PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | t. 16, z. 8, cz. 1 Rozbieżność pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym z punktu widzenia nauki i praktyki | 107--118
Tytuł artykułu

Wynik finansowy spółdzielni mieszkaniowej w ujęciu podatkowym i bilansowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The financial result statements housing associations in the tax and balance sheet
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie stosowanych w praktyce rozwiązań w prezentacji wyniku w rachunku zysków i strat oraz wskazanie możliwych rozwiązań. Na potrzeby artykułu, w przeprowadzonych badaniach zastosowano metody statystyczne, pozwalające określić liczebność spółdzielni i ich grup. Wyniki badania zaprezentowano we wstępie do artykułu. W dalszej części badań zastosowano metodę indywidualnych przypadków pozwalającej określić metody prezentacji wyniku finansowego w zbadanych spółdzielniach mieszkaniowych. Do badań indywidualnych przypadków wybrano 63 sprawozdania finansowe spółdzielni mieszkaniowych, po jednym za każdy rok. Wykorzystane zostały sprawozdania finansowe ogólnodostępne na stronach internetowych spółdzielni mieszkaniowych a dobór próby był losowy dokonany za pomocą wyszukiwarki internetowej. W zebranym materiale wiodącą grupę stanowiły sprawozdania finansowe większych spółdzielni, jednak wielkość spółdzielni mieszkaniowej nie była skorelowana ze sposobem prezentacji. W artykule nie podlegała badaniu korelacja sposobu prezentacji z miejscem położenia spółdzielni mieszkaniowej. Wykorzystano również studia literatury przedmiotu, a także doświadczenie praktyczne związane z zagadnieniem spółdzielni mieszkaniowych(fragment tekstu)
EN
The article discusses the problem of differences between financial results of housing associations calculated according to accounting principles and those calculated according to The Legal Persons' Income Tax Act. It presents the key temporary and permanent differences as well as the influence of Tax Laws on financial results from the balance sheet point of view. It also assesses the methods used to present net financial results of profit and loss accounts in housing associations. Studies demonstrate that some financial statements of housing associations are not prepared according to The Accounting Act The article discusses the problem of differences between financial results of housing associations calculated according to accounting principles and those calculated according to The Legal Persons' Income Tax Act. It presents the key temporary and permanent differences as well as the influence of Tax Laws on financial results from the balance sheet point of view. It also assesses the methods used to present net financial results of profit and loss accounts in housing associations. Studies demonstrate that some financial statements of housing associations are not prepared according to The Accounting Act (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Autor nieznany, Wynik finansowy w spółdzielni mieszkaniowej [w:] Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 z dnia 2009-01-20
 • Cholewa R., Łopacki J. (1995), Plan kont dla spółdzielni mieszkaniowych, ODDK, Gdańsk
 • Fedan Z. (2009), Zamknięcie roku 2009, Rachunkowość, Warszawa
 • Głogiewicz F., Głogiewicz J. (2001), Wzorcowy zakładowy plan kont dla spółdzielni mieszkaniowych, Biuro ekspertyz i organizacji rachunkowości, Chmielowice k/Opola
 • Jurczyga M. (2008), Kreatywna rachunkowość w spółdzielniach mieszkaniowych, [w:] Monitor Rachunkowości i Finansów 12/2008, CH Beck Warszawa
 • Kiziukiewicz T. (2007), Sprawozdawczość finansowa [w:] Sawicki K., Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i MSR/MSSF, EKSPERT, Wrocław
 • Martyniuk T., Małkowska D. (2010), Zaawansowana rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa
 • Skoczylas W., Niemiec A., Waśniewski P. (2011), Problemy pomiaru i analizy wyników finansowychprzedsiębiorstwa [w:], Rachunkowość Pismo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa
 • Śnieżek E. (2005), Wprowadzenie do rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, wyd. II, Kraków
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 15.12.2000 r. - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 02.07.2004 r. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 r.nr 155, poz. 1095) z późniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86) z późniejszymi zmianami, zwanej PDOP
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. Ustawa o Rachunkowości. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591) z późniejszymi zmianami, zwana UoR
 • Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 1982 r. Nr 30, poz. 210) z późniejszymi zmianami
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.