PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 | nr 3 | 115--137
Tytuł artykułu

Relational Resources as a Source of Regional Competitive Advantage. Illustrated by the Examples of the Lodzkie Voivodship and the Novosibirsk Oblast

Warianty tytułu
Zasoby relacyjne jako źródło przewagi konkurencyjnej regionów na przykładzie województwa łódzkiego oraz Obwodu Novosybirskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper aims to show relational resources as an increasingly significant factor in the competitiveness of territories. The authors argue that regions trying to increase their competitive position should undertake actions to facilitate the creation of a knowledge base and an institutional environment. This elaboration relies on the resource-based theory, used especially for analyzing relations between an organization and its environment. The paper presents theoretical considerations based on the desk research methodology and worldwide literature. Descriptive characterizations of two cases complete the presentations. The paper presents examples of two regions from different socio - economic systems, illustrating the role of relational resources in their development policy. These regions are the Lodz Voivodeship in Poland and the Novosibirsk Oblast of the Russian Federation. In their home countries, both of them had a strong economic position before the 1980's, and in the time of today's recession are considered as regions with a slightly above-average potential for growth and good prospects for the development of their economy. Their current competitive positions in the investment market, in comparison with other regions in their countries, are also presented. The paper presents evidence that activities aimed at supporting relational resources (innovation policy, cluster development, cooperation between authorities and regional stakeholders) are conducted on a large scale. It also shows the importance given to relational resources in the developmental strategies of both regions. However, determinants resulting from the socioeconomic system and regional qualifications in the area of development management provide different opportunities to use these resources in practice. (original abstract)
Artykuł ma na celu pokazanie zasobów relacyjnych, jako nabierającego na znaczeniu czynnika konkurencyjności terytoriów. Autorzy starają się wykazać, że regiony chcące zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną powinny podejmować działania, aby ułatwiać tworzenie bazy wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego. W artykule oparto się na teorii zależności od zasobów, wykorzystywanej zwłaszcza dla analizowania relacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. Opracowanie ma charakter teoretyczny z wykorzystaniem metody desk research przy użyciu szerokiej, światowej literatury przedmiotu. Rozważania kończy prezentacja dwóch deskryptywnych studiów przypadku. W opracowaniu przedstawiamy przykłady dwóch regionów z różnych systemów społeczno-gospodarczych, ilustrujące rolę zasobów relacyjnych w ich rozwoju. Są to: Województwo Łódzkie z Polski oraz Obwód Novosybirski z Federacji Rosyjskiej. Oba regiony posiadały silne pozycje gospodarcze do lat 90-tych XX w., a obecnie, po okresie recesji, uważane są za jednostki posiadające nieco ponadprzeciętny potencjał rozwojowy w swoich krajach oraz dobre rokowania co do rozwoju gospodarki. Pokazano ich aktualne pozycje konkurencyjne na rynku inwestycyjnym na tle innych regionów z ich macierzystych krajów. Zaprezentowano dowody na to, że działania zorientowane na wspieranie zasobów relacyjnych (polityka innowacyjności, rozwój klastrów, współpraca władz z interesariuszami) są prowadzone z dużym rozmachem. Pokazano również, jakie znaczenie nadano zasobom relacyjnym w strategiach rozwoju obu regionów. Natomiast uwarunkowania wynikające z system społeczno-gospodarczego oraz kompetencje w zakresie zarządzania rozwojem dają różne możliwości wykorzystania tych zasobów w praktyce. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
115--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • Novosibirsk State University
Bibliografia
 • Audretsch G.B., Feldman M. (1996), Spillovers and the geography of innovation and production, ʻAmerican Economic Reviewʼ, vol. 86.
 • Boschma R.A. (2004), Competitiveness of Regions from an Evolutionary Perspective, ʻRegional Studiesʼ, vol. 38, no 9.
 • Capello R. (1999), Spatial transfer of knowledge in high technology milieu: learning versus collective learning process, ʻRegional Studiesʼ, vol. 33.
