PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 27--40
Tytuł artykułu

Stereotypy w motywacji do pracy

Warianty tytułu
Stereotypes in work motivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie motywacji do pracy, zarówno w kontekście zdrowia psychicznego człowieka [11], jak i odniesienia sukcesu przez firmę [24], jest bezsporne. Zdrowie psychiczne pracowników jest poważnym problemem dla współczesnych organizacji. Aby skutecznie konkurować, organizacje nie tylko muszą zatrudniać jak najlepszy personel, lecz także muszą znaleźć sposoby, aby umożliwić im dużą produktywność. Przegląd piśmiennictwa naukowego, zarówno w odniesieniu do niektórych teoretycznych modeli motywacji do pracy, jak i wyników badań empirycznych, a także uwagi krążące w społeczeństwie na temat motywacji pozwalają na stwierdzenie, że szereg opinii na ten temat może mieć charakter wynikający z tzw. stereotypowego myślenia. Dużo decyzji menedżerskich w zakresie omawianej funkcji zarządzania, a podejmowanych w "klimacie" stereotypów może pociągnąć za sobą szereg negatywnych konsekwencji, zarówno z perspektywy osób fizycznych (stres psychologiczny, niższa jakość życia, mniejsze zadowolenie z pracy) [11], jak i całej organizacji (mniejsza wydajność, absencja w pracy). W niniejszym artykule podjęto próbę wskazania i zinterpretowania kilku takich stereotypów w odniesieniu do motywacji do pracy. 1. Stereotyp pierwszy: Wyzwalanie motywacji do pracy wymaga ciągłego oddziaływania przełożonych na pracowników za pomocą określonych motywatorów. 2. Stereotyp drugi: Motywacja materialna finansowa jest bardziej skuteczna niż motywacja niematerialna. 3. Stereotyp trzeci: Motywacja do pracy starszych pracowników ma tendencję spadkową(abstrakt oryginalny)
EN
The importance of employee's motivation, both in the context of human mental health [11] and of achieving the success by the company [24] is undisputed. Mental health of the workers is a serious problem for today's organizations. To compete effectively, organizations must not only hire the best staff, they also need to find the ways to allow them to achieve high productivity.The review of scientific literature, both in the range of some theoretical models of motivation to work, the results of empirical research, as well as of comments about the motivations circulating in the community have led to the conclusion, that many opinions may proceed from so-called stereotypical thinking. A lot of managerial decisions discussed in terms of management functions, which was taken in stereotypical 'climate', can lead to a range of negative consequences, both from the perspective of individuals (psychological stress, lower quality of life, less job satisfaction) [11] as well as for the entire organization (less productivity, absenteeism). This article attempts to identify and interpret several of these stereotypes in relation to employee's motivation. 1. Stereotype I: Triggering motivation to work requires continuous interaction between superiors and employees using specific motivators. 2. Stereotype II: Financial motivation is more effective than non-material motivation. 3. Stereotype III: Work motivation of older workers is declining.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • ---
 • Alley D., Crimmins E., The demography of aging and work, K. S. Shultz. G. A. Adams (eds.), Aging and Work in the 21st. Century, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New York 2007, pp. 7-23.
 • Al-Zoubi M. T., The shape of relationship between salary and job satisfaction: a field study, "Far East Journal of Psychology and Business" 2012, Vol. 7, No. 3, pp. 1-12.
 • Baker J., Telephone conversation of June 9, 2011, with an official of Society for Industrial & Organisational Psychology.
 • Baltes P. B., Baltes M. M., Psychological perspectives on successful aging: the model of selective optimization with compensation, P. B. Baltes, M. M. Baltes (eds.), Successful Aging: Perspectives from the Behavioral Sciences, Cambridge University Press, New York 1990, pp. 1-34.
 • Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno- -politologiczne, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2003.
 • Boyle M., Motivating without money. Special Report, "Bloomberg Businessweek" 24.04.2009.
 • Bukowski M., Kontekst i stereotypizacja: Ograniczanie aktywizacji stereotypu poprzez trening analitycznego przetwarzania informacji, "Psychologia Społeczna" 2006, nr 02 (02), s. 44-52.
 • Carstensen L. L., The influence of a sense of time on human development, "Science" 2006, Vol. 321, No. 5782, pp. 1913-1915.
 • Chrzanowska A., Życie na kredyt zaufania, "Charaktery" 2010, nr 12.
 • Dewhurst M., Guthridge M., Mohr E., Motivating people: Getting beyond money, "Organization Practise", November 2009.
 • Fernet C., The Role of Work Motivation in Psychological Health, "Canadian Psychology" 2013, Vol. 54, No 1, pp. 72-74.
 • Finkelstein L. M., Burke M. J., Raju M. S., Age discrimination in simulated employment contexts: an integrative analysis, "Journal of Applied Psychology" 1995, Vol. 80, pp. 652-663.
 • Giancola F. L., The Uncertain Importance of Pay: The need for Better Answer, "Compensation & Benefits Review" 2012, No. 44 (1).
 • Greller M. M., Hours invested in professional development during late career as a function of career motivation and satisfaction, "Career Development International" 2006, Vol. 11, Issue 6, pp. 544-559.
 • Grudzewski M. W., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Kultura nieufności, "Personel i Zarządzanie" 2009, nr 8.
 • Heckhausen J., Development regulation across adulthood: primary and secondery control of age-related challenges, "Developmental Psychology", 1997, Vol. 33, No. 1, pp. 176-187.
 • Kanfer R., Ackerman P. L., Aging, adult development and work motivation, "Academy of Management Review" 2004, Vol. 29, pp. 440-458.
 • Królik G., Sztuka słuchania, "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 20.
 • Lacy W. B., Bokemeier J. L., Shepard J. M., Job attribute preferences and work commitment of man and woman in the United States, "Personal Psychology" 1983, Vol. 36, pp. 315-329.
 • Lloyd J., Are Managers Supposed to Motivate Employees?, Receivables report for America's Health Care Financial Managers 2010, Vol. 25, Issue 8, pp. 7-9.
 • Mazurkiewicz A., Motywowanie pracowników w czasie kryzysu - znaczenie środków niematerialnych, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw i regionów w warunkach spowolnienia gospodarczego w polskiej gospodarce, "Przedsiębiorstwo i Region" 2010, nr 2, s. 49-59.
 • Nelson B., A dose positive reinforcement can go a long way, "T+D" 2013, No. 67 (3), pp. 40-44.
 • Raise workplace morale without spending a dime, Communication Briefings, April 2010, p. 5.
 • Ramanauskiene J., Vanagiene V., Klimas E., Suggestions for increasing employee motivation to work, Rural Development 2011.
 • Ryan R., Deci E., Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being, "American Psychologist" 2000, Vol. 55, No. 1, pp. 68-78.
 • Smith J., Empowerment. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników, Helion, Gliwice 2006.
 • Stamov-Rosnagel Ch., Older workers motivation: against the myth of general decline, "Management Decision" 2010, Vol. 48, No. 6, pp. 894-906.
 • Sterns H. L., Doverspike D., Aging and the training and learning process, I. L. Goldstein (eds.), Training and Developemnt in Organizations, Jossey-Bass, San Francisco 1989, pp. 299-332.
 • Szadyko S., Recenzja książki Jana Błuszkowskiego: Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Studium socjologiczno-politologiczne, "Zeszyty Naukowe SGH" 2004, s. 294-290.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404419

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.