Fałszowanie sprawozdań finansowych - istota i odpowiedzialność, Prawo Bankowe 2003/7 - 8/90, wyd. CH. Beck, Warszawa
 • Wetherly P. (2005), Marxism and The State. An Analytical Approach, New York
 • Wilk L. (2013), Pojęcie nierzetelności w odniesieniu do dokumentów w prawie karnym, Palestra 2013/34/128-134
 • Ziembiński Z. (1976), Logika praktyczna, PWN, Warszawa
 • Zizek S. (2007), Mao on practice and cotradiction, Verso, London, New York
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2012 roku, IIISA/Wa 1332/11, dostęp online, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 marca 2006 roku, IIFSK 306/05, dostęp online, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2009 roku, VKK 330/08, dostęp online, portal orzeczeń SN
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2008 roku, IIIKK 473/07, dostęp online, portal orzeczeń SN
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2006 roku, IIIKK 55/06, dostęp online, portal orzeczeń SN
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 roku, IKZP 21/12, OSNKW 2013/2/14
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 roku, IIKK 85/99, dostęp online, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2013 roku, I FSK 1645/12, dostęp online, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
 • Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 4 września 2013 roku, IVKA 309/13, dostęp online, portal orzeczeń SO we Wrocławiu
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 11 lutego 2004 roku, IVKK 410/03, dostęp online, portal orzeczeń
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.