 • Carlsson B., Jalobsson S., Holmen M., Rickne A. (2002), Innovation systems: analytical and methodological issues, ʻResearch Policyʼ, vol. 31.
 • Cтpатeгия coциальнo-экoнoмичecкoгo pазвития Hoвocибиpcкoй oблаcти дo 2025 гoда, http://www.nso.ru/page/2412
 • Development Strategy for the Lodz Region for the years 2007-2013, (2006), file:///C:/Users/Wawrzyniec/Downloads/dev_strategy_lodz_region_07_20%20(3).pdf , Łódź.
 • Edquist C. (1997), Systems of innovation approaches. Their emergence and characteristics, [in:] C. Edquist (ed.), System of Innovation. Technologies, Institutions and Organizations, Pinter, London.
 • Фeдepальная cлужба гocудаpcтвeннoй cтатиcтики (Poccтат) (2014), http://www.gks.ru/
 • Hatch M.J. (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hildebrandt A., Nowicki M., Susmarski P., Tarkowski M., Wandałowski M. (2014), Investment attractiveness of regions and sub-regions in Poland, M. Nowicki (ed.), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warsaw.
 • Howells J.R.L. (2002), Tacit knowledge, innovation and economic geography, ʻUrban Studiesʼ, vol. 39.
 • Jewtuchowicz A. (2013), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Koliba C., Meek J.W., Zia A. (2011), Governance Networks in Public Administration and Public Policy, CRC Press-Taylor&Francis Group, Boca Raton, London, New York.
 • Kolomak E. (2014), Эвoлюция пpocтpанcтвeннoгo pаcпpeдeлeния экoнoмичecкoй активнocти в Poccии, GSOM Emerging Market conference: business and government perspectives : International conference, (October 16-17, 2014), St. Petersburg, Russia: Conference proceedings, St. Petersburg University, Graduate School of Management, St. Petersburg.
 • Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A. (2011), Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kravchenko N.A., Untura G.A. (2011), Possibilities and Prospects for Siberia's Innovative Development, Regional Research of Russia, Vol. 1, No. 3.
 • Local Data Bank (2013, 2014), http://stat.gov.pl/bdlen/app/strona.html?p_name=indeks.
 • Markowski T. (1996), Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa.
 • Markowski T. (1997), Konkurencyjność i współpraca wewnątrzregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego, [in:] Mikołajewicz Z. (ed.), Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, Opole.
 • Markowski T. (1999), Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marszał T., Markowski T. (1998), Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej, [in:] T. Marszał (ed.), Współczesne problemy rozwoju regionalnego, KPZK PAN z. 180, Warszawa.
 • Maskell P., Malberg A. (1999), The competitiveness of Firms and Region. ʻUbiquitification and the Importance of Localized Learningʼ, ʻEuropean Urban and Regional Studiesʼ, vol. 6, no 1.
 • Novoselov A., Volyanskaya T. (2014), Problems of Market Infrastructure Development in the Regions of Siberia, [in:] A.S. Novoselov, V.E. Seliverstov (eds.), Local Production Systems and Regional Development, Russian Academy of Sciences - Siberian Branch, Novosibirsk.
 • Pfeffer J., Salancik G.R. (1978), The External Control of Organizations: A resource dependence perspective, Harper & Row, New York.
 • Rallet A., Torre A. (1999), Is geographical proximity necessary in the innovation networks in the era of the global economy?, ʻGeoJournalʼ, vol. 49.
 • Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Winiarski B. (1999), Konkurencyjność: Kryterium wyboru, czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, [in:] M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Yusupova A. (2012) Cooperation between companies: types, forms and links with innovative behaviour, [in:] D. Filipovic, A.G. Urnaut (eds.), Economic and social development, book of abstracts 1st International scientific conference, Frankfurt am Main, 12-13 April, 2012, Varazdin development and entrepreneurship agency, Faculty of Commercial and Business Sciences, Varazdin-Celje.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171404547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.