PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 15(30) | z. 2 | 5--15
Tytuł artykułu

Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Specialization of Farms from Old and New EU Member States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W przeprowadzonym badaniu, obejmującym okres 2004-2012, za obiekty badawcze przyjęto 867 przeciętne gospodarstwa reprezentujące 116 regionów podzielonych na stare i nowe, w zależności w tego czy kraj macierzysty był członkiem UE przed czy dopiero po roku 2004. Badania oparto na danych pochodzących z europejskiego systemu FADN. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy po rozszerzeniu UE nastąpiła poprawa struktury gospodarstw rolnych poprzez większą ich specjalizację oraz czy ten proces jest bardziej intensywny w gospodarstwach z nowych regionów w porównaniu z gospodarstwami z regionów starych. Uzyskane wyniki wskazują na wyraźny spadek nakładów pracy w gospodarstwach z regionów nowych, szybszy niż w gospodarstwach z regionów starych. Ponadto odnotowano oznaki postępującej specjalizacji, ale też wyraźny wzrost wielkości produkcji w gospodarstwach z regionów starych, przy braku jasnej tendencji w regionach nowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study covered the period 2004-2012, using as the research units 867 average farms representing 116 regions divided into the old and the new ones, according to whether the country to which they belong was a member of the EU before or after 2004. The research was based on the data from the European FADN system, looking for an answer to the question whether after the enlargement of the EU the structure of farms has been improved by increasing the specialization level and whether this process is more intensive in farms from the new regions compared to the farms from old ones. The results show a clear decrease of labor in units from new regions, faster than in units from old ones. In addition there are signs of progressive specialization, but also a significant increase of production value in units from the old regions, in the absence of a clear trend in units from the new regions. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
5--15
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Błażejczyk-Majka L., Kala R. [2015]: Concentration and productivity of livestock and mixed farms in new and old EU member states. A regional level approach. Journal of Central European Agriculture, 16[1], 159-176.
 • Błażejczyk-Majka L., Kala R., Maciejewski K. [2011]: Productivity and efficiency of large and small field crop farms and mixed farms of the old and new EU regions. Agricultural Economics - Czech, 58 [2], 61-71.
 • Błażejczyk-Majka, L., Kala, R. and Maciejewski, K. [2013]: Do field crop farms and mixed farms of EU members improve productivity at the same rate? Journal of Central European Agriculture, 14[2], 229-242.
 • Bogaerts T., Williamson I.P., Fendel E.M. [2002]: The role of land administration in the accession of Central European countries to the European Union. Land Use Policy 19, 29-46.
 • Curtiss J. [2000]: Technical efficiency and competitiveness of Chech agrarian sector in late transition - the case of crop production. Paper presented at the KATO symposium, Berlin, 2-4.
 • Czudec A. E [2013]: Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne funkcje drobnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo, 2 (159), 90-105.
 • Davidowa S. [2011]: Semi-subsistence farming: An elusive concept posing thorny policy questions. Journal of Agricultural Economics Vol 62, 503-524.
 • Dries L. Swinnen J.F.M. [2002]: International reform and labour reallocation during transition: Evidence from Polish griculture. World Devel. 30, 457-474.
 • Fałkowski J., M. Jakubowski M., Strawiński P. [2014]: Returns from income strategies in rural Poland. Economics of Transition 22[1], 139-178.
 • Gorton M., Davidova S. [2004]: Farm productivity and efficiency in the CEE applicant countries: a synthesis of result? Agricultural Economics 30, 1-16.
 • Gutierrez L. [2002]: Why is agricultural labour productivity higher is some countries than others? Agricultural Economics Review 3, 58-72.
 • Guzik B., Jurek W. [1993]. Ekonometria z zadaniami. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań, 121-132.
 • Johnson N., Ruttan V. [1994]: Why are farms so small? World Develop. 5, 691-706.
 • Kanchev I. [2000]: Agrarian structures in Bulgaria - problems and development. [w:] Tillack P., Pirscher, F. [Red.] Competitiveness of Agricultural Enterprises and Farm Activities in Transition Countries. Wissenschaftsverlag Vauk, Kiel, 205-213.
 • Kislev Y. Peterson W. [1996]: Economies of scale in agriculture: a re-examination of the evidence. In: Antle, J., Simner, D. [Eds.], Essays on Agricultural Economics in Honor of D. Johnson, vol.2. University of Chicago Press, Chicago.
 • Kleinhanß W., Murillo C., San Juan C., Sperlich S. [2007]: Efficiency, subsidies, and environmental adaptation of animal farming under CAP. Agricultural Economics 36, 49-65.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidova S., Zawalinska K. [2004]: Determinants of technical efficiency of crop and livestock farms in Poland. Applied Economics 36, 1255-1263.
 • Latruffe L., Balcombe K., Davidova S., Zawalinska K [2005]: Technical and scale efficiency of crop and livestock farms in Poland: does specialization matter? Agricultural Economics 32, 281-296.
 • Larsén K. [2010]: Participation, incentives and social norms in partnership arrangement among farms in Sweden. Selected paper at the AAEA Annual Meeting, Portland, OR, July 29-August 1.
 • Macours K., Swinnen J.F.M. [2005]: Agricultural labour adjustments in transition countries: the role of migration and impact on poverty. Review of Agricultural Economics 27, 405-411.
 • Mathijs E., Swinnen J. [1998]: The economics of agricultural decollectivization in East Central Europe and the Former Soviet Union. Policy Trans. Econ. 3, 331-344.
 • Mathijs E., Vranken L. [2000]: Farm restructuring and efficiency in transition evidence from Bulgaria and Hungary. Selected Paper. American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Tampa, Florida, 30 July- 2 August.
 • Nurzyńska I. [2012]: Syntetyczny obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich. W: J. Wilkin., I. Nurzyńska (red.): Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. FDPA, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.
 • Poczta W. [2012]: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. W: J. Wilkin., I. Nurzyńska (red.): Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. FDPA, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.
 • Pouliquen A. [2007]: Agricultural enlargement of the EU under Agenda 2000: Surplus of farm labour versus surplus for farm products. Economics of Transition 6, 505-522.
 • Rizov M., Swinnen J.F.M. [2004]: Human capital, market imperfections and labour reallocation. In Transition. J. Econ. Lit. 42, 404-456.
 • Sobczyk M. [1994]: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. 271-290.
 • Swinnen J.F.M., Dries L., Macours K. [2005]. Transition and agricultural labour. Agr. Econ. 32, 1-20.
 • Wilkin J. [2013]: Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo. 2 (159), 43-54.
 • Wilkin J. [2014]: Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich. [w:] I. Nurzyńska, W. Poczta (red.). Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. FDPA. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.
 • Zellei A., Gorton M., Lowe P. [2005]: Agri-environmental policy systems in transition and preparation for EU membership. Land Use Policy 22, 225-234.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.