PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 30 | 80--92
Tytuł artykułu

Dochody osób małoletnich w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income of Minors in the Personal Income Tax Act.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opodatkowanie dochodów osób małoletnich budzi pewne problemy praktyczne. Wątpliwości wiążą się z kwalifikacją stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu. Szczególnie wyraźnie dotyczy to skutków zdarzeń podatkowych, które na gruncie prawa cywilnego nie są (w pełni) skuteczne. Na uwagę zasługują też uregulowania dotyczące przeznaczania "czystego dochodu" z majątku dziecka. Przedmiot opracowania został ograniczony do osoby małoletniej osiągającej dochód w obszarze obrotu majątkowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The income taxation of minors pose certain practical problems. Classification of taxable facts prove doubtful. Especially clearly applies to the tax consequences of events that in civil law are not (fully) effective. The rules on allocation of "net income" from the property of the child are also noteworthy. Subject of the study was limited to a minors reaching income in the turnover wealth.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, doktorantka
Bibliografia
 • A. Artowicz i in., Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, red. W. Modzelewskiego, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Warszawa 2005.
 • B. Brzeziński, Prawo podatkowe a prawo cywilne, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Pr. zb. pod red. B. Brzezińskiego, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 • D. Dorre-Kolasa i in., Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2014.
 • A. Gomułowicz, J. Małecki, Komentarz. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, 2004.
 • A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2013.
 • G. Goździewicz i in., Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013.
 • K. Gromek, Władza rodzicielska. Komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • H. Haak, Władza rodzicielska,. Komentarz, Wyd. TNOiK, Toruń 1995.
 • M. Kalinowski, Podmiotowość podatkowoprawna, [w:] Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Praca zbiorowa pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 • H. Litwińczuk, Opodatkowanie rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 • H. Litwińczuk, Wpływ formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej na opodatkowanie dochodów i możliwości jego ograniczenia [w:] Regulacje prawno-podatkowe i rozwiązania finansowe, Pro Publico Bono, Księga Jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Wyg. TNOiK, Toruń 2002.
 • J. Marciniak, Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1975.
 • R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • A. Olesińska, Polskie prawo podatkowe, Wyd. TNOiK, Toruń 2012, s. 30.
 • J. Orłowski, Czynności niemogące być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, [ w:] Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej, pr. zb. pod red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, UWM Olsztyn, Uniwersytet Bari, Olsztyn-Bari 2008.
 • J. Orłowski, Podatek dochodowy od osób fizycznych, [w:] Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatku, red. M. Goettel, M. Lemmonier, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2001.
 • P. Pietrasz, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wyd. Oficyna, 2007.
 • Z. Radwański, System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • T. Sokołowski, Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Prawo, Poznań 1987, Nr 125.
 • W. Stojanowska, Władza rodzicielska, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988.
 • K. Święch, Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 • J. Winiarz, Prawo rodzinne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.
 • A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • S. Błachowska, Prorodzinne rozwiązania w podatku osobistym - działania RPO, Przegląd Podatkowy, 1998, Nr 11.
 • M. Goettel, A. Goettel, Zmiany prorodzinne w podatku dochodowym od osób fizycznych, Przegląd Podatkowy, 2009, Nr 4.
 • A. Guziejewska, Publicznoprawne definicje rodziny-zarys problematyki, Przegląd Prawa Publicznego, 2011, Nr 1.
 • H. Litwińczuk, Wspólna działalność gospodarcza rodziny a podatki, Podatki i Prawo, Nr 8, 1996.
 • D. M. Malinowski, Zasady rozliczania dochodów osób małoletnich dzieci, Przegląd Podatkowy, Nr 6, 2012.
 • A. Milczek-Kuś, Podatkowa ocena ważności czynności prawnej, Przegląd Podatkowy, 2001, Nr 9.
 • J. Misztal-Konecka, Wyłączenie reprezentacji rodziców wobec dziecka pozostającego po ich władzą rodzicielską, Przegląd Sądowy, 2010, Nr 6.
 • A. Nita, Z problematyki opodatkowania rodziny podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Monitor Prawniczy, 1993, Nr 6.
 • A.H. Nowak, Opodatkowanie dochodów rodziny, Monitor Podatkowy, 1995, Nr 11.
 • P. Pietrasz, Nieważność czynności prawnej a przychody, Przegląd Podatkowy, 2002, Nr 5.
 • Z. Radwański, Pojęcie i funkcje "dobra dziecka" w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, Warszawa 1981 Kraków, Studia cywilistyczne, T. XXXI.
 • K. Radzikowski, Wadliwość czynności prawnej a przychody i koszty podatkowe, Przegląd Podatkowy, 2009, Nr 8.
 • T. Sokołowski, Ochrona interesu majątkowego dziecka, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań1985, z. 2.
 • R. Zegadło, Zarząd majątkiem dziecka, Monitor Prawniczy, 2005, Nr 18.
 • R. Zieliński, Pojęcie dochodu podatkowego, Podatki i prawo, 2009, Nr 10.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2014 r. poz. 1644.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 4).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ( tekst jedn. Dz.U. 2014 poz.1188.).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 73).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2012, w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających lat 16, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających lat 16, które nie ukończyły gimnazjum, Dz.U. z 2002 r. nr 214, poz.1808.
 • www. orzeczenia.nsa.gov.pl.
 • www. sejm.gov.pl.
 • www.sn.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.