PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | nr 2 | 5--19
Tytuł artykułu

Conditions for the Development of Polish Agriculture in the Context of Globalization and European Integration

Warianty tytułu
Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w warunkach globalizacji i integracji europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Developments in the global food economy and the increasing extent of globalization and trade liberalization pose new challenges for Polish agriculture. To meet these challenges it is essential for the agricultural and food industries to improve their competitiveness. This paper examines whether the funds allocated to Poland in the new budget perspective 2014-2020, and changes in the Common Agricultural Policy (CAP) as well as the increase in demand for food in developing countries will have a positive impact on the Polish agriculture and increase its competitiveness. The following issues will be examined: The financial framework of the EU budget, with particular emphasis on EU funds for agriculture and rural areas;The consequences of changes in the CAP;Analysis of the Rural Development Programme in Poland in the years 2014-2020;Analysis of the increase in demand for food in developing countries with large populations, The influence of transnational corporations on the control and formation of prices in the food sector. (original abstract)
Współczesne badania nad świadczeniami (usługami) ekosystemów (środowiska) potwierdzają rangę i znaczenie środowiska przyrodniczego i jego zasobów dla kształtowania dobrobytu człowieka. Szczególnie mocno akcentują ochronę żywych zasobów przyrody dla zachowania bioróżnorodności, która jest niezbędna dla utrzymania podstawowych procesów ekologicznych oraz zapewnienie trwałości użytkowania tychże zasobów. W efekcie ochrona bioróżnorodności to nie tylko problem przyrodniczy, ale również problem ekonomiczny i społeczny, dobrobytu i jakości życia. Zatem różnorodność biologiczna jest niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego zachowania ciągłości procesów przyrodniczych, warunków i jakości życia oraz potencjału gospodarczego. Głównym celem artykułu jest wskazanie teoretycznych podstaw ochrony bioróżnorodności z perspektywy nauk przyrodniczych i ekonomicznych oraz identyfikacja zróżnicowań poziomu ochrony bioróżnorodności w krajach Unii Europejskiej. Celem szczegółowym jest wskazaniu form ochrony przyrody jako instrument ochrony bioróżnorodności oraz dokonanie przeglądu ustanawianych form ochrony przyrody w wybranych krajach UE. Dla realizacji tak założonego celu dokonano przeglądu literatury z zakresu nauk przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych oraz aktualnych czasopism z zakresu naukprzyrodniczych prezentujących badania naukowe w obszarze bioróżnorodności. Analiza porównawcza została przygotowana w oparciu o dane statystyczne pochodzących z różnorodnych zasobów statystyki międzynarodowej (OECD, EUROSTAT, EEA). (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
5--19
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Chechelski P., Ocena potencjału polskiego rolnictwa oraz wpływu nowych programów Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 na zwiększenie jego konkurencyjności w Unii Europejskiej i na świecie, red. [in:] A. Kowalski, M. Wigier, M. Dudek, Nowa Wspólna Polityka Rolna - perspektywa ekonomiczna, IERiGŻ -PIB, Warszawa.
 • Chechelski P., Grochowska R., Wigier M. (2012), Wyzwania i ograniczenia długookresowego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, IERiGŻ - PIB, Warszawa.
 • Chiny liderem rynku żywności, ʻRzeczpospolitaʼ 13.04.2012 r.
 • Czubak W., Pawlak K. (2008), Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce, [in:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Program Wieloletni 2005-2009, Raport No. 102, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Official Journal of the European Union No L 347 of 20 December 2013 (Regulations from No 1305/2013 to 1308/2013).
 • Kulawik J. (2012), WPR się obroni(chyba)?, ʻNowe Życie Gospodarczeʼ, No. 3.
 • Polska ma otrzymać blisko 106 mld euro budżetu UE na lata 2014-2020 - perspektywa napływu funduszy unijnych a rozwój gospodarczy Polski - szanse i zagrożenia, Redakcja Ekonomiczna PAP.
 • Statistical Yearbook of Agriculture 2013, CSO. Warsaw 2013.
 • Council Regulation (EC) No. 1782/2003.
 • Consolidated draft regulations of the European Parliament and the Council (Council document 13294/13 REV 1 and 13349/1/13 REV1).
 • Report on the EU budget for 2014-2020 No. 120/2013, the Office of the Senate, Brussels, 10 December 2013.
 • Walkowski M. (2012), Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontynuacja dotychczasowych założeń czy zmiana priorytetów rozwoju? - analiza stanowiska Polski, [in:] Toszek B., Wojtaszek A., Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., Warsaw.
 • Wieliczko B., Propozycja instrumentów wsparcia w polskim PROW na lata 2014-2020, ʻRoczniki Naukowe SERiAʼ, Volume XIV, Issue. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.