PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | 47--78
Tytuł artykułu

Charakterystyka i miejsce procedur w systemie kontroli zarządczej jednostki sektora finansów publicznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontrola zarządcza, stanowiąca swoisty system tworzenia i wykorzystywania informacji na cele zarządcze, który z perspektywy regulacji prawnych zawartych w ustawie o finansach publicznych nosi znamiona mechanizmu sprawowania nadzoru właścicielskiego/założycielskiego, spełnia przede wszystkim rolę systemu wspomagającego zarządzanie przez kadrę zarządzającą jednostką sektora finansów publicznych. Co więcej, mimo że jej ostatecznym efektem jest ocena systemu zarządzania jednostką przez jej właścicieli oraz organy nadzorcze, w istocie jednak jej podstawową funkcjonalnością winno być usprawnienie i zwiększenie efektywności oraz jakości wewnętrznego systemu zarządzania jednostką. Tym samym realizacja kontroli zarządczej nie powinna stanowić wyłącznie narzędzia oceny zarządzających podmiotem przez ich zwierzchników, lecz usprawniać procesy wewnętrzne w jednostce gospodarczej. Kontrola zarządcza, przejawiająca się w "całokształcie działań", stanowi pewien system bardziej i mniej sformalizowanych działań, zasad, reguł, wytycznych działania. Realizacja kontroli zarządczej wymaga zatem wdrożenia pewnych procedur postępowania, które pozwolą na ten system spojrzeć całościowo, kompleksowo, czytelnie i zrozumiale dla jej użytkowników, jak również będą miały za zadanie ułatwiać działanie jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Mianem procedury określa się "normowany przepisami, zwyczajami sposób prowadzenia, załatwienia jakiejś sprawy; tok, przebieg czegoś". Normowanie rozumiane jest natomiast jako regulowanie, porządkowanie, stanowienie norm, czyli pewnych zasad, wytycznych, reguł czy schematów postępowania ogólnie przyjętych w danej jednostce. Procedury kontroli zarządczej mogą być zatem definiowane jako ustalone w jednostce sektora finansów publicznych i ogólnie przyjęte do stosowania zasady, schematy i wytyczne postępowania w bieżącej działalności operacyjnej oraz pozostałych zakresach działalności jednostki. Główną ich przesłanką jest organizowanie i regulowanie procesów zachodzących w jednostce dla zachowania ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i zasadami stanowienia źródeł prawa wewnętrznego oraz przy zachowaniu terminowego, oszczędnego i efektywnego przebiegu tych procesów. Procedury kontroli zarządczej wyrażone są w postaci wszelkich pisemnych instrumentów regulujących procesy zachodzące w jednostce. Instrumenty te przedstawione są w zbiorze aktów prawa oraz innych, mniej sformalizowanych sektora finansów publicznych, w szczególności procesów gospodarczych. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Sołtyk P.: Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych. "Wspólnota" nr 9, 2010.
 • Kowalczyk E.: Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory i przykłady. Presscom, Wrocław 2011.
 • Kowalczyk E.: Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Presscom, Wrocław 2010.
 • Szewieczek A.: Procedury wewnętrzne jako element kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce. Red. H. Lelusz, R. Burchart. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014.
 • Chodubski A.: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 4 z 2013. Infor PL S.A., Warszawa 2013.
 • Ochmańska L., Jarząbek T.: Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Red. K. Winiarska. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Postuła M.: Wyznaczanie celów i mierników ich realizacji elementem kontroli zarządczej. W: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Praca zbiorowa. Red. K. Winiarska. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Kumpiałowska A.: Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Dunal E.: Standardy kontroli zarządczej a nowa jakość pracy w samorządach województw. W: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku. Praca zbiorowa. Red. B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szeląg. CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Szymańska H., Kiziukiewicz T.: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. W: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej. Praca zbiorowa. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2013.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K.: System kontroli zarządczej jako szczególny obszar audytu. W: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej. Praca zbiorowa. Red. T. Kiziukiewicz. Difm, Warszawa 2013.
 • Garczarek E.: Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych. C.H. Beck, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404529

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.